KIZO, een nieuw kennisinstituut voor zzp’ers

Meer duidelijkheid over de bijna 800.000 zelfstandigen

17 december 2013

In Nederland kunnen 794.000 mensen zich zzp’er noemen: zelfstandige zonder personeel. Toch is er nog vrij weinig bekend over deze groep en de vragen die zij hebben. Hiervoor is KIZO opgericht, het Kennis Instituut Zelfstandig Ondernemerschap.

Je eigen zelfstandige onderneming starten?

In dit artikel

KIZO verzamelt kennis over zzp’ers, houdt maandelijks enquetes en verzamelt verhalen van individuele zelfstandigen. Hoe benaderen zij de markt, hoe zeker zijn zij van werk in de toekomst en in hoeverre werken zij samen met andere ondernemers?

Onderzoek

Sinds het onderzoeksinsituut bestaat, zijn er al een aantal opvallende feiten aan het licht gekomen. Zo weet 82 procent van de zzp’ers niet wat de gemeente voor hem of haar kan betekenen.

Zelfstandigen werken hard. 85 procent is zowel overdag als ’s avonds bereikbaar. Meer dan de helft, 52 procent, heeft minder klanten en opdrachtgevers sinds de financiele crisis. 39 procent zegt na het bereiken van de pensioenleeftijd te willen of moeten doorwerken.

Positiviteit

Toch is het niet allemaal kommer en kwel. Ondanks de vijf voorgaande crisisjaren, willen zeven op de tien zzp’ers voor altijd zelfstandig blijven. “De vrijheid en verantwoordelijkheid die horen bij het zzp-schap blijken zeer verslavend te zijn”, zegt professor Arjan van den Born, die aan KIZO verbonden is.

Het onderzoeksinsituut zal beleidsmakers, belangenbehartigers en zzp’ers voeden met onafhankelijke informatie over deze grote groep werkenden. Heb jij onderzoekssuggesties voor KIZO, wil je je mening geven of ken je interessante feiten over zzp'ers waar meer aandacht voor moet komen? Mail ze naar info@kizo.nl

Auteur

Marlou Visser