Wat als mijn personeel de verzuimvoorschriften niet naleeft?

Mag ik mijn medewerker bij verzuim op staande voet ontslaan?

07 augustus 2012

Je zieke medewerker blijkt niet thuis bij een controle door de arbodienst. Dat is niet de eerste keer en de maat is vol. Kun je hem nu op staande voet ontslaan?

Wat zijn verzuimvoorschriften?

Verzuimvoorschriften zijn regels die een werkgever hanteert over hoe hij handelt bij verzuim door bijvoorbeeld ziekte van een werknemer. De werknemer is op de hoogte van deze voorschriften. In de verzuimvoorschriften komen zaken aan bod zoals de bereikbaarheid tijdens verzuim en de documenten die een werknemer aan de werkgever moet overhandigen om bijvoorbeeld het recht op loon vast te stellen.

Naleving controlevoorschriften

Als werkgever ben je verplicht om bij ziekte het loon aan je werknemer door te betalen. Ook ben je verplicht om een reïntegratie van je werknemer op de werkvloer te faciliteren. Daar tegenover staat dat de werknemer verplicht is zich te houden aan redelijke verzuimvoorschriften, die je op papier hebt staan. Houdt je werknemer zich niet aan die voorschriften, dan mag je de uitbetaling van zijn loon uitstellen, totdat gebleken is dat hij echt ziek was. Het enkel en alleen overtreden van de controlevoorschriften is echter onvoldoende reden om hem op staande voet te ontslaan.

Ontslag toch mogelijk

Dit kan anders komen te liggen als de werknemer meerdere keren (in plaats van enkele keren) de controlevoorschriften heeft overtreden. Voorwaarde is wel dat je werknemer van die voorschriften op de hoogte is.

Heb je hem een aantal keren daarop aangesproken en hem duidelijk gemaakt dat zijn gedrag onacceptabel is binnen jouw bedrijf, dan kan dat er toe leiden dat je hem op staande voet kunt ontslaan. Dat ontslag moet hem dan wel in het vooruitzicht zijn gesteld toen je hem de laatste keer gewaarschuwd hebt.

Overleg met je jurist of advocaat

Aangezien het ontslag op staande voet een uiterste middel is, zijn rechters zeer terughoudend bij het goedkeuren van een ontslag op staande voet. Om die reden kun je beter even met een jurist of advocaat overleggen, voordat je tot het ontslag op staande voet overgaat.