Zakelijke giften aftrekbaar: ANBI donaties en belastingregels

De opties voor belastingvrij schenken als ondernemer

creditcard-gift-zakelijk-aftrek-betalen-laptop

Je geeft namens de zaak een mooi geldbedrag aan een goed doel. Of je schenkt bepaalde middelen aan een vereniging. Met welke belastingregels krijg je dan te maken? Wanneer zijn zakelijke giften aftrekbaar? Bekijk de voorwaarden voor ondernemers.

Wat is een zakelijke gift?

Bij zakelijke giften gaat het om een geldbedrag of iets anders met waarde (natura). Je geeft dit vanuit jouw bedrijf aan een andere partij. Bijvoorbeeld aan een goed doel, de plaatselijke voetbalvereniging of een culturele instelling. Deze giften worden ook wel donaties genoemd. Hiermee laat je zien dat je maatschappelijk verantwoord onderneemt (mvo). Goed bezig!

Voor geschenken aan je personeel en relatiegeschenken gelden weer andere regels. Deze schenkingen kun je ook voor een deel belastingvrij doen.

Zakelijke giften eenmanszaak 2024

Giften vanuit bedrijven, zoals een eenmanszaak, zijn soms volledig aftrekbaar. Er moet dan wel een ‘zakelijk belang’ zijn: de gift moet een nuttige bijdrage leveren aan je eigen bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld als je producten weggeeft met jouw logo erop of de tenues van een voetbalclub sponsort.

Effectief mag je bedrijf 86,69% van de gift aftrekken in 2024. Dit komt door de mkb-winstvrijstelling. Als je daar gebruik van maakt wordt 13,31% van je winst niet meegerekend, maar ook 13,31% van je kosten niet. Voor elke € 100 aan giften krijg je dus € 86,69 aftrek. In 2023 ging het om 14% en dus effectief 86 euro.

Voor alle giften vanuit je eenmanszaak zonder zakelijk belang gelden dezelfde regels als voor particulieren. Giften zonder zakelijk belang worden ook wel giften uit vrijgevigheid genoemd. Al deze giften zijn aftrekbaar binnen de inkomstenbelasting.

Welke giften zijn aftrekbaar?

Niet alle giften zijn zakelijk aftrekbaar. Je gift moet aan een aantal voorwaarden voldoen als je in aanmerking wil komen voor belastingvoordeel. Zo zijn giften in contant geld niet aftrekbaar. Verder is er een belangrijk verschil tussen gewone giften en periodieke giften. Periodieke giften mag je helemaal aftrekken, maar gewone giften niet.

Voorwaarden giften belasting aftrekbaar

Je gift komt in aanmerking voor aftrek als je deze doet aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Controleer of de instelling een ANBI is via het Programma ANBI opzoeken van de Belastingdienst. Een gift aan een vereniging is ook aftrekbaar als het gaat om een periodieke gift en de vereniging aan bepaalde voorwaarden voldoet. 

Verder wordt vereist dat: 

  • je de gift vrijwillig doet

  • de ontvangende instelling geen tegenprestatie levert voor je gift 

  • je schriftelijk bewijs hebt dat je de gift hebt gedaan

Gewone gift deels aftrekbaar

Geef je eenmalig of sporadisch een bepaald bedrag of iets in natura? Dan is het een gewone gift. Voor deze categorie geldt een drempel (minimum) en een maximumbedrag. Beide zijn afhankelijk van je drempelinkomen. Het bedrag van de gift moet boven de 1% van je drempelinkomen liggen. Het minimumbedrag is € 60. Het bedrag mag niet hoger liggen dan 10% van je drempelinkomen. Je drempelinkomen is het totaal van je inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, zonder je persoonsgebonden aftrek.

Periodieke giften volledig aftrekbaar

Geef je jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling? Dan is het een periodieke gift. Dit mag je in één keer doen (jaarlijks) of via meerdere donaties (maandelijks bijvoorbeeld). Je moet van plan zijn om het bedrag minstens vijf jaar te betalen en je hebt dit vastgelegd bij een notaris of in een overeenkomst met de ontvanger (ANBI). Bij periodieke giften hoef je verder geen rekening te houden met je drempelinkomen. Er geldt wel een maximum van € 250.000 per jaar.

Extra aftrek gift culturele ANBI

De aftrek voor giften aan een culturele ANBI, zoals een museum, schouwburg of bibliotheek, mag je met 25% verhogen. De verhoging van de aftrek is maximaal € 1.250.

Giften met zakelijk belang volledig aftrekbaar

Giften met een zakelijk belang mag je altijd volledig aftrekken. Het gaat om giften die een nuttige bijdrage leveren aan je eigen bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld als je producten weggeeft met jouw bedrijfsnaam erop.

Giften in natura

Voor giften in natura geldt sinds 1 januari 2024 een extra voorwaarde: als je gift hoger is dan € 10.000 per kalenderjaar (€ 20.000 voor fiscaal partners) is deze alleen aftrekbaar na een onafhankelijke waardebepaling. Die kun je laten doen door een erkend taxateur. In sommige gevallen is een recente aankoopfactuur voldoende bewijs.

Giften vennootschapsbelasting (vpb)

Als jouw bedrijf vennootschapsbelasting (vpb) moet betalen, zijn bepaalde giften aftrekbaar van de winst. Op jaarbasis is de aftrek maximaal 50% van de winst en maximaal € 100.000,-. Ook voor giften vpb gelden een aantal voorwaarden.

Voorwaarden giften aftrekbaar vpb

  • Het moet een gift zijn aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een steunstichting SBBI

  • Er moet schriftelijk bewijs zijn van de gift

  • De gift mag niet in contant geld zijn; contante giften zijn sinds 2021 niet meer aftrekbaar

Extra ANBI belasting aftrekbaar

Doe je een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling? Dan mag je binnen de vennootschapsbelasting de aftrek van de winst verhogen met 50%. De verhoging is maximaal € 2.500.

Zakelijke giften: dubbel voordeel

Nu je weet welke zakelijke giften aftrekbaar zijn, kun je slim gebruikmaken van de fiscale regels. Want eigenlijk heb je met zakelijke giften dubbel voordeel: je steunt het doel of de ANBI waar je helemaal achter staat én je doet dat tegen belastingtechnisch gunstige voorwaarden. Dat is toch perfect?

Wat vind je van dit artikel?

Raphael Klees

Auteur

Raphael Klees

Elke week probeer ik ondernemers in Nederland te inspireren en vooruit te helpen. Dat doe ik als redacteur en hoofdredacteur van verschillende zakelijke websites. Mijn doel is de informatie voor bedrijven zo helder en duidelijk mogelijk te maken. Daardoor kunnen ondernemers zich snel weer richten op hun bedrijfsvoering.