Thuiswerken de nieuwe norm? Dit zegt onderzoek

Resultaten uit 4 onderzoeken over thuiswerken

Thuiswerken

Thuiswerken, dat staat voor mijn werknemers toch gelijk aan onder werktijd wasjes draaien, boodschappen doen en lekker lang lunchen? Vóór de coronacrisis heb je dit misschien wel eens gedacht. Maar uit meerdere onderzoeken blijkt dat deze angst ongegrond is. Dat blijkt ook uit een enquête onder MKB Servicedesk-lezers.

Door het coronavirus zijn we sinds maart 2020 massaal vanuit huis gaan werken. Thuiswerken werd vereist door de omstandigheden, maar inmiddels zijn bedrijven zover dat ze thuiswerken integreren in hun bedrijfsbeleid. Het hybride werken is het nieuwe normaal. Waarom hebben bedrijven het thuiswerken omarmd?

Onderzoek thuiswerken

1 Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden onderzocht in 2020 wat thuiswerken doet met de ervaren productiviteit van werknemers. Dat deden ze samen met HR tech scale-up Crunchr. Inmiddels zijn werknemers van meer dan 75 bedrijven in verschillende sectoren anoniem gevraagd naar hun behoeften bij het thuiswerken. Welke ondersteuning hebben ze nu en in de toekomst van hun werkgever nodig? En hoe kunnen werkgevers zorgen dat ze betrokken en productief blijven? 

Uit de antwoorden blijkt dat zo’n 85% van de respondenten goed vanuit huis kan werken. Slechts een kwart van de respondenten vindt dat thuiswerken een negatief effect heeft op hun arbeidsproductiviteit. De behoefte aan maatregelen verschilt sterk per thuiswerker. Millennials missen vooral de sociale interactie met collega’s. Terwijl de groep werknemers van 55+ juist technische ondersteuning wenst tijdens het thuiswerken. 

De resultaten laten ook zien dat een one-size-fits-all aanpak niet werkt als je wilt dat al je werknemers productief thuiswerken. Oplossingen op maat wel. Het is dus verstandig een gedifferentieerde aanpak te volgen. Werknemers zijn gemiddeld 20% meer tevreden als de werkgever kiest voor een gedifferentieerde aanpak. Waar werknemers de meeste behoefte aan hebben, hangt sterk af van hun leeftijd en hun thuissituatie. 

Wil je meer weten over de eindconclusies van het onderzoek? Download dan de Thuiswerkonderzoek Infographic

2 Rijksoverheid

Uit recent onderzoek van de Rijksoverheid blijkt dat thuiswerken voor veel bedrijven een blijvertje is. Daarom investeren bedrijven in thuiswerken, zodat er bijvoorbeeld minder werknemers op reis hoeven naar hun werkplek. Dat is niet alleen goed tegen files, maar ook een goede stap richting duurzamer ondernemen. Een paar resultaten uit het onderzoek over de plannen van werkgevers.

  • 45%: per direct meer investeren in online vergaderen

  • 41%: met voorrang investeren in thuiswerken

  • 40%: investeren in een Arbowaardige thuiswerkplek

  • 32%: meer inzetten op een thuiswerkvergoeding

  • 26%: invoeren van flexibele werktijden

3 MKB Servicedesk

MKB Servicedesk heeft in juli 2021 ondernemers online de vraag voorgelegd: Hoe denk jij over hybride werken? Uit de reacties bleek dat bij 69% van de ondervraagde ondernemers het hybride werken de norm wordt. 9% procent liet weten dat het personeel zelfs volledig thuis zou blijven werken. Een vijfde van de ondernemers wil het personeel gewoon weer naar kantoor laten komen zodra daar de mogelijkheid voor is. 

Over hoe hybride werken ingevuld wordt zei een ondernemer: "We houden ons nu aan de adviezen van de overheid en zodra dit wordt opgeheven wordt gekeken naar de mogelijkheden rondom thuiswerken en de wens daarin van de werknemers." Een andere reactie was: "Wij geven medewerkers die dat willen de mogelijkheid 20% van hun werktijd thuis te werken, voor de rest komen ze gewoon naar kantoor."

4 Universiteit Utrecht

“We moeten meer thuiswerken, maar niet elke dag.” Een conclusie die Tanja van der Lippe, socioloog aan Universiteit Utrecht, trekt. Onderzoek toont aan dat thuiswerken de arbeidsproductiviteit niet verslechtert. Maar dat geldt alleen voor een paar thuiswerkdagen per week, niet voor fulltime thuiswerken. Vijf dagen per week thuiswerken gaat volgens haar wél ten koste van de productiviteit. Kortom: we groeien steeds meer toe naar een maatschappij waarin een deel van de week thuiswerken de norm is. 

Thuiswerken: productiever personeel? 

De onderzoeken zijn in lijn met eerdere studies naar thuiswerken. Zo deed Stanford University in 2015 onderzoek naar de productiviteit van werknemers van een callcenter. De ene helft werkte een deel van de week thuis, terwijl de andere helft op kantoor werkte. Wat bleek: thuiswerkers presteerden 13% beter dan personeel op kantoor. Daarnaast gaven ze aan tevredener over hun baan te zijn. Ook namen ze minder vaak ontslag. Een paar dagen per week thuiswerken kan je personeel dus juist productiever maken. Bijvoorbeeld omdat je werknemers zich thuis beter kunnen concentreren dan in een drukke kantoortuin. Of omdat ze minder afgeleid worden door collega’s en minder tijd kwijt zijn aan reizen, vergaderingen en uitstapjes naar het koffiezetapparaat.

Betrokken werknemers 

De coronacrisis heeft ook positieve gevolgen voor de betrokkenheid van veel werknemers. Dat blijkt uit de MKB Coronamonitor van onderzoeksbureau Motivaction en MKB Servicedesk, mede mogelijk gemaakt door Nationale-Nederlanden. Twee derde van de werkgevers in het onderzoek geeft aan dat de onderlinge verbinding en saamhorigheid binnen hun bedrijf toegenomen is. Werknemers zien de toekomst van het bedrijf nu meer als een gezamenlijke verantwoordelijkheid dan voorheen. 

Thuiswerken: noodzaak of kans?

Thuiswerken begon dus als noodzaak, maar inmiddels zien steeds meer bedrijven vooral de voordelen van deze manier van werken. Daarom lijkt het erop dat hybride werken de norm gaat worden, zodat werknemers het goede van beide werelden hebben: deels thuis, deels op kantoor. Bovendien lijkt het handig om als bedrijf altijd een vangnet te hebben voor het geval dat op kantoor werken niet mogelijk is.


Wil je meer weten over het werken op afstand? Bekijk dan de pagina Hybride werken

Wat vind je van dit artikel?