Meestgestelde vragen over vakantiedagen

Over opbouw, ziekte en meenemen van vakantiedagen

13 mei 2016

Elk personeelslid heeft recht op vakantiedagen. Vaak nemen ze in de zomerperiode de meeste dagen op. De meestgestelde vragen over vakantiedagen.

Checklist Verlof toekennen

Hoe zit het met opsparen van vakantiedagen?

Per 2012 gaat er wat veranderen in het opsparen van vakantiedagen. Vakantiedagen die voor 1 januari 2012 worden opgebouwd hebben nog steeds een verjaringstermijn van vijf jaar, maar wettelijke vakantiedagen die daarna worden opgebouwd, vervallen na zes maanden na het opbouwjaar. Deze regel is ingevoerd zodat werknemers hun vakantie ook daadwerkelijk gebruiken en niet alles opsparen met mogelijke overbelasting tot gevolg. 

Voor bovenwettelijke vakantiedagen (vakantiedagen bovenop de 20 wettelijke vakantiedagen) geldt de nieuwe regel overigens niet. Die hebben nog steeds een verjaringstermijn van vijf jaar. Lees hier meer over de nieuwe regeling

Hoeveel vakantiedagen mag mijn werknemer minimaal opnemen?

Je werknemer mag per jaar in elk geval het minimum aantal vakantiedagen opmaken waar hij of zij recht op heeft. Je mag als werkgever daar geen bezwaar tegen maken, ook niet in het kader van 'zwaarwegende bedrijfsbelangen'. 

Mijn werknemer wordt ziek, wat betekent dat voor de opbouw?

Vanaf 1 januari 2012 wordt er geen onderscheid meer gemaakt in opbouw van minimum vakantierechten voor zieke en gezonde werknemers. Zieke of arbeidsongeschikte werknemers krijgen dezelfde aanspraken als andere werknemers, omdat het opbouwen van vakantiedagen gekoppeld is aan het recht op loon. Wat betreft de in de cao vastgelegde bovenwettelijke vakantiedagen kun je zelf afspraken maken. 

Mijn werknemer gaat naar een andere werkgever. Kan hij de vakantiedagen meenemen? 

Als je werknemer bij iemand anders in dienst gaat, en hij of zij heeft zijn vakantiedagen niet op kunnen nemen, dan moet je deze na afloop uitbetalen. Daarnaast ben je als werkgever verplicht de werknemer een verklaring te geven waaruit blijkt hoeveel dagen of uren hij nog recht heeft op vakantie. Die dagen of uren kunnen namelijk meegenomen worden naar de nieuwe werkgever. Deze is verplicht deze vrije dagen toe te staan. 

Verlof en vakantiedagen? 

Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof valt niet onder de regeling vakantiedagen. Bij kortdurend zorgverlof mogen werknemers alleen de bovenwettelijke vakantiedagen als uitruil gebruiken (mits hier afspraken over zijn gemaakt in de cao, met de OR of personeelsvertegenwoordiging). 

Bron: The Question Library

Auteur

Liesbeth Meenink