Financiële regelingen voor innovatie

MKB innovatiesubsidies op een rij

25 januari 2017

Kennis is de motor tot innovatie. Investeren in kennis kost niet alleen tijd, maar ook geld. Gelukkig zijn er subsidie- en andere regelingen beschikbaar die kennis en dus innovatie dichterbij brengen.

Financieringsvormen voor innovatie

In dit artikel noemen we de regelingen die momenteel beschikbaar zijn voor het mkb op het gebied van innovatie. Hiernaast zijn er nog talloze regionale of branchegerichte regelingen en subsidies. Hulp van een expert op het gebied van subsidies en regelingen is aan te raden. TNO biedt onder andere ondersteuning aan mkb-ondernemers als het gaat om bijvoorbeeld het aanvragen van kennisvouchers of andere regelingen.

Horizon 2020

Horizon 2020 is het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. Horizon 2020 loopt sinds 1 januari 2014 en is de opvolger van het Zevende Kaderprogramma (KP7). De Europese Commissie stelt voor het plan 80 miljoen euro beschikbaar in de periode 2014-2020. Met Horizon 2020 wil de Europese Unie het concurrentievermogen van Europa vergroten door wetenschap en innovatie te stimuleren. Iedere onderneming die in internationaal verband onderzoek doet of betrokken is bij technologische ontwikkeling en innovatie kan deelnemen aan het programma. Naast het delen van kennis en expertise, biedt Horizon 2020 ook financiering van een innovatief project. Meer informatie vindt je op: http://www.horizon2020.info/.

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

De WBSO is een fiscale stimuleringsregeling die continu openstaat voor alle ondernemers in Nederland die technisch innovatieve processen, producten of programmatuur gaan ontwikkelen. Daarbij gaat het om vernieuwende zaken voor de onderneming, het hoeft dus niet om landelijke of Europese innovaties te gaan. De regeling is erop gericht om het werk dat personeel in een onderneming uitvoert en die het bedrijf in technische zin verder brengen, te stimuleren. Per voltijds medewerker kan dit jaarlijks tussen de 16.000 en 23.000 euro opleveren aan korting op de loonbelasting. Daarmee is de WBSO de meest belangrijke regeling die innovatie stimuleert bij Nederlandse ondernemers. 

Innovatiekrediet

Het innovatiekrediet is een risicodragend krediet dat bestemd is voor de financiering van veelbelovende innovatieve projecten. Het wordt gefinancierd vanuit het Innovatiefonds MKB+. Je moet het krediet en de hierop berekende rente dus terugbetalen. De rente hangt af van het risicoprofiel. Voor nieuwe projecten ligt dat ongeveer tussen de 4,7 en 10 procent. Om in aanmerking te komen moet het project waarvoor het krediet wordt aangevraagd binnen enkele jaren leiden tot nieuwe producten. Kleine ondernemingen kunnen met het innovatiekrediet 45 procent van de ontwikkelingskosten van een project financieren, middelgrote bedrijven 35 procent en grote bedrijven 25 procent. Bij bepaling van de grootte van een onderneming wordt de richtlijn van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gehanteerd. Er zit wel een maximum aan het krediet: meer dan 5 miljoen euro kun je niet lenen. Als je voor de ontwikkeling van je innovatie samenwerkt met partners kan het maximale kredietpercentage worden verhoogd. Meer informatie vindt je op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Innovatiebox

De Innovatiebox heette tot vier jaar geleden Octrooibox. Het is een speciale tariefbox binnen de vennootschapsbelasting. De winst die in deze tariefbox valt, wordt belast tegen een tarief van 5 procent in plaats van 25 procent. Dat betekent een winstvrijstelling van maximaal 80 procent. Ieder bedrijf dat aantoonbaar innoveert, komt in aanmerking voor de regeling. Belangrijk is dat je overlegt met de Belastingdienst, waarbij gekeken wordt of je in aanmerking komt met je onderneming en daarna praktische afspraken worden gemaakt die zowel voor jouw bedrijf als voor de Belastingdienst werkbaar zijn. 

