NVP sollicitatiecode

Vacature plaatsen? Check eerst deze code

job-interview-sollicitatie-gesprek-vrouwen-lach-cv

Voorbeeldvragen sollicitatiegesprek

Arbeidsovereenkomst wat voor soorten zijn er

Arbeidscontracten

De zaken gaan goed. Zó goed zelfs dat je hebt besloten een (extra) medewerker in dienst te nemen. Vergeet in dat geval niet de NVP sollicitatiecode te lezen voordat je de vacature uitzet. 

Dit document van HR-branchevereniging NVP geldt als dé richtlijn bij de werving en selectie van personeel. De sollicitatiecode biedt de handvatten voor een heldere, eerlijke gang van zaken voor zowel sollicitant als onderneming. 

Waarom de NVP code gebruiken?

De NVP sollicitatiecode is de algemeen aanvaarde gedragscode voor werkgevers en sollicitanten, opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling. Deze code geeft allereerst duidelijkheid over wat er wordt verwacht van het bedrijf dat een sollicitatieprocedure start. Met de code bij de hand, zorg je als ondernemer voor een transparant, eerlijk en soepel proces van werving en selectie, en voorkom je problemen en discussies achteraf.

Om wat voor richtlijnen gaat het?

De NVP sollicitatiecode geeft aanstaande werkgevers duidelijke basisrichtlijnen in geval van werving en selectie. Enkele belangrijke voorbeelden:

  • Gelijke kansen voor sollicitanten bij gelijke geschiktheid. Deze allereerste basisregel is bedoeld om (onbewuste) discriminatie tegen te gaan; iedereen die solliciteert op de vacature moet op basis van kwaliteiten en inhoud worden beoordeeld en niet op basis van afkomst, leeftijd of geslacht.

  • De sollicitant dient vooraf volledig te worden geïnformeerd over de functie, de eisen die de organisatie stelt aan de kandidaten en over de inhoud en planning van het sollicitatieproces. Solliciteren en/of van baan veranderen is voor veel mensen een spannende aangelegenheid die grote gevolgen kan hebben voor hun leven, professioneel en privé. Daarom stelt de NVP sollicitatiecode dat werkgevers duidelijkheid en houvast moeten bieden ten aanzien van vacature en procedure.

  • De werkgever moet terughoudend en discreet omgaan met gegevens van de sollicitant. De NVP sollicitatiecode zegt hierover bijvoorbeeld dat de organisatie alleen persoonlijke gegevens van de kandidaat mag vragen als die nodig zijn om te kunnen beoordelen of de kandidaat geschikt is voor de functie. Ook moeten gegevens veilig worden bewaard en dient de aanstaande werkgever alle geldende privacywetten in acht te nemen.

  • De NVP stelt in haar sollicitatiecode ook dat de organisatie terughoudendheid moet betrachten bij het gebruiken van openbare informatie over een kandidaat. Denk aan informatie over mensen op social media of informatie van derden, zoals een ex-werkgever of oud-collega. De code stelt dat de werkgever zich ervan bewust moet zijn dat dergelijke informatie onbetrouwbaar kan zijn. Daarnaast moet de werkgever eerlijk zijn over waar de informatie vandaan komt en hoort de sollicitant de kans te krijgen om zijn kant van het verhaal te vertellen. 

Naast dit soort basisregels, biedt de NVP sollicitatiecode ook meer gedetailleerde informatie over procedures rondom werving, selectie, onderzoek, eindselectie en klachtenafhandeling. 

Ook regels voor sollicitanten

Behalve regels voor werkgevers en organisaties, voorziet de NVP sollicitatiecode ook in regels waaraan sollicitanten zich moeten houden. Denk hierbij aan de verplichting om juiste en volledige informatie over zichzelf te verschaffen, zolang die informatie relevant is voor het goed kunnen uitoefenen van de vacante functie.

Is de NVP sollicitatiecode verplicht?

Ja en nee. De sollicitatiecode is geen officiële wetgeving en naleving ervan kan niet dwingend worden opgelegd. Wel is de code grotendeels gebaseerd op bestaande wetgeving rondom discriminatie, gelijke kansen, privacy en goed werkgeverschap. En rechters gebruiken de code vaak als leidraad in geval van een hoogoplopend conflict tussen sollicitant en organisatie. 

Andere redenen om een sollicitatiecode te volgen

Maar los van juridische aspecten is het voor jou als (aanstaande) werkgever gewoon fijn om over een duidelijke handleiding te beschikken bij het werven van personeel. Daarnaast is het beter voor je imago als werkgever (employer branding) om verantwoordelijk en menselijk om te gaan met kandidaten. Degene die je aanneemt, heeft bovendien meteen een goed gevoel over jouw bedrijf als de sollicitatieprocedure professioneel verloopt. Dat maakt de kans groter op een loyale, bevlogen nieuwe collega

De volledige NVP sollicitatiecode is hier te downloaden (PDF).

Wat vind je van dit artikel?

Michiel van de Peppel

Auteur

Michiel van de Peppel

Michiel is een veelzijdige tekstschrijver met ervaring in de journalistiek, marketingcommunicatie en PR. Hij schrijft graag over ondernemerschap, ook vanuit zijn eigen ervaring. Sinds 2011 runt hij zijn eigen communicatiebureau: WYZYN COMMUNICATIE in Amersfoort. In 2021 kwam daar Consortius bij, een gespecialiseerde service voor wetenschapscommunicatie. Kortom: Michiel is een ondernemende duizendpoot, net zoals de meeste MKB-ondernemers. Zijn doel: lekker leesbaar en onderscheidend informeren, waar mogelijk met enige diepgang.