Hoe maak ik een resultatenbegroting?

Alles over de exploitatiebegroting

29 oktober 2020 3 minuten

Er zijn verschillende begrotingen die je kunt opstellen voor je bedrijf. De resultatenbegroting is een van de belangrijkste. Deze kun je elk jaar maken voor het komende kalenderjaar, om in te schatten hoe het met je bedrijf zal gaan. In dit artikel leggen we uit hoe je zo'n resultaten- of exploitatiebegroting opstelt.

In je resultatenbegroting maak je een voorspelling van de verwachte omzet in een bepaalde periode (bijvoorbeeld het komende kalenderjaar) en alle te verwachte kosten. Het is eigenlijk je boekhouding, maar dan voor een periode in de toekomst.

Je ziet in deze begroting meteen hoeveel omzet je moet maken om quitte te spelen en hoeveel omzet je moet hebben om winst te maken en een fatsoenlijk ondernemersloon over te kunnen houden. Je kunt een resultatenbegroting ook voor meerdere jaren vooruit maken. Zo kun je ook de afschrijving van je bedrijfsmiddelen al meenemen als kosten. 

Winst

Uit je resultatenbegroting kun je opmaken of je winst overhoudt van je bedrijfsactiviteiten. Van deze bruto winst kun je in de begroting ook weer de belastingen aftrekken, of te zien wat je nu werkelijk netto gaat overhouden bij je geschatte omzet. Zo zie je of je in de toekomst van je bedrijf zult kunnen leven, of dat je moet zorgen voor meer omzet of lagere kosten.

Stappenplan

Om een resultatenbegroting te kunnen opstellen moet je eerst je omzet inschatten. Hoeveel klanten ga je bedienen, welke prijzen hanteer je, hoeveel klussen kun je aannemen? Wees zo reëel mogelijk.

Daarna zet je al je kosten voor deze periode (investeringen, personeel, vakantiegeld, afschrijving, huur, abonnementen, verzekeringen, belastingen) op een rij. Gebruik de informatie uit je boekhoudprogramma en je internetbankieren-omgeving, om ervoor te zorgen dat je niets vergeet.

Vervolgens kun je  je eventuele winst berekenen. Is er geen winst of maar heel weinig? Dan kun je gaan onderzoeken hoe je meer omzet zou kunnen maken, of op je kosten zou kunnen besparen. Je moet wel van je bedrijf kunnen leven en reserves kunnen opbouwen voor mindere tijden of plotselinge tegenvallers.

Voorspelling

Misschien denk je: maar ik kan toch helemaal geen realistische resultatenbegroting opstellen, ik weet immers nog niet hoeveel klanten bij me zullen aankloppen en welke prijzen ik kan afspreken? Dat klopt, het blijft altijd een beetje nattevingerwerk. Je legt een begroting voor een jaar vast, aan het einde van het jaar kun je dus pas zien hoe goed jouw begroting was (en een betere opstellen voor volgend jaar). 

Je kunt ook verschillende resultatenbegrotingen maken. Een met het worst case-scenario, een met een realistisch scenario en een met een ideaal scenario. Dan kun je goed inschatten hoe levensvatbaar jouw bedrijf het komende jaar is, ook als alles tegenzit. 

Wil je betere voorspellingen? Met forecasten kijk je altijd een bepaalde periode vooruit, bijvoorbeeld drie maanden. Forecasts pas je steeds aan en je kunt allerlei factoren in je voorspelling meenemen om tot een zo goed mogelijke voorspelling te komen.

Rentabiliteit

Aan de hand van je resultatenbegroting en je financieringsbegroting kun je ook een prognose maken van je rentabliteit. Deze ratio laat het verband zien tussen je geïnvesteerde vermogen en het financiële resultaat. Oftewel hoe winstgevend je bedrijf is.

Er zijn drie soorten rentabiliteit.

  • De rentabiliteit van je totale vermogen is (winst + te betalen rente + belasting) gedeeld door je totale eigen vermogen.

  • De rentabiliteit eigen vermogen is de nettowinst, dus na belastingen, gedeeld door je eigen vermogen.

  • De rentabiliteit vreemd vermogen is de te betalen rente gedeeld door het gemiddeld vreemd vermogen, oftewel je gemiddelde rente op je vreemd vermogen.