Wel of geen eigen risicodrager worden voor WGA?

Wat zijn de voordelen voor eigen risico dragers?

03 augustus 2012

De WIA geeft je de mogelijkheid om te kiezen tussen een publieke of private verzekering in de regeling voor gedeeltelijke arbeids-ongeschiktheid (WGA).

Als je van het UWV overstapt naar een particuliere verzekeraar betaal je geen gedifferentieerde WGA-premie meer. Je kunt het eigenrisicodragerschap voor de WGA jaarlijks op 1 januari of op 1 juli laten ingaan. Je aanvraag daarvoor moet ten minste dertien weken vóór de beoogde ingangsdatum – dus vóór 2 oktober of vóór 1 april – bij de Belastingdienst binnen zijn. Bovendien moet je een garantieverklaring overleggen. Deze is wettelijk verplicht. Tot slot ben je in de drie jaren voorafgaand aan de aanvraag niet al eerder eigenrisicodrager voor de WGA geweest.

Voordelen voor eigenriscodragers

Een werkgever die eigenrisicodrager wordt, is niet langer afhankelijk van de inspanningen die het UWV verricht. Als eigenrisicodrager neem je de regie van de verzuimbegeleiding en re-integratie geheel in eigen hand. Het blijkt dat werkgevers die eigenrisicodrager zijn, mede dankzij de ondersteuning die verzekeraars bieden, vaak betere resultaten bij re-integratie behalen. De totale lasten zijn daardoor vaak lager. Ze lopen bovendien niet het risico van een plotselinge premieverhoging als er toch een medewerker in de WGA komt. De premieaanpassing bij verzekeraars is namelijk veel minder fors dan bij het UWV. Eigenrisicodragen is daarom zeker het overwegen waard.

Maar…laat je goed voorlichten en houd rekening met het inlooprisico!

Wat is het inlooprisico

Met het inlooprisico van het UWV wordt bedoeld dat ook de bestaande WGA-uitkeringen van werknemers voor rekening van de eigenrisicodrager komen. Dit gaat in, vanaf het moment dat men eigenrisicodrager is. Dit geldt ook voor de eventuele toekomstige WGA-uitkeringen aan medewerkers. Hiermee worden medewerkers bedoeld, die bij de start van het eigenrisicodrager ziek zijn en misschien wel de WGA instromen. Met het inlooprisico van de verzekeraar wordt bedoeld dat alle werknemers die na ingang van de inlooprisicoperiode ziek worden, na 2 jaar in aanmerking komen voor een WGA-uitkering.

Verantwoordelijk voor uitbetaling WGA-uitkering

Je bent bovendien verantwoordelijk voor de uitbetaling van de WGA-uitkering aan je zieke werknemer:

  • Voor werknemers die vóór 1 januari 2007 in de WGA zijn gekomen draag je maximaal vier jaar het risico van uitbetaling van de WGA-uitkering.

  • Voor werknemers die op of na 1 januari 2007 in de WGA zijn gekomen draag je maximaal tien jaar het risico van uitbetaling van de WGA-uitkering.

Verzuim goed in kaart brengen

Uiteraard is het van belang dat je - op het moment dat je besluit eigenrisicodrager te worden -het huidige verzuim/aantal ziektegevallen binnen je bedrijf goed in kaart hebt gebracht. Daarnaast moet je weten of het risico voor jou als werkgever te dragen is. Tenslotte, en niet onbelangrijk, vormt het pakket en/of budget aan re-integratieinspanningen/-diensten (die je als eigen risicodrager herverzekert bij een commerciële verzekeraar) een belangrijk instrument voor de beheersing van de instroomrisico's.

Auteur

Nieky van Vlerken