Hoe bereken ik mijn rentabiliteit?

Uitleg rentabiliteit en een rekenvoorbeeld

03 november 2020 2 minuten

Je rentabiliteit is een van de financiële ratio’s die je kunt laten zien, bijvoorbeeld omdat de bank of aandeelhouders erom vragen. Deze cijfers laten je zien hoe gezond jouw bedrijf is. In dit artikel leggen we uit wat rentabiliteit precies is en hoe je het kunt berekenen.

Krijg jij alleen maar hoofdpijn van al die financiële zaken?

De rentabiliteit (ook wel rendabiliteit genoemd) bereken je om te zien in hoeverre je investeringen rendement opleveren. Er zijn drie soorten:

  • Rentabiliteit totaal vermogen: (Winst + te betalen rente + belasting), gedeeld door je gemiddelde totale vermogen, keer 100 procent.

  • Rentabiliteit eigen vermogen: Nettowinst (dus waar je rentebetalingen en belastingen al zijn afgetrokken) gedeeld door je gemiddelde eigen vermogen, keer 100 procent.

  • Rentabiliteit vreemd vermogen: Te betalen rente gedeeld door het gemiddelde vreemd vermogen, keer 100 procent. Dit is hetzelfde als de gemiddelde rente die je over je leningen betaalt.

Als je een eenmanszaak of een VOF hebt, moet je wel een gewaardeerd ondernemersloon van je winst aftrekken. Met de rentabiliteit eigen vermogen kun je zien of je eigen investeringen het waard zijn geweest. Met de rentabiliteit vreemd vermogen, ofwel de gemiddelde rente die je betaalt, zie je welk rendement je geldschieters halen. Je berekent je rentabiliteit met behulp van gegevens uit je winst- en verliesrekening en je balans. Dat doe je over een periode, bijvoorbeeld een kalenderjaar.

Het gemiddelde eigen of totale vermogen bereken je door de beginstand van het vermogen en de eindstand van de periode bij elkaar op te tellen, en dit te delen voor twee.

Stel, dit is de winst- en verliesrekening van je B.V. voor 2021:

Opbrengsten:
Inkomsten uit verkochte producten250.000
Inkomsten uit geleverde diensten150.000
Totale omzet400.000
Kosten:
Salarissen (incl. eigen)150.000
Inventaris20.000
Afschrijvingen2.500
Totale kosten172.500
Brutowinst (omzet 400.000 - kosten 172.500)227.500
Belastingen over winst46.875
Rentebetalingen op leningen25.000
Netto winst155.625
Extra aflossingen100.000

Dit is je balans op 1 januari 2022:

ActivaPassiva
Inventaris: 500.000Lening ING: 500.000
Productiemiddelen: 5.000Crediteuren: 8.000
Voorraad: 10.000Eigen vermogen: 27.000
Debiteuren: 5.000
Kas: 15.000
Totaal: 535.000Totaal: 535.000

En dit is je balans op 31 december 2022:

ActivaPassiva
Inventaris: 517.500Lening ING: 400.000
Productiemiddelen: 5.000Crediteuren: 4.000
Voorraad: 20.000Eigen vermogen: 168.500
Debiteuren: 10.000
Kas: 20.000
Totaal: 572.500Totaal: 572.500

Je Rentabiliteit totaal vermogen is: (Winst + te betalen rente + belasting, gedeeld door je gemiddelde totale vermogen, keer 100 procent) is dan (55.625 + 25.000 + 46.875 = 127.500) / (535.000 + 572.000 / 2 = 553.750) = 0,23 x 100 procent = 23 procent

De Rentabiliteit eigen vermogen is: Nettowinst (dus waar je rentebetalingen en belastingen al zijn afgetrokken) gedeeld door je gemiddelde eigen vermogen, keer 100 procent. Dit is dus 155.625 gedeeld door (27.000 + 168.500 / 2 =) 97.750 = 1,592 x 100 procent = 159,2 procent

De Rentabiliteit vreemd vermogen is: Te betalen rente gedeeld door het gemiddelde vreemd vermogen, in dit geval de lening plus de crediteuren, keer 100 procent. Dit is hetzelfde als de gemiddelde rente die je over je leningen betaalt. 25.000 gedeeld door 508.000 + 404.000 / 2 = 456.000) - 0,0548 x 100 procent = 5,48 procent.

Wat opvalt is dat deze ondernemer met erg weinig eigen vermogen toch een hele goede winst heeft gemaakt. Voor deze ondernemer was dit bedrijf dus een hele goede investering. Sowieso doet dit (fictieve) bedrijf het heel erg goed. Wat een goede rentabiliteit totaal vermogen is, hangt erg af van het soort bedrijf en de branche, maar over het algemeen kun je stellen dat een score vanaf 8 procent goed is.