Innovatiefonds MKB+

Het ministerie van Economische Zaken stelt met het Innovatiefonds MKB+ tot en met 2015 in totaal 500 miljoen euro beschikbaar aan innovatieve ondernemers. Het fonds staat open voor investeerders in de creatieve industrie, zoals architectuur, mode, design en nieuwe media. Het Innovatiefonds MKB+ kan tot maximaal 50 procent meefinancieren. De andere private investeerders ontvangen bij goed presterende fondsen 80 procent van de rendementen uit deze fondsen. Het fonds bestaat uit 3 pijlers:

1. Innovatiekrediet

Innovatiekrediet wordt rechtstreeks aan ondernemingen verstrekt. Hiermee worden unieke ontwikkelingsprojecten met uitstekende vooruitzichten gestimuleerd.

2. De SEED Capital-regeling

De Seed Capital-regeling maakt het mogelijk dat investeerders technostarters en creatieve starters kunnen helpen hun technologische en creatieve kennis om te zetten in toepasbare producten of diensten.

3. Fund-of-Funds

Fund-of-Funds verbetert de toegang tot de risicokapitaalmarkt ook voor snelgroeiende innovatieve ondernemingen. Dit onderdeel is nog in ontwikkeling.

Voorwaarde aan deelname is dat de ondernemer en investeerder de financiering terugbetalen als de ontwikkeling van het innovatieve product of dienst in technisch opzicht succesvol is verlopen. Op deze manier kan het geld opnieuw worden gebruikt voor andere ondernemers. Lees meer.

MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

Deze regeling is de paraplu voor een aantal bekende regelingen uit het verleden die niet allemaal meer zelfstandig bestaan. Het ministerie van Economische Zaken biedt speciaal voor mkb-ondernemers instrumenten aan waardoor het mkb kan aansluiten bij innovatie-activiteiten binnen de topsectoren. Iedere topsector kiest welke instrumenten het wil inzetten om het mkb te betrekken. Daarbij hebben ze keuze uit vijf instrumenten waar het mkb zelf direct gebruik van maken maken. Die instrumenten zijn: 

  1. Haalbaarheidsstudies

  2. R&D-samenwerkingsprojecten

  3. Innovatieprestatiecontracten (IPC) (Let op: Geen budget voor in 2017)

  4. Kennisvouchers

  5. Inhuren van hooggekwalificeerd personeel van onderzoeksorganisatie of grote bedrijven

Daarnaast zijn er twee instrumenten die topconsortia voor kennis en innovatie (TKI’s) (tegenwoordig PPS-toeslag onderzoek en innovatie) kunnen inzetten voor het mkb: 

  1. Netwerkactiviteiten

  2. Innovatiemakelaars

De budgetten per topsector verschillen sterk. Meer informatie daarover en over de openstelling en het gebruik van de regelingen vind je op de website van de RVO

Research & Development Aftrek (RDA)

Ondernemers kunnen een percentage van de kosten en investeringen voor R&D-activiteiten extra aftrekken van de inkomstenbelasting en vennootschapsbelsting. Loonkosten vallen niet onder de RDA, daarvoor geldt de WBSO. De aftrek wordt berekend over de kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk. Voor ondernemers die vrij weinig van dat soort activiteiten hebben, geldt een vast bedrag. De RDA-regeling is voor iedere onderneming bedoeld die in Nederland R&D verricht. Om het je zo makkelijk mogelijk te maken, kun je de RDA tegelijk met de WBSO aanvragen. Als je in aanmerking komt voor de WBSO, wordt ook je RDA-aanvraag beoordeeld. Meer informatie vind je op de RVO-website

Eurostars

Een Eurostarproject is een internationaal samenwerkingsproject voor innovatie. Als je mkb'er bent in de high-tech industrie en minimaal tien procent van jouw omzet of uren besteedt aan onderzoek en ontwikkeling, kun je subsidie aanvragen voor een Eurostarproject. Het kan bijvoorbeeld gaan om een industrieel onderzoek of een innovatie. Voorwaarde is dat het product binnen twee jaar na afronding verkoopbaar is. Lees meer op de RVO-website.

Tip: Kennis kun je als ondernemer zelf ontwikkelen, maar je kunt ook gebruikmaken van de kennis die er al is bij bijvoorbeeld hogescholen of een instelling als TNO. 

Auteur

Kim Loohuis