Samenwerken? Maak afspraken!

Column Pauline de Boer | Samenwerken is net als een huwelijk

24 maart 2015

Samenwerken met een compagnon is soms net als een huwelijk. Je denkt dat je op dezelfde golflengte zit en dat dit ook altijd zo zal blijven. Maar helaas gaat het – net als bij veel huwelijken – nogal eens mis en dan moet je kunnen terugvallen op vooraf gemaakte afspraken. Want goed overleg is meestal niet meer mogelijk.

E-book Eerste hulp bij juridische zaken

Het einde van een samenwerkingsverband door misverstanden en conflicten is niet alleen tijdrovend en beladen met negatieve energie, het kan ook nog eens (veel) kosten met zich mee brengen waar je niet op had gerekend. Een voorbeeld: vorig jaar raakte een cliënte van mij niet alleen haar bedrijf kwijt aan haar voormalig compagnon, ze kwam ook in de financiële problemen doordat allerlei facturen wel betaald moesten worden, terwijl er geen inkomsten meer tegenover stonden. Heel jammer dat er vooraf geen afspraken waren gemaakt, of niet waren vastgelegd. De compagnon moest middels een gerechtelijke (en dus kostbare) procedure gedwongen worden om zijn deel van de facturen te betalen. Deze zaak kostte mijn cliënte zoveel geld, tijd en negatieve energie dat het lang duurde voordat zij weer in staat was om met een nieuw initiatief te starten. Dat wil je toch niet meemaken!

Vooraf afspraken vastleggen

Of je nu met je compagnon(s) een VOF (Vennootschap onder firma) of een BV hebt, in een maatschap of in een andere vorm samenwerkt: het is altijd belangrijk om – liefst vóóraf – afspraken te maken en vast te leggen over een aantal zaken waar je gemakkelijk over kunt struikelen. Werk je al een tijd samen en gaat het nog steeds goed? Prachtig, dan is nu het moment om alsnog een aantal zaken vast te leggen. Je weet immers nooit wat er kan gebeuren, ook buiten je eigen toedoen om.

Conflict voorkomen

Jij of je compagnon kunnen bijvoorbeeld (langdurig) ziek worden of zelfs komen te overlijden. De ander kan dan met de brokken blijven zitten. Er zijn tal van zaken die met een goede overeenkomst geregeld kunnen worden. Wanneer vooraf afspraken worden gemaakt, kan een conflict vaak worden voorkomen. De gevolgen van een conflict kunnen ook vooraf worden gereguleerd.

Een belangrijke reden om er eens goed voor te gaan zitten en afspraken te maken, is omdat je alles eens een keer goed door te spreken en sluimerende misverstanden op het spoor kan komen. Menig conflict ontstaat niet zozeer door onwil, maar door een andere verwachting of interpretatie. Zolang de sfeer goed is kan daar gemakkelijker over gesproken worden en kunnen zaken worden opgehelderd. Als er eenmaal onenigheid is ontstaan, is het te laat. En denk niet, tussen ons gebeurt dat niet: helaas kunnen ook de beste vriendschappen en huwelijken stranden.

Auteur

Pauline de Boer