Hoe maak ik een financieringsbegroting?

Alles over deze belangrijke begroting in je financiële plan

05 november 2021 3 minuten

Een financieel plan bestaat uit meerdere begrotingen. Als je een bedrijf start of een bedrijf overneemt, is het handig een investerings- en een financieringsbegroting op te stellen. In dit artikel alles over de financieringsbegroting.

Wat is een financieringsbegroting?

De financieringsbegroting, of het financieringsplan, is de begroting waarin je vastlegt hoe je geplande bedrijfsinvesteringen wilt gaan financieren. Vandaar dat de financieringsbegroting vaak in één adem genoemd wordt met de investeringsbegroting.

Stappenplan financieringsbegroting

Bij de start van je bedrijf leg je eerst vast wat je allemaal nodig hebt voor de start van je bedrijf, dit doe je in een investeringsbegroting. De investeringsbegroting is eigenlijk de linkerzijde (debet) van een balans: je zet hier alle activa die je bedrijf nodig heeft. De financieringsbegroting is de andere kant (creditzijde) van de balans. Hierin staat hoe je een toekomstige investering gaat financieren. Daar komen twee soorten vermogen te staan: eigen vermogen en vreemd vermogen. Vervolgens bepaal je hiermee je solvabiliteit.

Stap1. Bereken het eigen vermogen

Je kunt investeringen financieren met eigen vermogen. Je eigen vermogen is je eigen geld (privé of uit je bedrijf) en de bedrijfsmiddelen die je al hebt (bijvoorbeeld je computer of auto). Bij een bv is het eigen vermogen de inleg van de aandeelhouders. Voor een vof geldt dat het eigen vermogen de som is van de inbreng van de vennoten. Ook achtergestelde leningen (leningen die bij een faillissement worden achtergesteld, zoals een lening van een familielid) tellen mee als eigen vermogen.

Stap 2. Bereken het vreemd vermogen

Vreemd vermogen is het geld dat je leent van financierders. Hierin heb je onderscheid in kort vreemd vermogen en lang vreemd vermogen. Kort vreemd vermogen moet je binnen een jaar terugbetalen. Denk maar aan rood staan op je bankrekening, een leverancierskrediet of een afnemerskrediet, of kopen op afbetaling en huurkoop. Lang vreemd vermogen is een lening voor langere tijd, zoals een hypotheek, bancair krediet of crowdfunding (waarbij de looptijd dus meer dan een jaar is).

Solvabiliteit

Nu je het eigen en vreemd vermogen hebt bepaald, kun je de solvabiliteit berekenen. De solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen dat je nodig hebt voor je onderneming. Je kunt dit als volgt berekenen:

(Eigen vermogen / Totale vermogen) x 100%

Hiermee krijg je een indicatie of je bedrijf financiële verplichtingen zal kunnen nakomen. Een financier zal meestal alleen een lening verstrekken als de solvabiliteit voldoende is, minstens 30%. Door ook voor de toekomst alvast je solvabiliteit uit te rekenen, sta je sterker bij de aanvraag van een krediet.

Bij de financiering van zakelijk vastgoed vraagt de financier vaak een eigen inbreng van minstens 20% van het totale bedrag. In sommige sectoren worden nog hogere eisen gesteld, tot wel 50%. Soms is eigen vermogen niet nodig, maar dan zul je een goed doordacht plan moeten hebben.

Voorbeeld financieringsbegroting

Hieronder zie je een voorbeeld financieringsbegroting. De bedragen zijn fictief. De financieringsbegroting zet je tegenover de investeringsbegroting.

Eigen vermogen
Spaargeld€25.000,-
Auto€ 12.500,-
Computers€ 5.000,-
Bedrijfsinventaris€ 4.500,-
Totaal€ 47.000,-
Vreemd vermogen
Lening van de bank€ 120.000,-
Totale vermogen€ 167.000,-

Op basis van deze financieringsbegroting is de solvabiliteit 39,2% van het totale vermogen.

Financieringsmogelijkheden

Het ligt voor de hand om voor een financiering bij de bank aan te kloppen, maar kijk ook eens naar een microkrediet van Qredits, private investeerders (misschien in je familie of kennissenkring), business angels en crowdfunding. Bij Qredits krijg je begeleiding, als je crowdfunding doet werk je meteen aan je naamsbekendheid en worden je financiers ook ambassadeurs. En bij private investeerders kun je misschien een lagere rente of langere looptijd afspreken dan bij de bank.

Je hoeft niet te kiezen voor één vorm van krediet. Je kunt verschillende vormen prima mixen. Gestapeld financieren gebeurt steeds vaker. 

Financieel plan

Zoals gezegd maakt de financieringsbegroting onderdeel uit van een financieel plan, het financiële deel van je ondernemingsplan. Voordat je een lening afsluit, is het handig om de verschillende begrotingen waaruit het financiële plan bestaat, op te stellen. Bijvoorbeeld een resultatenbegroting of exploitatiebegroting. Hierin maak je een inschatting van je inkomsten en uitgaven. Doe dit zo onderbouwd mogelijk, bijvoorbeeld door te kijken naar vergelijkbare bedrijven in vergelijkbare regio's, naar je afzetmarkt en de ontwikkelingen in je sector.

Uit deze begroting kun je opmaken of je winst gaat maken, en of je dus je leningen zult kunnen terugbetalen. Je weet dan ook welke looptijd je ongeveer voor je lening moet afsluiten. Je kunt een worst case, realistische en ideale resultatenbegroting opstellen. Als je ook in het slechtste scenario aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen en een fatsoenlijk ondernemersloon overhoudt, kun je met meer vertrouwen krediet aanvragen voor je onderneming.

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.