Wat levert een lerende organisatie mij als ondernemer op?

De voordelen van een leercultuur

Een leercultuur in je bedrijf. Het klinkt zo mooi, maar welke voordelen heeft deze manier van werken voor jou als ondernemer? Wij zetten de belangrijkste pluspunten op een rijtje.

Zelfontwikkeling, bijspijkercursussen, blijven leren: Als je het zelf niet had bedacht, wijst iemand anders je er wel op. Persoonlijke groei van je werknemers en groei van je bedrijf is noodzakelijk als je het hoofd boven water wil houden. Als je ervoor zorgt dat je personeel breed inzetbaar is en vernieuwende oplossingen kan bedenken voor problemen, dan kun je als bedrijf flexibel op de markt reageren.

Positieve veranderingen

Die noodzaak zou niet de belangrijkste reden moeten zijn om te werken aan een lerende onderneming. Een gezonde leercultuur zorgt voor meer positieve veranderingen binnen een bedrijf. Die voordelen zijn een investering meer dan waard.

Dat je personeel breder en flexibeler inzetbaar wordt, zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat je als bedrijf kunt inspelen op capaciteitsproblemen bij ziekte en verlof. Een simpel voorbeeld: productiemedewerkers die door taakroulatie met verschillende machines leren omgaan of nieuwe werkprocessen aanleren, kun je voortaan ook op andere plekken inplannen. Hiermee zorgt een opleiding en kennisuitwisseling voor concrete voordelen. Natuurlijk is dit ook praktisch als je op een bepaald gebied ineens een grotere aanvraag krijgt. Je bent veel flexibeler als bedrijf.

Betrokkenheid

Door werknemers kansen te geven om zich te ontwikkelen, bereik je ook iets anders: je betrekt medewerkers meer bij de organisatie en de organisatiedoelen. Werknemers die gestimuleerd worden na te denken over problemen, verbeterpunten en hun eigen ontwikkeling - en daar ook de waardering voor ontvangen - zullen sneller meedenken en met initiatieven komen.

Uit veel onderzoeken blijkt dat tevredenheid van het personeel en betrokkenheid bij de bedrijfsdoelen een grote invloed heeft op de omzet, de klanttevredenheid en de productiviteit. Geef je de kennis en inbreng van medewerkers de ruimte, dan vertaalt zich dat op termijn in een grote innovatiekracht van de organisatie.

Verzuim

Investeren in de ontwikkeling en betrokkenheid van medewerkers draagt ook bij aan het terugbrengen van verzuim. Mensen hebben behoefte ergens bij te horen en gewaardeerd te worden. Dat gevoel stijgt als ze meer kunnen betekenen voor het bedrijf. Krijgen medewerkers in een bedrijf geen waardering of neemt de betrokkenheid af, dan stijgt daarmee vaak het ziekteverzuim. 

Fiscale voordelen

Behalve een hogere productiviteit en een daarmee samenhangend beter rendement zitten er ook puur financiële voordelen aan het opleiden van personeel. Zo bieden Opleidings & Ontwikkelingsfondsen van sommige brancheorganisaties de mogelijkheid om de kosten van een opleiding voor een deel of geheel te vergoeden. Ook zijn er verschillende fiscale regelingen. Als werkgever krijg je bijvoorbeeld een afdrachtsvermindering van de belasting als een werknemer zonder diploma, door scholing wél die startkwalificatie haalt. Volgt die medewerker een mbo-opleiding via een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) dan loopt die korting nog verder op.

Een ander fiscaal voordeel is er voor het ervaringscertificaat (EVC). Daarmee breng je het kennisniveau en de ervaring van medewerkers in kaart. Met een EVC kan een werknemer onder meer vrijstelling krijgen voor vervolgopleidingen. De belasting geeft hiervoor per werknemer een korting via de aangifte loonbelasting.

Investeren in een lerende organisatie vraagt om tijd, energie en budget. Maar maak je serieus werk van de leercultuur binnen je bedrijf, dan betaalt die investering zich ruimschoots terug.

Wat vind je van dit artikel?