Zal ik de bedrijfsovername zelf financieren?

De voor- en nadelen van zelf financieren

04 februari 2019

Verkoop je je bedrijf, maar heeft de opvolgende partij te weinig vermogen of financieringsmogelijkheden, dan kun je ervoor kiezen de overname zelf te financieren. Dit gebeurt in de praktijk regelmatig.

Whitepaper Gestapeld financieren

De terughoudendheid van banken is nog steeds een probleem bij ondernemers die hun zaak willen financieren, dus ook voor de ondernemer die jouw bedrijf overneemt. Deze heeft vaak geen of te weinig vermogen of financieringsmogelijkheden, maar wil wel fors investeren in één bedrijf in één branche.

Financiering verstrekken aan de opvolger

In de praktijk van een bedrijfsovername gebeurt het regelmatig dat de overdrager een financiering verstrekt aan de opvolger, dus dat jij een financiering verstrekt aan degene die je bedrijf overneemt. Let op: Deze vorm van financiering van een bedrijfsovername kent verschillende risico’s. Voor jou betekent het dat je niet kan beschikken over het kapitaal dat je in al die jaren hebt opgebouwd. Je loopt het risico dat de voortzetter zijn betalingsverplichtingen niet nakomt of toch niet in staat is een rendement te draaien dat voldoende cash flow genereert om de verstrekte overnamefinanciering af te lossen. Maar jij bent niet de enige die risico’s loopt. Voor de voortzetter betekent deze constructie dat jij als oud-ondernemer - als je het bij de overname goed geregeld hebt - een dikke (financiële) vinger in de pap houdt. Als jij je door deze constructie blijft bemoeien met de bedrijfsvoering, kan dat belemmerend werken op de toekomstplannen voor de voortzettende partij.

Geleidelijke overdracht

Bij een geleidelijke overdracht van aandelen trek jij je als overdrager volledig terug uit de bedrijfsvoering en draag je gefaseerd de aandelen over aan je opvolger. Die investeert het rendement van de onderneming steeds opnieuw in een verdere overname. Een nadeel hiervan is dat jullie steeds opnieuw de gang naar de notaris moeten maken. Verder werkt het prima zolang de markt niet tegen zit, maar wordt het lastig als de overdrager eerder geld wil zien. In mindere tijden kan de waarde van het bedrijf sterk afnemen en dat kan leiden tot herwaarderingsdiscussies. Sowieso is er het risico van onenigheid indien de overdrager van mening is dat zijn opvolger het bedrijf niet goed leidt. Dit kan leiden tot stuurloosheid en / of ernstige bedreiging van de continuïteit van de onderneming.  

Gespreide betaling

Overname tegen gespreide betaling is ook een optie. Hierbij spreek je een bepaald overnamebedrag af met degene die je bedrijf overneemt en ga je ermee akkoord dat de opvolger gespreid zal betalen. Meestal betaalt de opvolger je een eerste aanbetaling, die overgaat in maandelijkse aflossingen. Zorg wel dat jullie de afspraken en een betalingsschema goed in een geldleningovereenkomst vastleggen en beding zekerheden. Beding bij gebrek aan zekerheden een hogere rente.

Earn-out-regeling

Bij een earn-out-regeling is de uitkering afhankelijk van het behalen van een bepaald rendement door de opvolgende partij. Bij deze vorm van financiering is het dus belangrijk dat de opvolger in staat is om voldoende rendement te draaien en op die manier kan aflossen. Een deel van de overnamesom wordt meestal direct betaald. Het risico van deze financieringsvorm is dat er geen betaling plaatsvindt wanneer er geen winst wordt gemaakt. Voordeel daarentegen is dat als er meer winst is, er ook meer wordt afbetaald. Om een earn-outregeling goed te laten werken is er een onafhankelijke controle nodig op verkoop, inkomen en rendement.

Beter nog is dat de verkopende ondernemer gedurende de earn-out periode maximale invloed kan blijven uitoefenen op de resultaten van de onderneming. Schakel een onafhankelijke overnameadviseur in om de earn-out regeling vorm te geven en uit te werken.

Auteur

Paul Overwater