Wat verandert er in de regeling vakantiedagen?

Verjaringstermijn voor vakantiedagen drastisch veranderd sinds 1 januari 2012
De opbouw van vakantiedagen loopt voortaan door, ongeacht of een werknemer ziek is of niet. Daarop heeft de overheid de regeling vakantiedagen aangepast.
De nieuwe regeling is 1 januari 2012 ingegaan. Wat verandert er voor jou als werkgever?
 
Oude situatie
Elke fulltime werknemer had bij een werkweek van veertig uur recht op twintig wettelijke vakantiedagen. Bij parttimers berekende je dit naar rato. Veel werknemers hadden daarnaast nog recht op extra dagen, de zogeheten bovenwettelijke dagen. Voor beide gold een verjaringstermijn van vijf jaar. Zieke werknemers bouwden volgens de oude regels alleen vakantiedagen op over de laatste zes maanden van de ziekteperiode. Bij een ziekte van twee jaar bouwde een werknemer dus tien wettelijke vakantiedagen op en de eventuele bovenwettelijke dagen naar rato.
 
Nieuwe situatie
Als een fulltime medewerker twee jaar ziek is, bouwt hij of zij in de nieuwe situatie 40 wettelijke dagen op. Daarnaast is de termijn waarop de wettelijke dagen vervallen drastisch ingekort. In plaats van vijf jaar vervallen wettelijke vakantiedagen na zes maanden na het opbouwjaar. Bovenwettelijke dagen hebben overigens geen vervaltermijn van zes maanden en blijven dus een verjaringstermijn houden van 5 jaar. Werknemers moeten gedurende het jaar of binnen zes maanden daarna hun wettelijke vakantiedagen opmaken, anders vervallen deze.  De regeling kent enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer een werknemer buiten eigen schuld – denk aan extreme werkdrukte – niet in staat is de verlofdagen op te nemen. De werknemer moet dit wel zelf aannemelijk maken.
 
Bijhouden van vakantiedagen
Wettelijke vakantiedagen die na 1 januari 2012 zijn opgebouwd, vervallen mogelijk eerder dan de ‘oude’ vakantiedagen en de bovenwettelijke vakantiedagen. Het bijhouden van vakantiedagen wordt daarmee een stuk ingewikkelder.
In je verlofregistratie moet je onderscheid maken tussen:
  • Resterende vakantiedagen van vóór 1 januari 2012 (met een verjaringstermijn van vijf jaar)
  • Wettelijke vakantiedagen van ná 1 januari 2012 (vervaltermijn van een half jaar)
  • Bovenwettelijke dagen (verjaringstermijn van vijf jaar).

 

Kijk  hier voor de meestgestelde vragen over vakantiedagen.


Dossiers

Vrije dagen inleveren om ontslag collega's te voorkomen

Bedrijf uit Harderwijk bedenkt oplossing crisis
Vrijwillig een deel van je vakantiedagen inleveren om te voorkomen dat je collega’s ontslagen moeten worden. Is dat een goede oplossing om de gevolgen...

Je werknemer neemt maanden verlof. En nu?

Hoe reageer je op een verlofaanvraag voor lange periode?
Je hebt het vast weleens meegemaakt: een werknemer heeft vakantiedagen gespaard, geld in de levensloopregeling gestopt en vraagt nu maandenlang verlof...

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten