Hoe krijg je nadeelcompensatie voor een opengebroken straat?

Column | Hoe toon je aan dat je bedrijf schade heeft geleden?

26 augustus 2013

Lijd je als ondernemer schade door opengebroken straten, afgesloten wegen of een grootschalig infrastructureel project, dan wil je deze verhalen op de overheid. Valt jouw schade buiten het normaal maatschappelijk risico? Verzoek de overheid om schadevergoeding en onderbouw je aanvraag zo zorgvuldig mogelijk.

Whitepaper Ondernemen in de wijk

De aanvraag om nadeelcompensatie dien je in bij de verantwoordelijke overheid (bijvoorbeeld de gemeente). Het is aan jou als ondernemer om de aanvraag zo goed mogelijk te onderbouwen. Leg je financiële gegevens en andere stukken, zoals foto’s en krantenartikelen, over. 

Ondernemersrisico

Aan de hand van jouw aanvraag  beoordeelt de overheid of de  schade buiten het normaal ondernemersrisico valt. Daarbij zijn alle (relevante) omstandigheden relevant, zoals de omvang van de schade. Hoe hoger de schade, hoe meer kans op nadeelcompensatie. Ook de duur van de werkzaamheden en de wijze van uitvoering  zijn van belang.

Voorbeeld schadevergoeding

Langdurige projecten, zoals de aanleg van de Noord/Zuidlijn te Amsterdam en de herinrichting van de binnenstad van Vlissingen, hebben diverse malen geleid tot toekenning van nadeelcompensatie. De transportbedrijven die werden geconfronteerd met omrijdschade als gevolg van de Hollandse Brug hebben volgens de hoogste bestuursrechter recht op schadevergoeding. Waarom? Niet alleen vanwege de forse omvang van de schade, maar ook vanwege de plotselinge én langdurige afsluiting van de Hollandse Brug (een aangesloten periode van veertien maanden).

Je persoonlijke situatie

Jouw persoonlijke situatie is ook van belang. Denk hierbij aan vragen als: stond er een keet voor je winkel waardoor je etalage niet zichtbaar was voor passanten? Had je last van zand en zandzakken voor je deur met extra schoonmaakkosten tot gevolg? Wat was de afstand van de bouwput of bouwplaats tot jouw stomerij? Zijn je klanten tijdens de werkzaamheden naar je concurrent overgelopen en moest je extra kosten maken om je klanten terug te winnen? Waren de werkzaamheden ingrijpender dan oorspronkelijk gepland en zo ja: wat voor gevolgen had dit voor jouw onderneming? Had je meer overlast van de werkzaamheden dan de supermarkt tegenover jouw kledingzaak? Stonden er bouwhekken bij je winkel, waardoor je winkel slecht bereikbaar was?

Dus… jouw persoonlijke situatie is ook van belang voor de vraag of het normaal maatschappelijk risico is overschreden. Toon dit aan met  concrete en betrouwbare gegevens en (omzet)cijfers.

Auteur

Christa Lagerweij-Duits