Ondernemers: geen extra verlof voor vaderschap

Dit blijkt uit onderzoek van Forum, het opninieblad van VNO/NCW

15 december 2009

Vakcentrale FNV is voor het wetsvoorstel van GroenLinks dat voorziet in twee weken betaald verlof voor vaders van pasgeboren kinderen.

Het vaderverlof houdt de gemoederen flink bezig.

Vier van de vijf ondernemers vindt dat mannelijke werknemers voldoende mogelijkheden hebben om vrij te nemen bij de geboorte van een kind. Van de ondernemers vindt 70 procent het voorstel voor een wettelijk recht op twee weken vaderverlof dan ook 'een vorm van overbodige regelgeving.'

Mannelijke werknemers hebben in Nederland momenteel recht op twee dagen (doorbetaald) kraamverlof, dat bij de geboorte van een eigen kind kan worden opgenomen. In landen als Denemarken, Frankrijk en Groot-Brittanië bestaat al een vaderverlof van twee weken, in Finland is dat achttien dagen en in Portugal twintig dagen.

VNO/NCW en MKB Nederland

VNO/NCW en MKB Nederland zijn modicus tegen. Beide organisaties onderschrijven dat vaders een belangrijke rol hebben in de opvoeding en verzorging van hun kinderen. Het verplicht uitbreiden van een geboorteverlof voor vaders is volgens hen echter een oplossing voor een probleem dat helemaal geen probleem hoeft te zijn. In de praktijk is het heel normaal dat toekomstige vaders voor de geboorte een aantal vakantie- of adv-dagen reserveren. Daarnaast zijn er vele andere wettelijke en niet-wettelijke verlofmogelijkheden zoals ouderschapsverlof,kortdurend zorgverlof en kortverzuimverlofwaar zij gebruik van kunnen maken.

De werkgevers vragen zich dan ook af waarom GroenLinks een wetsvoorstel heeft ingediend om te komen tot een dergelijke uitbreiding die de werkgever ook nog eens veel geld gaat kosten. “Het zou gaan om een daling van minder dan eenduizendste van het totale aantal gewerkte dagen in Nederland, maar achter dat percentage gaat echter een rekening schuil van zo’n 200 miljoen euro die volledig bij werkgevers wordt neergelegd. En daarbij zijn nog niet de kosten van productieverlies en vervanging betrokken”, aldus de werkgeversorganisaties.

Beide organisaties onderschrijven dat vaders een belangrijke rol hebben in de opvoeding en verzorging van hun kinderen. Het verplicht uitbreiden van een geboorteverlof voor vaders is volgens hen echter een oplossing voor een probleem dat helemaal geen probleem hoeft te zijn. In de praktijk is het heel normaal dat toekomstige vaders voor de geboorte een aantal vakantie- of adv-dagenreserveren. Daarnaast zijn er vele andere wettelijke en niet-wettelijke verlofmogelijkheden zoals ouderschapsverlof, kortdurend zorgverlof en kortverzuimverlof waar zij gebruik van kunnen maken.

De werkgevers vragen zich dan ook af waarom GroenLinks een wetsvoorstel heeft ingediend om te komen tot een dergelijke uitbreiding die de werkgever ook nog eens veel geld gaat kosten. “Het zou gaan om een daling van minder dan eenduizendste van het totale aantal gewerkte dagen in Nederland, maar achter dat percentage gaat echter een rekening schuil van zo’n 200 miljoen euro die volledig bij werkgevers wordt neergelegd. En daarbij zijn nog niet de kosten van productieverlies en vervanging betrokken”, aldus de organisaties.

Vandaag bespreekt de Tweede Kamer het wetsvoorstel. De FNV laakt de houding van de werkgevers, die met de mond zouden belijden dat ze voor goede verlofregelingen zijn. In de praktijk doen ze veel te weinig. In heel Nederland zijn er maar drie cao's met tien dagen kraamverlof voor vaders. De gemeente Nijmegen, Price Waterhouse Coopers en de FNV.