Het officiële vrijedagenoverzicht van 2022

Feestdagen, vakanties en bouwvak in het komende jaar

22 oktober 2021

Het is weer tijd voor een nieuwe jaarplanning. Kom niet voor verrassingen te staan en weet wanneer je personeel vrij is in 2022.

Overzicht van alle officiële feestdagen

Hieronder zie je de officiële feestdagen in Nederland. Over het algemeen zijn dit ook vrije dagen voor je personeel, maar dit zijn geen verplichte vrije dagen die je moet toewijzen. In veel cao's zijn de feestdagen vastgelegd als vrije dagen, maar er zijn ook branches waar personeel werkt op feestdagen. 

Lees meer over hoe het zit met feestdagen en toeslagen.

Soort feestdagDatum
NieuwjaarsdagZaterdag 1 januari
Goede vrijdagVrijdag 15 april
Eerste paasdagZondag 17 april
Tweede paasdagMaandag 18 april
KoningsdagWoensdag 27 april
BevrijdingsdagDonderdag 5 mei
HemelvaartsdagDonderdag 26 mei
Eerste pinksterdagZondag 5 juni
Tweede pinksterdagMaandag 6 juni
Eerste kerstdagZondag 25 december
Tweede kerstdagMaandag 26 december

Feestdag is niet per se vrije dag

Geen wet legt vast in Nederland, dat een feestdag gelijk staat aan een vrije dag. Werknemers kunnen daarom wettelijk geen vrij eisen tijdens feestdagen. Het is belangrijk om als werkgever in de desbetreffende cao of arbeidsovereenkomst te laten opnemen of je op bepaalde feestdagen je werknemers vrij verschaft. Op deze manier kun je je werknemers altijd doorverwijzen naar hun cao of arbeidsovereenkomst, als ze vragen hebben over vrije dagen in combinatie met de feestdagen.

Schoolvakanties 2022-2023

Regio NoordRegio MiddenRegio Zuid
Voorjaarsvakantie19 februari t/m 27 februari 202226 februari t/m 6 maart 202226 februari t/m 6 maart 2022
Meivakantie30 april t/m 8 mei 202230 april t/m 8 mei 202230 april t/m 8 mei 2022
Zomervakantie16 juli t/m 28 augustus 20229 juli t/m 21 augustus 202223 juli t/m 4 september 2022
Herfstvakantie15 oktober t/m 23 oktober 202222 oktober t/m 30 oktober 202222 oktober t/m 30 oktober 2022

Verplichte- en adviesdata

De Rijksoverheid benadrukt dat de regelgeving alleen geldt voor scholen in het basis-en voorgezet onderwijs. Van de scholen wordt verwacht dat ze zich aan de kerst-, zomer-, en meivakantie houden. Het gaat dan om twee weken kerstvakantie, zes weken zomervakantie en één week meivakantie. De overige vakantiedata gelden als advies. Het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger beroepsonderwijs en universiteiten mogen zelf bepalen wanneer ze studenten vakantie geven en voor hoeveel dagen. 

Tot slot hebben alle scholen, van alle niveaus, het recht om extra vrije dagen in te plannen. Denk bijvoorbeeld aan het uitbreiden van de meivakantie tot twee weken of een extra vrije dag na Hemelvaartsdag. Meer informatie kun je vinden in de schoolgids van de desbetreffende school.

Bouwvak in 2022 

In deze periode, in het hoogseizoen, zijn de meeste bedrijven gesloten. De bouwvak wordt niet meer centraal vastgesteld, dit zijn adviesdata. Je kunt als werkgever zelf bepalen - in overleg met je werknemers - wanneer de bouwvakvakantie is. Je kunt dus van deze adviesdata afwijken.

RegioDatum
Noord1 augustus t/m 21 augustus 2022
Midden25 juli t/m 14 augustus 2022
Zuid8 augustus t/m 28 augustus 2022