Waar heb ik recht op als ik een arbeidsgehandicapte in dienst neem?

Zo kun jij iemand met een beperking aannemen

17 augustus 2015

Sinds dit jaar is de Participatiewet van kracht. Overheid en werkgevers hebben afgesproken normale werkplekken te reserveren voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap. Dat is niet voor elk bedrijf even makkelijk, daarom zijn er diverse regelingen die jou als ondernemer ondersteunen als je een arbeidsgehandicapte een kans geeft. Een overzicht.

Personeelmet perspectief

Een arbeidsgehandicapte is iemand die door een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap zelf niet in staat is het minimumloon te verdienen. Dit kan een blinde zijn, maar ook iemand die door vermoeidheidsziekte ME niet meer dan twee uur per dag kan werken, of een werknemer met een autismestoornis die extra begeleiding nodig heeft. Een erg diverse groep dus, met verschillende mogelijkheden en beperkingen. In dit artikel lees je meer over de groep die onder de Participatiewet valt.

Loondispensatie

Als iemand zelf niet in staat is om het minimumloon te verdienen, vult UWV maximaal vijf jaar lang het gat tussen zijn inkomsten en het wettelijk minimumloon aan. Dit heet loondispensatie. UWV bepaalt hoeveel iemand met een handicap zou kunnen verdienen, oftewel zijn of haar loonwaarde. Die betaal jij. Loondispensatie vraag je aan via UWV.

Mobiliteitsbonus

Om extra te stimuleren dat je een arbeidsgehandicapte een kans geeft, krijg je korting op je sociale premies. Dit is maximaal 7.000 euro per jaar, 3.500 als je ook al loondispensatie voor deze werknemer ontvangt. Je krijgt de volledige korting als de werknemer 36 uur of meer per week werkt.

Bij een parttime dienstverband wordt de maximale korting evenredig minder. Je berekent de korting zelf bij je aangifte loonkostenbelasting. Je mag de korting maximaal drie jaar toepassen. Je krijgt de premiekorting als je iemand aanneemt die onder een van de volgende voorwaarden valt:

  • De werknemer krijgt een WIA-uitkering;

  • De werknemer krijgt een Wajong-uitkering;

  • De werknemer heeft een indicatie voor de sociale werkplaats;

  • De werknemer is voor meer dan 35 procent arbeidsongeschikt en valt al twee jaar of meer onder de re-integratieverantwoordelijkheid van de gemeente;

  • De werknemer is jonger dan 18 jaar en heeft door ziekte of handicap moeite gehad bij het volgen van onderwijs.

Aanpassingen aan de werkplek

Voor werknemers met een lichamelijke handicap moet je soms de werkplek aanpassen. Denk aan het installeren van een traplift en een invalidentoilet voor iemand die in een rolstoel zit. Als je een lichamelijk gehandicapte voor minstens zes maanden aanneemt, kun je een vergoeding krijgen voor deze aanpassingen. Deze vergoeding vraag je aan bij UWV.

Als de aanpassing een voorwerp betreft dat de arbeidsgehandicapte van werkplek naar werkplek mee kan nemen, zoals een spraakcomputer of een vergroot toetsenbord, kan hij of zij de vergoeding hiervoor zelf aanvragen. Het aangepaste werkmiddel is dan immers voor hemzelf, hij kan het altijd meenemen als hij een andere baan vindt.

No-risk polis

De meeste arbeidsgehandicapten vallen onder de regeling looncompensatie bij ziekte. Dit betekent dat jij geen twee jaar hun loon hoeft door te betalen als zij ziek worden, zoals bij een normale werknemer, maar slechts dertien weken. Daarna neemt UWV deze verplichting over. De no-risk polis geldt in ieder geval voor mensen die een WIA-uitkering hebben ontvangen, Wajongers, mensen met een indicatie voor de sociale werkplaats en mensen die minder dan vijf jaar geleden nog een WAO-uitkering ontvingen.

Proefplaatsing

Het blijft natuurlijk altijd spannend, een werknemer met een handicap. Wat kan deze persoon wel of niet? Om rustig aan elkaar te wennen, mag je een arbeidsgehandicapte een proefplaatsing aanbieden. Dan komt deze werknemer twee maanden met behoud van uitkering bij je werken. Deze periode vervangt wel de normale proeftijd in een contract. Je kunt iemand een proefplaatsing aanbieden als je van plan bent hem of haar voor minimaal zes maanden aan te nemen.

Jobcoach

Om een werknemer met een beperking te ondersteunen, heeft hij of zij recht op een jobcoach. Deze jobcoach helpt de arbeidsgehandicapte bij het uitvoeren van zijn werk, bijvoorbeeld door trainingsschema’s op te stellen, een inwerkprogramma te ontwerpen en hem of haar te helpen bij problemen.

Een arbeidsgehandicapte heeft maximaal drie jaar recht op begeleiding van een jobcoach. Je vraagt de subsidie voor een interne jobcoach aan via UWV. Een arbeidsgehandicapte kan ook zelf een aanvraag indienen voor deze ondersteuning.

Auteur

Marlou Visser