Uitbetalen vakantiegeld

Hoeveel en wanneer?

18 mei 2020

Veel werkgevers betalen in mei of juni het vakantiegeld uit. Iedereen die een arbeidsovereenkomst heeft en in Nederland woonachtig is, heeft recht op vakantiegeld. Hoeveel betaal je je personeel en wanneer precies? En hoe zit het met het uitbetalen van vakantiegeld in de corona crisis?

11 tips om slim je salarisadministratie in te richten

Zelf verlonen zonder tussenpersoon

De officiële naam voor vakantiegeld is vakantiebijslag. De regels rondom de vakantiebijslag staan in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM). Het vakantiegeld bouw je op tussen 1 juni van het ene jaar en 31 mei van het volgende jaar. Hoe het zit met het vakantiegeld is een van de meest gestelde ondernemersvragen over vakantie. 

Hoeveel moet ik uitbetalen?

Volgens de WMM komt de hoogte van het vakantiegeld bij elke werknemer neer op minimaal 8 procent van het brutoloon. Onder het brutoloon vallen ook provisie (beloning voor verleende diensten), prestatietoeslagen, gevarengeld en tegemoetkomingen in de hypotheek. 

Verdiensten als uitkeringen bij bijzondere gelegenheden (zoals een jubileumuitkering of dertiende maand), winstuitkeringen en onkostenvergoedingen vallen niet onder het brutoloon. Hier hoeft dus geen vakantiegeld over te worden betaald.

Ziekte

Als een werknemer ziek is geweest en daarom maar 70 procent loon kreeg, wordt ook over dit bedrag vakantiebijslag berekend. Dit geldt ook als het loon verlaagd was door verlof.

Overwerken

Even opletten is het bij overwerk. Als een deeltijdwerknemer meer uren maakt dan in zijn contract zijn opgenomen, wordt daarbij vakantiegeld opgebouwd. Dit is bijvoorbeeld het geval als iemand een nul-urencontract heeft. Als iemand die al fulltime in dienst is, overwerkt, bouwt hij geen extra vakantiegeld op.

Het vakantiegeld moet minimaal 8 procent van het brutoloon zijn. In cao’s is soms afgesproken dat het vakantiegeld meer is. Als werknemers meer dan drie keer het minimumloonverdienen, kunnen er in het arbeidscontract afspraken worden gemaakt over minder vakantiegeld. De werknemer krijgt wel ten minste 8 procent van drie keer het minimumloon.

Het artikel gaat verder na de download.

Download:
Arbeidscontracten

Wanneer betaal ik vakantiegeld uit?

Uiterlijk in juni moet je ervoor zorgen dat je vakantiegeld betaalt aan je werknemers. Nemen ze eerder in het jaar vakantie op, dan kun je overeenkomen om het op dat moment opgebouwde vakantiegeld (dus vanaf 1 juni)  over te maken. Je kunt het vakantiegeld ook op een ander moment uitkeren, maar daarvoor is een schriftelijke overeenkomst nodig. Het moet in ieder geval eens per 12 maanden worden uitbetaald.

De meeste bedrijven betalen het geld jaarlijks in mei uit. Je kunt er ook voor kiezen het vakantiegeld in termijnen uit te betalen (bijvoorbeeld elke maand bij het salaris), maar let op: dit moet dan wel geregeld zijn in de arbeidsovereenkomst of CAO. Ook moet je het apart op de loonstrook zetten. Betaal je het vakantiegeld te laat, dan kan je werknemer een verhoging eisen van maximaal 50 procent.

Nog iets waar je op moet letten: als je werknemer uit dienst treedt, moet je hem het opgebouwde vakantiegeld meteen uitbetalen. Het is dus raadzaam om bij elke salarisuitbetaling 8 procent opzij te zetten.

Belasting

Je kunt vakantiegeld zien als loon. Daarom moet je hierover gewoon loonheffing betalen. Vakantiegeld wordt zwaarder belast dan het reguliere loon. Je werknemers moeten rekening houden met de actuele belastingschijven. Belastingschijven 2019:

  • Over inkomen t/m 20.384 euro betaal je 36,65% belasting;

  • Over inkomen van 20.385 t/m 34.300 euro betaal je 38,10% belasting;

  • Over inkomen van 34.301 t/m 68.507 euro betaal je 38,10% belasting;

  • Over inkomen boven 68.508 euro betaal je 51,75% belasting

(Bron: Belastingdienst.nl, 2019)

Hoe zit het met een uitzendkracht?

Ook tijdelijke krachten, die je bijvoorbeeld ingehuurd hebt via een uitzendbureau, hebben recht op vakantiegeld. Ze bouwen daarnaast ook vakantiedagen op. Gebruiken ze die dagen niet, dan hebben ze recht op uitbetaling van 13,33 vakantie-uren per volledig gewerkte maand.

Hoe zit het met uitbetaling van vakantiegeld in 2020, vanwege de Coronacrisis?

Er is nog geen maatregel vanuit de overheid voor het uitbetalen van vakantiegeld. Het is bijvoorbeeld nog niet bekend of vakantiegeld ook met de tegemoetkoming van de NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud) wordt meegenomen. Wat je wel kunt doen, hangt af van je arbeidsovereenkomst of cao. In de cao voor de detailhandel is bijvoorbeeld bepaald dat het vakantiegeld ook een maand later, in juni, kan worden uitgekeerd. Een andere optie is een betalingsregeling met het personeel waarin je voorstelt het vakantiegeld in termijnen te betalen. Hier moeten je medewerkers wel schriftelijk mee akkoord gaan. 

Auteur

Pauline Veenstra

Als freelance copywriter schrijf ik voor veel verschillende ondernemersplatforms, waaronder MKB Servicedesk. Ik vind het ontzettend leuk om de verhalen van ondernemers vast te leggen, het starten van een eigen bedrijf is immers een groot avontuur! Verder houd ik ervan om complexe thema’s als financiering en belastingzaken uit te leggen op een manier die voor iedereen begrijpelijk is. Zo hoop ik jouw leven als ondernemer net wat gemakkelijker te maken.