Geld om te groeien: maak een financieel plan

Van exploitatiebegroting tot liquiditeitsbegroting

06 augustus 2020 2 minuten

Als je plannen hebt om je bedrijf te laten groeien is daar vaak extra geld voor nodig. Financiers zullen je vragen om een goed ondernemingsplan. Ook voor jezelf is zo'n plan heel handig om je financiële koers uit te stippelen. In drie stappen naar een financieel plan.

Financiële onderbouwing

Cijfers liegen niet en kunnen je helpen een realistische koers te varen. Onderbouw je plannen daarom altijd met cijfers. Pak je administratie (en je boekhouder) erbij en bepaal, op basis van je resultaten en in combinatie met je groeidoelen, wat financieel haalbaar is. Het maken van de volgende begrotingen kan je dat inzicht geven.

1. Exploitatiebegroting

Een exploitatiebegroting (ook wel resultatenbegroting) maakt duidelijk welke omzet je minimaal moet halen om de kosten te dekken en winst te maken. De exploitatie begroot je voor meerdere jaren. Bepaal eerst hoeveel omzet je verwacht. Bereken dan de inkoopkosten en trek die van de omzet af, dat is je brutowinst. Trek daar ook alle bedrijfskosten vanaf (zie hieronder bij punt 2). De waardevermindering van je bedrijfsmiddelen (afschrijving) mag je als kosten rekenen. Trek ook dat van de brutowinst af. Daarna trek je er nog de belastingen vanaf, zoals inkomstenbelasting. Vermeld in de exploitatiebegroting bedragen exclusief btw. Hou er rekening mee dat personeelskosten, door pensioen- en verzekeringskosten, ongeveer 30 procent hoger zijn dan het brutoloon.

2. Bedrijfskosten

Als onderbouwing voor de exploitatiebegroting moet je ook inzicht verschaffen in de bedrijfskosten. Ook dit doe je voor meerdere jaren. Aan de orde komen de afschrijvingen en kosten voor:

  • Inkoop

  • Huisvesting

  • Promotie (marketing)

  • Vervoer

  • Inventaris

  • Administratie

  • Personeelskosten

  • Rente- en bankkosten

  • Verzekeringen

3. Liquiditeitsbegroting

Een liquiditeitsbegroting geeft aan hoeveel geld je maandelijks ontvangt en uitgeeft. Aan de hand daarvan kun je bepalen of je bedrijf in bepaalde maanden extra geld nodig heeft en wanneer het slim is om een investering te doen. Bepaal eerst je beginsaldo (per 1 januari). Zet daarna op een rij welke inkomsten en uitgaven je in elke maand verwacht. Stel vast of er in een bepaalde maand een overschot of tekort is. Pas daarna de begroting aan om tekorten weg te werken. Houd rekening met betaaltermijnen van klanten die op rekening betalen. Gemiddeld duurt het 45 dagen voordat iemand zijn rekening betaalt. Denk ook aan vakanties, je hebt in die periode wellicht minder of geen opdrachten. Sommige betalingen zijn periodiek en kun je niet uitstellen, zoals belastingen, huur, telefoonkosten en lonen. Zorg bij een liquiditeitsbegroting dat de bedragen inclusief btw zijn.

Door het maken van begrotingen krijg je meer inzicht in de financiële haalbaarheid van je plannen. Het geeft je inzicht in waar je nu staat. 

Meer lezen?

Lees meer praktische tips over groeien en het maken van een groeiplan in het e-book Eerste hulp bij Groeien.

Wil je een sterk ondernemingsplan maken om je financier te overtuigen? Lees ons gratis whitepaper Hoe maak ik een ondernemingsplan?

Auteur

Raphael Klees

Elke week probeer ik ondernemers in Nederland te inspireren en vooruit te helpen. Dat doe ik als redacteur en hoofdredacteur van verschillende zakelijke websites. Mijn doel is de informatie voor bedrijven zo helder en duidelijk mogelijk te maken. Daardoor kunnen ondernemers zich snel weer richten op hun bedrijfsvoering.