Wat is de gebruikelijkloonregeling?

Regels Belastingdienst rond hoogte loon DGA

04 februari 2020

Wanneer je directeur-grootaandeelhouder (DGA) bent, en dus een aanmerkelijk belang hebt in het bedrijf waarvoor je werkt, geldt voor jou de gebruikelijkloonregeling. Maar wat houdt deze regeling precies in?

De Belastingdienst verwacht dat jij als DGA een loon krijgt dat normaal is voor het niveau waarop je werkt en de hoeveelheid arbeid die je verricht. Hoe hoog dat loon moet zijn, bepaalt de Belastingdienst. Het kabinet stelt voor dat vanaf 2017 het belastbare loon van directeur-grootaandeelhouders (dga’s) van innovatieve startups voor de toepassing van de gebruikelijkloonregeling mag worden vastgesteld op het wettelijke minimumloon. Dit komt neer op ongeveer € 20.000. In 2016 is het gebruikelijk loon vastgesteld op 44.000 euro. Je wordt geacht dit bedrag jaarlijks aan loon te ontvangen, dus het is in zekere mate verplicht. Echter is er een aantal uitzonderingen.

Hoger loon

Het is mogelijk jezelf als DGA een hoger loon uit te keren. Indien het loon in het meest vergelijkbare dienstverband hoger ligt dan 44.000 euro, dien je jezelf ten minste 75 procent van dit loon uit te keren. Mits je met 75 procent van dat loon op 44.000 euro of meer uitkomt. Wanneer er medewerkers in het bedrijf zijn die meer dan 44.000 euro per jaar verdienen, dient het salaris van de DGA gelijk te zijn aan dat van de meest verdienende medewerker.

Hoewel de gebruikelijkloonregeling voorschrijft dat een DGA doorgaans 44.000 euro zou moeten verdienen, kan de Belastingdienst eisen dat je jezelf meer betaalt. Zo kreeg Corendon-oprichter Atilay Uslu in 2014 een boete van enkele tonnen omdat hij zichzelf als DGA ‘slechts’ 150.000 euro aan salaris gaf.

Lager loon

Natuurlijk kan het ook zo zijn dat 44.000 euro te hoog is voor het soort werkzaamheden dat jij als DGA verricht. In dat geval moet je dat aannemelijk maken. Je moet een vergelijking maken met de meest vergelijkbare werkzaamheden in loondienst.

Starter

Ben je een starter en ben je nog niet in de positie om jezelf loon uit te keren? Dan moet je, om boetes te voorkomen, vrijstelling vragen van de gebruikelijkloonregeling aan de fiscus. Dat doe je door een brief te schrijven naar de afdeling Loonheffingen van jouw belastingkantoor waarin je om vrijstelling vraagt. Deze brief heeft een vrije vorm. Belangrijk is dat je hierin aangeeft om welke onderneming het gaat, waarom er vrijstelling wordt gevraagd en wie de contactpersoon voor de fiscus is.

Wat het precieze salaris moet zijn van je medewerkers, is een vraag waar veel ondernemers mee worstelen. Je wil je werknemer uiteraard niet teveel betalen, maar betaal je te weinig dan is de kans groot dat je je werknemer ontevreden en gedemotiveerd raakt.

Auteur

Nerina Vilchez