Oudedagsreserve: hoe werkt het?

Tips voor de inkomstenbelasting

04 februari 2020 23 april 2021

De inkomstenbelasting kent een faciliteit (oudedagsreserve, voorheen FOR genoemd) waarmee je jaarlijks een deel van de winst kan reserveren voor je oudedagsvoorziening. Maar, let op: het vormen van zo’n oudedagsreserve betekent niet dat je ook daadwerkelijk geld opzij zet voor later. Toch kan deze faciliteit voordelen hebben. Een uitleg.

Eerste hulp bij belastingzaken

Oudedagsreserve

Als je aan het urencriterium voldoet van 1225 uur kun je gebruikmaken van deze fiscale regeling. Je hebt dan de mogelijkheid om bij de inkomstenbelasting aangifte een bedrag te ‘doteren’ - te reserveren als oudedagsreserve. Het gaat hierbij altijd om een bedrag van exact 9,44 procent van de (gecorrigeerde) winst, maar maximaal 9.395 euro (tarief 2021).

Doordat je dit bedrag mag aftrekken van je winst, krijg je direct een lagere belastingaanslag. Maar, let op: het totaalbedrag van je oudedagsreserve moet je later alsnog afrekenen met de belastingdienst. Toch kan het voordelen hebben dit bedrag voorlopig opzij te zetten.

Doteren

Doteren: hoe werkt dat? Je hebt ieder jaar bij je aangifte inkomstenbelasting de keuze om wel of geen bedrag te doteren aan je oudedagsreserve. Bij het onderwerp ‘oudedagsreserve’ vul je dan simpelweg het bedrag in (precies 9,44% (2021) van de winst van dat jaar, maar maximaal 9.395 euro).

Doteren aan de oudedagsreserve is niet verplicht. Je mag in totaal een oudedagsreserve opbouwen dat maximaal gelijk is aan je ondernemingsvermogen (je eigen vermogen).

Oudedagsreserve berekenen

Afrekenen

Uiteindelijk moet je het volledige bedrag dat je in je oudedagsreserve hebt opgespaard weer afrekenen met de belastingdienst. Dit gebeurt uiterlijk zodra je stopt met ondernemen. Houd hier dus rekening mee.

Maar waarom zou je dan van de oudedagsreserve gebruik maken? Twee redenen:

  1. Het tijdelijke belastingvoordeel kun je gebruiken om direct te investeren in je bedrijf. Dit renteloze bedrag is aantrekkelijker dan leningen van externe partijen.

  2. Op het moment dat je stopt met ondernemen val je mogelijk in een lagere belastingschijf, waardoor je een lager tarief betaalt op het moment van afrekenen.

Tip: bereken je voordeel, zet het slim weg

Robert Rutgers, fiscaal adviseur van Flynth: "Doteren aan de oudedagsreserve is geen automatisme. Doe het alleen als een berekening aantoont dat het belastinguitstel voordelig is. Overweeg daarom alleen maar om te doteren als je nu in een hogere tariefschijf valt en verwacht dat je op het moment van afrekenen in een lager tarief valt. Bijvoorbeeld als je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en de schijftarieven lager zullen zijn. Je kunt er ook voor kiezen om voor het bedrag van de oudedagsreserve een lijfrente aan te schaffen (bijvoorbeeld als zzp pensioen).

Omdat je dan over de termijnen van die lijfrente belasting betaalt, wordt er ook dan in feite over de oudedagsreserve met de belastingdienst afgerekend. Bedenk echter goed dat je het geld van een afgestorte lijfrente niet meer in je onderneming kunt gebruiken, terwijl dat bij de oudedagsreserve wel het geval is. Een lijfrente dient in te gaan op uiterlijk 70-jarige leeftijd."

Auteur

Raphael Klees