Regeling vakantiedagen veranderd

Sinds 1 januari 2012 wijziging vakantiewetgeving

08 oktober 2013

Sinds 1 januari 2012 is de vakantiewetgeving veranderd. Vooral de opbouw van vakantiedagen van zieke werknemers zal anders worden. Waar moet jij als werkgever rekening mee houden?

De oude situatie

Maar wat houden die veranderingen dan precies in? Voorheen had een fulltime werknemer bij een werkweek van 40 uur, recht op 20 wettelijke vakantiedagen per jaar. Parttime werknemers kregen vakantiedagen naar verhouding. Behalve deze 20 dagen, kregen veel werknemers nog extra vrije dagen: de bovenwettelijke dagen. Zowel de wettelijke als de bovenwettelijke vrije dagen bleven vijf jaar geldig. Voor zieke werknemers was een aparte regeling: zij bouwden alleen wettelijke vakantiedagen op over de laatste zes maanden van hun ziekteperiode. Was een werknemer bijvoorbeeld twee jaar ziek, kreeg hij of zij geen 40 wettelijke vakantiedagen, maar 10 dagen.

En nu?

In de nieuwe regeling, krijgt een werknemer voor zijn volle ziekteperiode wettelijke vakantiedagen. Dus bij een ziekteperiode van twee jaar, krijg hij of zij 40 wettelijke vakantiedagen. Echter, de vakantiedagen blijven wel korter 'houdbaar'. In plaats van na vijf jaar, vervallen wettelijke vakantiedagen voortaan na zes maanden. Werknemers moeten daarom tijdens het jaar of binnen zes maanden daarna, hun wettelijke vakantiedagen opmaken. Anders zullen ze vervallen. Een uitzondering: als een werknemer buiten eigen schuld de vrije dagen niet op kan nemen, geldt de verjaringstermijn niet. Ook voor bovenwettelijke dagen geldt de verjaringstermijn van zes maanden niet: dit blijft vijf jaar.

Waar moet je op letten bij het maken van je verlofregistratie? 

In de praktijk kan het aantal dagen voor zieke werknemers op hetzelfde neerkomen, zeker als ze een langere periode ziek zijn - de opgebouwde dagen van het eerste jaar van ziekte, zijn halverwege het tweede jaar van ziekte al niet meer geldig. Maar, let op: omdat de regeling pas per 1 januari 2012 is veranderd, merken je werknemers de volledige opbouw van vakantiedagen pas na zes maanden, dus vanaf 1 juli 2012. Als een werknemer ziek is van 1 juli 2011 tot en met 1 mei 2012 betekent dit dat hij vakantiedagen opbouwt over de laatste zes maanden van zijn ziekteperiode, dus vanaf november 2011. Is je werknemer pas beter in september 2012, heeft hij recht op wettelijke vakantiedagen over acht maanden. Resumerend: Is je werknemer langdurig ziek, heeft hij in ieder geval over de laatste zes maanden van zijn ziekteperiode recht op opbouw van vakantiedagen.

Om verwarring te voorkomen, zorg dat je in je verlofregistratie een duidelijk onderscheid maakt, tussen:

  1. De opgespaarde vakantiedagen van een werknemer vóór 1 januari 2012

  2. De wettelijke vakantiedagen van een werknemer ná 1 januari 2012

  3. De bovenwettelijke dagen (vóór en ná is geen verschil)

Let op: in het jaar 2012 worden als eerste de wettelijke vakantiedagen van 2012 met een vervaltermijn van zes maanden opgenomen, daarna de bovenwettelijke vakantiedagen en pas als laatste de vakantiedagen die een werknemer heeft opgespaard vóór 1 januari 2012. Zorg ervoor dat werknemers op de hoogte zijn van de veranderingen door duidelijke en schriftelijke afspraken over bovenwettelijke vakantiedagen en opbouw bij ziekte te maken.

Werknemers inlichten

Met de nieuwe situatie is het van belang dat je nagaat of zieke werknemers in staat zijn vakantie op te nemen  of dat ze hierin belemmert worden door hun ziekte, deze belemmering valt namelijk onder de uitzondering dat de verjaringstermijn van vakantiedagen niet geldt zodra een werknemer buiten eigen schuld de vrije dagen niet op kan nemen. Overleg ziektegevallen daarom met de arbo-arts. 

Bronnen: Flynth en De Raadgevers Bedrijfsjuristen

Auteur

Lenneke Arts