Welke subsidies zijn er voor innovatie?

Financiële steun ter bevordering van innovatie en duurzaamheid

04 januari 2022 5 minuten

Hoe kom je aan geld voor innovatie? Er zijn genoeg subsidies en andere hulpregelingen te gebruiken. Maar veel subsidiepotjes raken niet leeg, omdat ondernemers niet weten dat ze bestaan. Zonde. Daarom zetten we een aantal subsidies voor innovatie en verduurzaming op een rij.

1. Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

De WBSO is in Nederland de belangrijkste subsidie voor innovatie. Het is een fiscale stimuleringsregeling voor ondernemers die technisch innovatieve processen, producten of programmatuur willen ontwikkelen. Het gaat om vernieuwende zaken voor de eigen onderneming. De regeling is erop gericht om het speur- en ontwikkelingswerk (S&O) dat personeel in een onderneming uitvoert en die het bedrijf in technische zin verder brengt, te ondersteunen. De WBSO in het kort:

 • Vergoeding van (loon)kosten en uitgaven via de belastingaangifte

 • Vaste aftrek voor zelfstandig ondernemers à € 13.360,- (2022)

 • Extra voordeel voor startende ondernemers à € 6.684,- (2022)

 • Meer onderzoek mogelijk naar nieuwe innovaties

 • Concepten sneller uitwerken tot succesvolle producten en diensten

 • Budget voor 2022: € 1.336 miljoen.

Lees meer over de WBSO.

2. Innovatiebox

De Innovatiebox is geen subsidieregeling, maar een speciale tariefbox binnen de vennootschapsbelasting (vpb). Het is een regeling voor bedrijven die inzetten op innovatie en hiervoor een S&O-verklaring hebben. Dankzij deze regeling hoef je minder vpb te betalen over de winst die voortkomt uit innovatie. De winst die in deze tariefbox valt, wordt in 2021 belast tegen een tarief van 9% in plaats van 25%. Voor 2018-2020 was het tarief 7% en in de jaren tot en met 2017 gold een tarief van 5%.

Overleg met de Belastingdienst of je in aanmerking komt voor dit speciale Innovatieboxtarief. Daarna worden praktische afspraken gemaakt die voor jouw bedrijf en de Belastingdienst werkbaar zijn. De Innovatiebox in het kort:

 • Voor bedrijven die investeren in innovatie (met S&O-verklaring of octrooi)

 • Gereduceerd tarief winstbelasting

 • Te combineren met WBSO

3. MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Speciaal voor ondernemers die samen met anderen aan de slag willen met innovatieprojecten is er de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren. Het is een regeling die regiogrenzen overschrijdt, waardoor ondernemingen zich kunnen aansluiten bij innovatieactiviteiten binnen de vastgestelde topsectoren. Iedere topsector kiest welke instrumenten in worden gezet om het mkb te betrekken. Daarbij is er keuze uit vijf instrumenten:

1. Haalbaarheidsstudies

Bijvoorbeeld als je voor een innovatieproject een literatuuronderzoek of marktonderzoek uitvoert om technische en economische risico's in kaart te brengen. Deze regeling opent in het voorjaar, maar je kunt nu al beginnen met het vormgeven van je projectaanvraag.

2. R&D-samenwerkingsprojecten

Samenwerking met andere ondernemers voor de innovatie van producten, productieprocessen of diensten. Deze regeling gaat van start in de zomer.

3. Kennisvouchers

Als je een kennisvraag stelt aan een kennisinstelling over de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten kun je een voucher gebruiken waarmee je maximaal 50% van de rekening van de kennisinstelling betaalt.

Daarnaast zijn er nog twee instrumenten die topconsortia voor kennis en innovatie (TKI’s) (tegenwoordig PPS-toeslag onderzoek en innovatie) kunnen inzetten voor het mkb: 

4. Netwerkactiviteiten

Voor netwerkvorming tussen ondernemers met activiteiten als masterclasses, workshops en conferenties.

5. Innovatiemakelaars

TKI’s die advies geven over innovatie van producten, processen of diensten en technologische bijstand geven voor het overdragen van technologie.

Om gebruik te kunnen maken van de MIT-regeling moeten de voorgestelde innovaties in lijn zijn met de kennis- en innovatieagenda’s van de Missies voor de toekomst. De budgetten per topsector verschillen sterk.

