Welke subsidies zijn er voor innovatie?

Landelijke hulpregelingen voor innovatieve bedrijven

25 februari 2020

Hoe kom je aan geld voor innovatie? Er zijn genoeg subsidies die je kunt gebruiken. Veel subsidiepotjes raken niet leeg, omdat ondernemers niet weten dat ze bestaan. Zonde. Daarom een aantal subsidies voor innovatie op een rij.

Geld voor innovatie

1. Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

De WBSO de meest belangrijke subsidie voor innovatie die er is in Nederland. Het is een fiscale stimuleringsregeling voor ondernemers die technisch innovatieve processen, producten of programmatuur gaan ontwikkelen. Het gaat om vernieuwende zaken voor de eigen onderneming. De regeling is erop gericht om het werk dat personeel in een onderneming uitvoert en die het bedrijf in technische zin verder brengt, te ondersteunen. Per medewerker (fte) kan dit jaarlijks tussen de € 16.000 en € 23.000 opleveren aan korting op de loonbelasting.

2. Innovatiebox

De Innovatiebox is een speciale tariefbox binnen de vennootschapsbelasting. De winst die in deze tariefbox valt, wordt belast tegen een tarief van 5 procent in plaats van 25 procent. Dat betekent een winstvrijstelling van maximaal 80 procent. Ieder bedrijf dat aantoonbaar innoveert, komt in aanmerking voor de regeling. Belangrijk is dat je overlegt met de Belastingdienst of je in aanmerking komt. Daarna worden praktische afspraken gemaakt die voor jouw bedrijf en de Belastingdienst werkbaar zijn. 

3. MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

Het ministerie van Economische Zaken biedt speciaal voor mkb-ondernemers instrumenten aan waardoor het mkb kan aansluiten bij innovatie-activiteiten binnen de vastgestelde topsectoren. Iedere topsector kiest welke instrumenten het wil inzetten om het mkb te betrekken. Daarbij hebben ze keuze uit vijf instrumenten waar het mkb zelf direct gebruik van maken maken. Die instrumenten zijn:

  1. Haalbaarheidsstudies

  2. R&D-samenwerkingsprojecten

  3. Kennisvouchers

Daarnaast zijn er twee instrumenten die topconsortia voor kennis en innovatie (TKI’s) (tegenwoordig PPS-toeslag onderzoek en innovatie) kunnen inzetten voor het mkb: 

  1. Netwerkactiviteiten

  2. Innovatiemakelaars

De budgetten per topsector verschillen sterk.

Lokale subsidies 

Naast deze landelijke regelingen zijn er talloze regionale of branchegerichte regelingen en subsidies. Zoek en vraag welke aanvullende subsidies er in jouw provincie, gemeente en branche zijn. Bekijk ook de subsidiewijzer van de overheid.