Basissalaris directeur-grootaandeelhouder

Wat is het fictieve loon voor een DGA?

07 augustus 2012

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) wordt als ondernemer beschouwd als hij een vergoeding krijgt voor de werkzaamheden die hij voor een bv verricht en als hij een groot deel van de aandelen bezit.

Eerste Hulp Bij Financiering

Daarbij is het belangrijk dat de DGA meer dan 50 procent van de aandelen rechtstreeks in zijn bezit heeft, anders heeft de DGA geen financiële verwevenheid. 

Fictieve basissalaris DGA

Het jaarsalaris moet wettelijk minstens 39.000 euro zijn. Van dit wettelijke minimum kan worden afgeweken, zowel naar boven als naar beneden. Eerst wordt dan gekeken naar wat een vergelijkbaar iemand in loondienst zou verdienen. In sommige gevallen kan er ook gekeken worden naar de winst van de BV. Bijvoorbeeld als er sprake is van een management-bv, of iets wat daarop lijkt. Een DGA kan dus niet zomaar zonder onderbouwing een lager salaris nemen.

DGA en de levensloopregeling

Met de levensloopregeling kunnen werknemers, dus ook DGA’s, een deel van hun salaris belastingvrij sparen voor toekomstig verlof. De inleg maakt voor de fiscus geen deel uit van het loon. De werk­nemer die deelneemt aan de levensloopregeling, ontvangt dus in fiscale zin een lager loon.

Het gebruikelijk loon van de DGA is het loon na aftrek van de inleg in de levensloopregeling. Dit loon mag, na inleg in de levensloopregeling, niet meer dan 30 procent afwijken van het loon van een gewone werk­nemer. Bovendien geldt dat het loon van de DGA in beginsel niet lager mag zijn dan 39.000 euro.

Als het loon van de DGA vóór inleg in de levensloopregeling niet lager is dan het loon van vergelijkbare werknemers vóór inleg in de levens­loop­regeling, dan geldt het salaris van de DGA als gebruikelijk, wanneer de inleg in de levensloop­regeling maximaal twaalf procent bedraagt.