4. Energie-investeringsaftrek (EIA)

De EIA is een regeling waarmee je 45,5% van de investeringskosten in een bedrijfsmiddel voor duurzame energie kunt aftrekken van je fiscale winst. De overheid trekt hier in 2022 149 miljoen euro voor uit. Voorwaarden zijn dat je minimaal 2.500 euro moet investeren en dat het middel op de energielijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) moet staan. De hiervoor genoemde vormen van duurzame energie staan op de energielijst. Je kunt de aftrek bij de RVO aanvragen binnen drie maanden na het geven van de opdracht. Je voordeel is gemiddeld 11% van je investeringskosten.

Lees meer over EIA.

5. De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en VAMIL

De MIA is een fiscaal aantrekkelijke regeling voor ondernemers die willen investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Je kunt hiermee een percentage van je investering in mindering brengen op je fiscale winst. Het maximale percentage in 2022 is 45%. Hoeveel je precies mag aftrekken is afhankelijk van het bedrijfsmiddel dat je koopt en de milieueffecten dat het heeft. De VAMIL houdt kort gezegd in dat je tot 75% van een milieu-investering willekeurig mag afschrijven. Daarmee kun je de fiscale winst in een bepaald jaar flink drukken.

Lees meer over MIA en VAMIL

6. Innovatiekrediet

Het Innovatiekrediet is een krediet voor bedrijven die investeren in de ontwikkeling van uitdagende innovaties met een goed marktperspectief, bijvoorbeeld technologische of klinische vernieuwingen. Dankzij dit krediet hoeven ondernemers innovatieve projecten niet volledig uit eigen zak of vanuit de markt te financieren. Het budget voor klinische ontwikkelingsprojecten is maximaal € 5 miljoen per project en voor technische ontwikkelingsprojecten maximaal € 10 miljoen per project. In totaal zit er voor 2022 € 60 miljoen in deze pot: € 40 miljoen voor technologische en € 20 miljoen voor klinische innovaties. 

Lees meer over het innovatiekrediet

7. Vroegefasefinanciering (VFF)

De VFF is een lening voor starters en mkb-ondernemingen die willen onderzoeken of hun innovatieve idee een kans van slagen heeft op de markt. Met deze financiering ga je soepel van de planfase naar de startfase. Hieronder staan drie belangrijke voorwaarden waaraan je moet voldoen voor deze financiering. Je moet… 

 • een businessplan aanleveren waaruit substantiële toekomstige groei blijkt.

 • een vernieuwingsplan of vroegefaseplan opstellen, gericht op de voorwaardelijke eisen van de investeerder.

 • een intentieverklaring hebben van een toekomstige investeerder die het vervolg van het vroege- of vernieuwingsfasetraject gaat financieren. Het financieringsbedrag moet hetzelfde zijn als het bedrag dat je van de overheid krijgt.

Het budget voor de VFF is in 2022 € 6 miljoen voor mkb’ers en innovatieve starters. Het is een populaire regeling, want in 2021 was het aantal aanvragen hoger dan het budget.

8. Eurostars

Een Eurostarproject is een internationaal samenwerkingsproject voor innovatie. Als je mkb'er bent in de high-tech onderzoeks- en ontwikkelingssector kun je mogelijk subsidie aanvragen voor een Eurostarproject. Het kan bijvoorbeeld gaan om een industrieel onderzoek of een innovatie. De Eurostars-subsidie moet een snellere ontwikkeling en groei van kleine bedrijven bevorderen. De subsidiepercentages voor Eurostarprojecten zijn:

 • 50 % voor mkb-bedrijven

 • 40 % voor grote bedrijven

 • 50 % voor kennisinstellingen

Het maximale subsidiebedrag voor Eurostars is € 500.000 per project en de maximale projectduur is 36 maanden.

Lokale subsidies 

Naast deze landelijke regelingen zijn er talloze regionale of branchegerichte regelingen en subsidies. Zoek en vraag welke aanvullende subsidies er in jouw provincie, gemeente en branche zijn. Bekijk ook de subsidiewijzer van de overheid.

Subsidie keuzewijzer

Het subsidielandschap is bijna oneindig. We hebben in dit artikel dan ook slechts een aantal belangrijke subsidies voor innovatie kunnen benoemen, lang niet alle subsidies die er zijn. Misschien staat jouw subsidie er niet bij, of weet je niet in één keer op welke subsidie je aanspraak kunt maken. In dat geval kun je een subsidie keuzewijzer gebruiken om te kijken welke subsidies er beschikbaar zijn voor jouw project, lokaal, landelijk of internationaal. Je kunt zoeken op thema, zoals innovatie, duurzaamheid, life science en internationaal, en vervolgens nagaan welke subsidies er beschikbaar zijn. Vind de juiste subsidie voor jouw innovatie.

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.