Wat is de groeifaciliteit?

Overheid staat garant bij financiering snelgroeiende mkb'ers

31 augustus 2021 2 minuten

Je hebt een bedrijf dat snel groeit of je wil een ander bedrijf overnemen. Daarvoor moet je vaak extra investeren. Om je te helpen een groeifinanciering rond te krijgen besloot de overheid de regeling Groeifaciliteit in het leven te roepen. Wat is de groeifaciliteit precies en hoe kom je ervoor in aanmerking?

Wat is de Groeifaciliteit?

Bedrijven die willen groeien, een bedrijfsovername plannen of hun zaken in het buitenland willen uitbreiden hebben risciodragend geld nodig. De Groeifaciliteit is een regeling die financiers een garantiestelling door de overheid biedt bij het verstrekken van leningen. 

Goede plannen verdienen een serieuze kans. Wanneer de bank dat met je eens is, maar tegelijk enigszins huiverig is om die bedrijfsplannen te financieren, kan zij de overheid om een extra garantstelling verzoeken. De overheid staat met de Groeifaciliteit namelijk garant voor 50% van je lening, waardoor het risico voor de financier verlaagd wordt en deze dus eerder een lening aan je zal verstrekken.

De financiering kan bestaan uit achtergestelde leningen, aandelen of een combinatie van beide. De Groeifaciliteit zou per 1 juli 2020 sluiten, vanwege de gevolgen van corona is dit verlengd tot 1 juli 2023.

Budget Groeifaciliteit

Er is voor 2021 een budget voor deze regeling van € 85 miljoen gereserveerd. Daarbij gelden de volgende maximumbedragen voor aanvragen: 

  • Maximaal € 25 miljoen garantiestelling bij één onderneming per financier.

  • Maximaal € 50 miljoen totale garantiestelling bij één onderneming.

Voor wie is de Groeifaciliteit bedoeld?

De Groeifaciliteit is een garantieregeling voor gezonde bedrijven met groeiplannen in binnen- of buitenland, waarbij de bank extra garanties wenst. Niet alle ondernemingen komen voor de Groeifaciliteit in aanmerking. Voorwaarden om in aanmerking te komen zijn:

  • Het bedrijf moet financieel gezond zijn. 

  • De bedrijfsactiviteiten moeten overwegend in Nederland plaatsvinden.

  • Bepaalde sectoren zijn uitgesloten, zoals landbouw, visserij, beleggingsbedrijven en bepaalde zorgaanbieders.

  • Er mag geen sprake zijn van herfinanciering ('fresh money-eis').

Aanvraag gebeurt door de financier

Als je gebruik wilt maken van de Groeifaciliteit geef je dit aan bij de bank of participatiemaatschappij die deelnemen in de regeling. De aanvraag voor overheidsgarantie wordt dan door de financier neergelegd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit doen ze echter pas als ze zelf ook positief ten opzichte van je plannen staan. De RVO toetst de aanvraag en na goedkeuring wordt de overheidsgarantie van 50 procent van het financieringsbedrag verleend.

Provisie

De financier betaalt provisie aan de RVO. Dit bestaat uit een eenmalige afsluitprovisie van 1 procent over het gegarandeerde bedrag (50% van de financiering) en een jaarlijkse provisie van 3 procent. De garantie heeft een minimale looptijd van 6 jaar en een maximale looptijd van 12 jaar. Deze kosten mag de bank aan jou door berekenen.

Auteur

Jelle Bos

Als eindredacteur help ik ondernemers antwoorden te vinden op hun vragen. Ik doe graag onderzoek naar de meest uiteenlopende onderwerpen en zet deze om naar toegankelijke kennisartikelen. Daarbij voeg ik de ervaring en kennis die ik zelf heb opgedaan in zowel zeer grote als kleinere bedrijven.