Wetswijzigingen per 1 juli 2021

Geen telemarketing, nieuwe btw-regels, hogere minimumlonen en makkelijker buitenlands personeel aannemen

entrepreneur-ondernemer-laptop-bureau-kantoor-man

Per 1 juli gaan er een aantal nieuwe en gewijzigde wetten in. Met welke moet jij rekening houden? We hebben de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet.

Geen ongevraagde telemarketing

Bedrijven mogen zonder uitdrukkelijke toestemming geen consumenten of eenmanszaken meer benaderen. Dit mag per 1 juli 2021 alleen nog als hier een opt-in voor is verkregen. Een van de gevolgen hiervan is dat het Bel-me-niet Register ophoudt te bestaan, omdat "koud" bellen dus niet meer toegestaan is. Ook bellen met bestaande klanten is straks beperkt: er geldt een maximum termijn aan de klantrelatie. De termijn is vastgelegd, maar wordt overgelaten aan "zelfregulering" van de markt. 

Nieuwe btw-regels internationale e-commerce

Als je online producten verkoopt naar landen in de EU, via een webshop of platform, moet je rekening houden met nieuwe btw-regels per 1 juli 2021. Dit geldt ook voor dropshipping.

Één drempelbedrag

Eerst gold er een drempelbedrag per land, nu geldt er een gezamenlijk drempelbedrag. Als je omzet per land boven dit bedrag uitsteeg, moest je het btw-tarief van dat land hanteren.

Als nu je totale omzet van geleverde goederen naar het buitenland onder de € 10.000 blijft, mag je nog de Nederlandse btw in rekening brengen (bijv. 21%). Komt de omzet erboven? Dan moet je de btw van het betreffende land in rekening brengen. 

Invoer-btw verandert

Over geïmporteerde goederen uit de EU met een waarde tot en met € 22 moet vanaf 1 juli invoer-btw betaald worden. Eerder was dit vrijgesteld. 

Platforms en btw afdragen 

Normaal gesproken is de verkoper verantwoordelijk voor btw-afdracht bij online verkoop, ook als dat via een platform gebeurt. Maar als een platform zelf een "actieve rol" speelt in de verkoop, dan gebeurt de btw-afdracht door het platform. Dit speelt als het platform bijvoorbeeld de betaling op zich neemt of ook de logistieke afhandeling doet. 

Lees ook: Btw-regels buitenland

Minimumlonen omhoog

De lonen veranderen jaarlijks per 1 januari en 1 juli. Het minimumloon per 1 juli 2021 bij een volledig dienstverband is:

 • € 1.701,80 per maand

 • € 392,55 per week

 • € 78,51 per dag

Zie meer in het artikel: Wat is het minimumloon in 2021

Buitenlands personeel aannemen makkelijker

Om startups te ondersteunen in hun groei is een nieuwe verblijfsregeling in het leven geroepen. Hiermee kunnen buitenlandse werknemers bij jonge, groeiende bedrijven makkelijker een verblijfsvergunning in Nederland aanvragen.

Eerder was het al mogelijk in deze kennismigrantenregeling om hooggekwalificeerd personeel binnen te halen met een lager loon (er gelden anders hoge salariscriteria). 

Bestuur en toezicht gelijkgetrokken

Per 1 juli geldt voor verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen dat ze het bestuur en toezicht op dezelfde manier moeten regelen als dat al bij bv's en nv's gebeurt. In de praktijk zullen bestuurders net zo moeten handelen op het gebied van taakvervulling, stemrecht en bestuudersaansprakelijkheid.

eHerkenning: veiliger inloggen

Er zijn verschillende inlogniveau's van eHerkenning, de methode die ondernemers gebruiken om bijvoorbeeld loonbelasting en vennootschapsbelasting aan te geven. De eenvoudigste variant, die met gebruikersnaam en wachtwoord (EH1), komt te vervallen. Vanwege hogere eisen kan er alleen nog ingelogd worden met beter beveiligde varianten. Een overzicht van de varianten:

 • EH1: gebruikersnaam en wachtwoord (uitgefaseerd per 1/7/21)

 • EH2: gebruikersnaam en sterk wachtwoord

 • EH2+: gebruikersnaam en sterk wachtwoord + sms/pincode

 • EH3: gebruikersnaam en sterk wachtwoord + sms/pincode/QR-code via app

 • EH4: PKI-certificaat of 2-factor authenticatie 

Alcohol, statiegeld en plastic

 • Alcohol: niet alleen horeca en detailhandel, maar ook online verkopers van alcohol moeten letten op de strengere regels per 1 juli. De NVWA gaat strenger toezicht houden op leeftijdscontrole die webshops voeren. Ook mag korting op alcohol in het algemeen niet meer dan 25% zijn. De overheid wil daarmee stuntaanbiedingen tegengaan.

 • Statiegeld op plastic flesjes: voor ieder flesje met 1000 ml of minder inhoud moet 15 cent statiegeld worden gerekend. Dat betekent dat producenten dit moeten invoeren en dat o.a. supermarkten en tankstations de lege flesjes moeten innemen.

 • Wegwerpplastic verboden: plastic rietjes, bestek, borden, wattenstaafjes etcetera die bedoeld zijn voor eenmalig gebruik zijn per 1 juli 2021 verboden. Het gaat om zogenaamde SUP's: Single Use Plastics. Daarvoor in de plaats moet een duurzamer alternatief worden gebruikt. 

Heb je vragen over de nieuwe regels? Neem contact op met één van onze adviseurs.

Wat vind je van dit artikel?

Jelle Bos

Auteur

Jelle Bos

Jelle is eindredacteur bij MKB Servicedesk.