Wat is de groeifaciliteit?

Overheid helpt bij financiering snelgroeiende mkb'ers

25 februari 2020 13 augustus 2020

Je hebt een bedrijf dat snel groeit of je wil een ander bedrijf overnemen. Daarvoor moet je vaak extra investeren. Om mkb'ers te helpen een groeifinanciering rond te krijgen besloot de overheid de groeifaciliteit in het leven te roepen. Wat is de groeifaciliteit precies en hoe kom je ervoor in aanmerking?

Boek Eerste hulp bij Groeien

Voor gezonde bedrijven die willen groeien, een bedrijfsovername willen financieren of hun zaken in het buitenland willen uitbreiden is de Groeifaciliteit in het leven geroepen. De Groeifaciliteit is een regeling die financiers een extra garantie biedt bij het verstrekken van leningen. 

Goede plannen verdienen een serieuze kans. Wanneer de bank dat met je eens is, maar tegelijk enigszins huiverig is om die bedrijfsplannen te financieren, kan zij de overheid om een extra garantstelling verzoeken. De overheid staat met de Groeifaciliteit namelijk garant voor 50% van je lening, waardoor het risico voor de financierder verlaagd wordt en deze dus eerder een lening aan je zal verstrekken.

De Groeifaciliteit zou per 1 juli 2020 sluiten, vanwege corona is dit verlengd tot 1 juli 2021.

Voor wie?

De Groeifaciliteit is een garantieregeling voor gezonde bedrijven met groeiplannen in binnen- of buitenland waarvoor de bank extra garanties wenst. 

Niet alle ondernemingen komen voor de Groeifaciliteit in aanmerking. Voorwaarden om in aanmerking te komen zijn:

  • Het bedrijf moet financieel gezond zijn. 

  • De bedrijfsactiviteiten moeten overwegend in Nederland plaatsvinden.

  • Bepaalde sectoren zijn uitgesloten. Zoals landbouw, visserij, onroerendgoedbelegging en bepaalde zorgaanbieders.

  • Er mag geen sprake zijn van herfinanciering (fresh money eis).

Voor de Groeifaciliteit gelden maximumbedragen: 

  • Een bank kan een garantiefinanciering aanvragen bij de verstrekking van risicodragend vermogen tot maximaal € 5 miljoen in de vorm van achtergestelde leningen. 

  • Voor risicodragend vermogen (achtergestelde leningen of aandelenkapitaal) verstrekt door participatiemaatschappijen valt maximaal € 25 miljoen onder de garantieregeling.

Provisie

De financier betaalt provisie aan RVO.nl. Dit bestaat uit een eenmalige afsluitprovisie van 1 procent over het gegarandeerde bedrag (50% van de financiering) en een jaarlijkse provisie van 3 procent. De garantie heeft een minimale looptijd van 6 jaar en een maximale looptijd van 12 jaar. Deze kosten mag de bank aan jou door berekenen.

De aanvraag

De Groeifaciliteit wordt bij RVO.nl aangevraagd door de bank of participatiemaatschappij. Dit doen ze echter pas als ze zelf ook positief ten opzichte van je plannen staan. RVO.nl toetst de aanvraag en na goedkeuring wordt de overheidsgarantie van 50 procent van het financieringsbedrag verleend. Meer informatie over de Groeifaciliteit is te vinden op RVO.nl.