Moet ik mijn personeel vrij geven op Koningsdag?

Hoe zit het ook al weer met verplichte vrije dagen?

21 maart 2022 2 minuten

De meeste bedrijven zijn op Koningsdag dicht en om die reden hebben de werknemers betaald vrijaf. Maar hoe zit het ook al weer met 5 mei en andere feestdagen?

Vrij op erkende feestdagen

Op erkende feestdagen is het voor veel werknemers normaal dat ze vrij zijn, maar dit is niet wettelijk verplicht. Als je werknemers wel verplicht vrij te zijn, moet het loon door betaald worden. Dat laatste geldt natuurlijk niet als de feestdag op een dag valt dat zij toch niet gewerkt zouden hebben, zoals bij de meeste werknemers op zondag het geval is.

Bij feestdagen kun je een onderscheid maken tussen de religieuze/kerkelijke feestdagen en de nationale feestdagen. De religieuze feestdagen zijn christelijke feestdagen:

  • Nieuwjaar (1 januari)

  • Pasen

  • Hemelvaart

  • Pinksteren

  • Kerstmis (25 en 26 december) 

De nationale feestdagen worden door de overheid vastgesteld. In Nederland zijn dat er twee:

Koningsdag en 5 mei: niet wettelijk vrij

Koningsdag en 5 mei zijn dus nationale feestdagen. Voor de meeste bedrijven geldt Koningsdag daarbij als een vrije dag, waarbij de medewerkers worden doorbetaald. Of je personeel op 5 mei recht heeft op een vrije dag, is niet wettelijk vastgelegd. Raadpleeg hiervoor je CAO

Lees meer: 5 mei Bevrijdingsdag: verplichte vrije dag of niet?

Hoe zit het met toeslagen?

Dat je werknemer in beginsel vrij is op erkende feestdagen, betekent nog niet dat een personeelslid nooit op die dagen zou hoeven te werken. Allereerst kun je natuurlijk vragen aan je personeel of ze toch willen werken. Zeker als er een toeslag op het loon wordt betaald, zijn bepaalde werknemers graag bereid voor dat extraatje te werken.

Het kan echter ook zijn dat je werknemers in verband met de aard van het werk verplicht zijn om op feestdagen te werken. Je mag ze dan echter niet elke feestdag inzetten voor het werk, omdat de meeste cao’s een beperking kennen voor het werken op feestdagen. Geldt er geen CAO voor je bedrijf, dan heb je natuurlijk wel meer vrijheid, maar zul je toch ook nog rekening moeten houden met de beperkingen op basis van de Arbeidstijdenwet.