Werkt jouw management resultaatgericht?

65 procent werknemers mag níet zelf methode bepalen

03 oktober 2013

Hoe is het management in jouw bedrijf geregeld? Stuur jij op output? Loopt alles lekker en weten je medewerkers waar ze mee bezig zijn? Grote kans dat dit niet het geval is, blijkt uit 'Het eerste nationale onderzoek naar resultaatgericht werken'.

Uitkomsten

In “Het eerste nationale onderzoek naar resultaatgericht werken” van Kweekel BV werden 740 managers en medewerkers van 22 organisaties aan de tand gevoeld. De opvallendste uitkomsten:

 • 59 procent van de managers en medewerkers weet niet duidelijk wat de producten of diensten zijn van hun afdeling of bedrijfsonderdeel.

 • Een vijfde van de medewerkers weet niet wie hun klant is.

 • In slechts 16 procent van de organisaties wordt gericht gevraagd naar de tevredenheid van de klant (in- en/of extern).

 • 30 procent van de managers weet niet exact wat er van hen verwacht wordt.

 • Bijna driekwart van de managers voert werkzaamheden uit die volgens hen niets te maken hebben met hun functie.

 • 82 procent van de managers geeft aan dat de processen om de doelstellingen te bereiken niet duidelijk of vaag zijn.    

 • Ruim de helft van de medewerkers en managers geven aan dat zij geen of onvoldoende terugkoppeling krijgen als het gaat om de voortgang van hun doelstellingen.?

 • Van de medewerkers mag 65 procent niet zelf bepalen wat de beste manier is om hun doelstellingen te halen.

Wake-upcall

Hieruit blijkt dat resultaat gericht werken in veel bedrijven niet werkt zoals het zou moeten en het management in veel gevallen beter zou kunnen. Een wake-upcall om eens na te gaan hoe dit in jouw bedrijf loopt. In sommige gevallen moet je jezelf onder de loep nemen, als je naast eigenaar ook manager bent. Heb je management in dienst? Communiceer dan helder wat je van hen en je medewerkers verwacht en stuur hier ook op. Je kunt je bedrijfsresultaten aanmerkelijk verbeteren door je bedrijf resultaatgerichter te organiseren en echt zo te gaan functioneren. Voer bijvoorbeeld aan het begin van elk jaar een planningsgesprek.

Belangrijke aandachtspunten

 1. Is iedereen op de hoogte van je bedrijfsdoelen en worden deze door iedereen gedeeld?

 2. Zorg dat je doelen, missie en visie doorvertaald naar resultaatgebieden

 3. Hoe maak je het resultaatgericht werken concreet? Hoe communiceer je dit naar de rest van je bedrijf?

 4. Stel heldere en haalbare doelstellingen en maak deze makkelijk meetbaar (bijvoorbeeld in aantal verkochte producten)

Auteur

Laura Wennekes