Financieringsvormen bij overname bedrijf

Van bankkrediet tot microfinanciering en informal investors

12 maart 2020 3 minuten

Als je een bedrijf overneemt is daar vaak aanvullende financiering voor nodig. Welke financieringsvormen kun je gebruiken om een overname te financieren?

1. Lening van de verkoper

In de praktijk gebeurt het vaak dat de overdrager (verkoper) een gedeeltelijke financiering verstrekt aan de opvolger (koper). Houdt er rekening mee dat dit deel vaak niet groter kan zijn dan dat je zelf in contanten inbrengt. Gespreide betaling is in dit kader ook een voorkomende optie. Hierbij spreek je dan een bepaald overnamebedrag af dat gespreid wordt afbetaald. Zorg wel dat je de afspraken en een betalingsschema goed in een geldleningovereenkomst vastlegt. Je kunt de gespreide betaling ook regelen via de bank. Banken gebruiken ook wel de term vendor loan om deze leningvorm aan te duiden. Je kunt financiering van de overname ook laten verlopen via aandelen, die je gefaseerd overkoopt. Je kunt ook kiezen voor een earn-out-regeling. Bij een earn-out-regeling is de uitkering afhankelijk van het behalen van een bepaald resultaat door de opvolgende partij. Deze vorm van financiering kent grote risico’s op latere conflicten. De Koper heeft immers het stuur van de onderneming in handen en kan dus de resultaten beïnvloeden. Als er geen winst wordt gemaakt hoeft er bv. Niet betaald te worden. Voordeel voor de verkoper kan daarentegen zijn dat als er meer winst is, er ook meer wordt afbetaald. Om een earn-outregeling goed te laten werken is er een onafhankelijke controle nodig op verkoop, inkomen en rendement. Daarvoor wordt meestal een onafhankelijk adviseur ingeschakeld door de verkoper.

2. Banklening

Voor veel ondernemers kan een lening van de bank uitkomst bieden bij bedrijfsovername. Een groot voordeel van deze vorm van financiering is dat je geen aandelen of zeggenschap uit handen geeft. Een krediet of lening van de bank is ook veruit de goedkoopste vorm van externe financiering. Zeker als je veel zekerheden kunt bieden en zelf ook een groot deel van de overname kunt financieren. Hoe meer zekerheid er is voor de bank, hoe lager het risico, dus hoe lager de rente van de lening.

3. (In)formele investeerders

Een andere geldbron die je kunt aanboren bij overname is de spaarpot van familie, vrienden en andere bekenden (family, friends and fools). Bij bedrijfsovernames komen dit soort leningen vaak voor. Betreft het een overname binnen de eigen familie dan zal dit de belangrijkste financieringsvorm zijn, vaak in combinatie met de huisbankier van het bedrijf. Zie punt 1 hierboven welke leningvormen je kunt kiezen. Het grote risico aan onderhandse leningen tussen familie en vrienden is de mogelijke beschadiging van de relatie tussen de betrokkenen. Leg daarom alles goed vast, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan. Je kunt ook een beroep doen op formele investeerders. In tegenstelling tot financiers verstrekken ze geen vreemd vermogen, maar vooral eigen vermogen en achtergestelde leningen. Investeerders worden vaak aandeelhouder, vandaar dat veel kopers pas in zee gaan met investeerders als het echt niet anders kan. Investeerders bieden overigens meer dan geld alleen. Het zijn vaak (oud) ondernemers met een groot netwerk en kennis van de markt. De belangrijkste investeerders in het mkb zijn participatiemaatschappijen en informal investors.

4. Crowdfunding

Crowdfunding is inmiddels ook een manier om een overname te financieren. Hierbij doe je via een online campagne een beroep op een grote groep mensen (fans) om geld te steken in jouw overname. Er zijn al een aantal succesverhalen van overnames die gefinancierd konden worden (mede) dankzij crowdfunding. Grote handicap hier is de geheimhouding. Voordat een overname definitief is zal een Verkoper niet toestaan dat je niet alleen alle gegevens van het bedrijf openbaar maakt, maar zeker ook dat het bedrijf in de verkoop staat. Als de financiering niet lukt en de verkoop gaat daardoor niet door dan heeft de verkoper grote schade opgelopen.

5. Microfinanciering

Microfinanciering is tegenwoordig ook geschikt inzetbaar voor bedrijfsovernames. Het rentepercentage is met 8 tot 10 procent in de meeste gevallen wel hoger dan bij de bank.

Op zoek naar investering? Funding Circle creëert nieuwe kansen voor bedrijven en investeerders door de beste deal te bieden voor alle partijen. Bedrijven krijgen hierdoor de kans om te groeien, banen te creëren, lokale gemeenschappen te ondersteunen en zo de economie te stimuleren. Funding Circle is ervan overtuigd dat iedereen hier beter van wordt.

Auteur

Raphael Klees

Elke week probeer ik ondernemers in Nederland te inspireren en vooruit te helpen. Dat doe ik als redacteur en hoofdredacteur van verschillende zakelijke websites. Mijn doel is de informatie voor bedrijven zo helder en duidelijk mogelijk te maken. Daardoor kunnen ondernemers zich snel weer richten op hun bedrijfsvoering.