Geld lenen van je bv

Wat is er mogelijk en waar moet je rekening mee houden?

04 februari 2022 5 minuten

Als je directeur-grootaandeelhouder (dga) bent van een bv heb je bepaalde voordelen. Eén voordeel is dat je de mogelijkheid hebt om voordelig geld te lenen van je bv. Waarom is dat soms een slimme optie? En aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Geld lenen van je bv

Als je een bv hebt, moet je belasting betalen over het dividend dat de bv uitkeert. Een manier om dit te omzeilen is door geld te lenen van je bv. Je mag als dga namelijk zakendoen met je bv, natuurlijk onder bepaalde voorwaarden. Door te lenen van je bv, stel je de belastingheffing over dividend uit, wat interessant kan zijn. Vooral als je de aankoop of verbouwing van een eigen woning wilt financieren, kan het een interessante optie zijn om te lenen van je bv. Excessief lenen van je bv wordt binnenkort overigens aan banden gelegd, maar daarover straks meer.

Misschien goed om direct te vermelden: deze optie heb je niet bij rechtsvormen als een eenmanszaak. Met een eenmanszaak ben je namelijk privé aansprakelijk voor zakelijke schulden. Een bv is een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid, waardoor zakelijk- en privévermogen gescheiden zijn.

Soorten leningen

Je kunt op twee manieren lenen van je bv: als dga of als werknemer. Een dga is namelijk aandeelhouder en bestuurder van de bv. Voor beide scenario’s gelden andere belastingregels, dus let goed op welke manier je kiest.

Personeelslening van de bv

Als geld uit de bv als loon wordt uitgekeerd, krijg je de situatie dat de werkgever - de bv - rente moet berekenen aan de werknemer. Dit is bijvoorbeeld aantrekkelijk op het moment dat deze rente lager is dan bij een andere kredietverstrekker. Het belaste rentevoordeel kun je opnemen in de ‘vrije ruimte’ van de werkkostenregeling. Dit geldt overigens niet als de lening bedoeld is voor het bekostigen van de eigen woning. In dat geval is het rentevoordeel loon in natura waarover de bv loonheffing moet betalen. Een belangrijke voorwaarde voor een personeelslening uit de bv is dat andere werknemers ook zo’n lening zouden mogen krijgen.

Dga-lening van de bv

Bij een dga-lening van de bv moet het om te beginnen duidelijk zijn dat het om een zakelijke overeenkomst gaat. Daarom moet er een zakelijke rente afgesproken worden die je aan de bv betaalt. De rente op een lening voor je eigen woning is aftrekbaar, wat het een zeer aantrekkelijke (en populaire) regeling maakt. Dit voordeel geldt overigens niet bij leningen voor andere dingen dan een eigen huis, zoals bijvoorbeeld voor een vakantiewoning, een privéauto of beleggingen. Natuurlijk moet je bij een dga-lening ook aan de aflossingsverplichtingen voldoen.

Aangifte inkomstenbelasting

Je moet de lening van de bv natuurlijk verwerken in je aangifte inkomstenbelasting. Afhankelijk van het doel van de lening geef je het aan in box 1 of box 3. Als de lening bedoeld is voor de aankoop, verbouwing of het onderhoud van een eigen woning, dan valt de rente van de lening in box 1 als aftrekbare (hypotheek)rente van de eigen woning.

Excessief lenen bij eigen bv

Het is de bedoeling dat er vanaf 2023 een nieuwe wet ingaat die het onbelast lenen van de eigen vennootschap gaat beperken. Vanwege de gunstige voorwaarden maken dga’s volop gebruik van deze mogelijkheid: in 2017 was het totaal geleende bedrag meer dan € 58 miljard. Dat was voor de overheid reden om excessief lenen bij eigen bv te ‘bestraffen’. Vandaar dat er een maximumbedrag komt dat je onbelast mag lenen: € 700.000, afgezien van bestaande eigenwoningschulden. Boven dat bedrag moet je inkomstenbelasting gaan betalen (26,9%). Overigens was het maximumbedrag eerst vastgesteld op € 500.000. In het coalitieakkoord is dit bedrag verhoogd naar € 700.000. Deze wet gaat naar verwachting in per 1 januari 2023, waarna de Belastingdienst vanaf 31 december 2023 voor het eerst gaat toetsen of een lening excessief is.

Voorwaarden geld lenen van bv

Als je geld leent van je bv, moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden. Welke? De Belastingdienst zegt: ‘De lening moet voldoen aan zakelijke voorwaarden.’

De vraag is natuurlijk wat die zakelijke voorwaarden inhouden. Kort gezegd zijn dat de voorwaarden die de bv zou stellen bij een soortgelijke lening aan een soortgelijke derde partij. Geformuleerd als vraag: zou de bv deze lening met deze voorwaarden ook verstrekken aan een partij die qua vermogen en inkomen vergelijkbaar zijn? Als het antwoord op die vraag ja is, dan voldoet je lening aan zakelijke voorwaarden.

Zakelijke voorwaarden

Een paar zakelijke voorwaarden bij een dga-lening van de bv:

  • Lening is schriftelijk vastgelegd in overeenkomst

  • Duidelijke afspraken over aflossing aan de bv

  • Welke zekerheden biedt de dga aan de bv?

  • Afspraken over zakelijke rente

  • De bv kan ondanks de lening blijven voldoen aan de verplichtingen

  • De lening zou ook verstrekt kunnen worden aan een andere derde partij met vergelijkbare omstandigheden

Onzakelijk handelen

Wanneer kan de Belastingdienst je lening als onzakelijk aanmerken? Eigenlijk zijn er twee redenen:

  • De lening voldoet niet aan de hierboven genoemde zakelijke voorwaarden

  • Je verzuimt de zakelijk voorwaarden na te komen

Het is belangrijk te voorkomen dat de Belastingdienst de lening als onzakelijk gaat bezien. In dat geval kan de lening namelijk als inkomsten beschouwd worden, met alle fiscale gevolgen van dien.

Aflossingsvrije lening uit bv

Kun je een aflossingsvrije lening krijgen uit de bv? Het antwoord is: in principe wel. Maar ook dan moet de lening voldoen aan de zakelijke voorwaarden die de Belastingdienst stelt. De bv heeft bij een aflossingsvrije lening minder kans dat de lening ook daadwerkelijk terugbetaald wordt. Vandaar dat er bij een aflossingsvrije lening uit de bv waarschijnlijk aanvullende voorwaarden nodig zijn.

Lening uit bv aan een kind

Je kunt ook geld uit de bv lenen aan je kind. Maar daarbij blijft de cruciale vraag: Zou de bv zo’n lening verstrekken aan een derde partij met vergelijkbare omstandigheden? Als het antwoord op die vraag ‘nee’ is en de bv dan toch zo’n lening uitgeeft, kan de Belastingdienst zo’n lening aan kunnen merken als onzakelijk handelen.

Aangifte vpb

Hoe zit het met de rente die de bv ontvangt over leningen? Die rente moet de bv opvoeren als winst in de aangifte vennootschapsbelasting.

Geld lenen aan je bedrijf

Je kunt als dga ook geld lenen aan je bv. Dat kan ook voordelen hebben. Daarnaast zijn er natuurlijk nog meer manieren om aan geld te komen voor je bedrijf. Benieuwd wat de meestgebruikte financieringsvormen zijn?

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.