Minimumloon horeca

Vakkrachten hebben recht op hoger wettelijk minimuminkomen

07 juni 2021 2 minuten

Wat zijn de minimumlonen in de horeca? Zijn deze hoger dan het wettelijk minimumloon? Ben je verplicht cao-lonen aan te houden? En hoe bepaal je het juiste loon? Een overzicht van de antwoorden.

Horeca cao-lonen leidend

De hoogte van het loon dat je een horecamedewerker geeft, bepaal je zelf. Maar sinds 2021 is iedere horecaondernemer verplicht minimaal te voldoen aan de lonen in de horeca-cao. 

Voor 2021 werd er nog onderscheid gemaakt of je wel of niet aangesloten was bij Koninklijke Horeca Nederland (KHN). De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft echter bepaald dat de cao nu zowel voor leden als niet-leden geldt. De minimumlonen in de cao zijn over het algemeen iets hoger dan het wettelijk minimumloon.

Er is nog wel verschil in lonen bij ondernemers die onderdeel uitmaken van het HorecaGilde, dat een eigen cao heeft.

Loontabel horeca

De functiegroepen bepalen in welke loonschaal een medewerker verloond wordt, waarvan de basisfunctiegroep het wettelijk minimumloon is. Elk jaar op 1 januari en 1 juli worden lonen weer aangepast. De meest recente loontabel is te vinden op de website van KHN.

Uurloon horeca

De hoogte van het uurloon is afhankelijk van de maandloon waar de medewerker recht op heeft. Het minimumloon horeca staat ook vermeld in de horeca-cao. Het loon voor een horecamedewerker bepaal je aan de hand van een aantal factoren, zoals:

  1. vakkracht/niet-vakkracht

  2. functie

  3. leeftijd

Hoe bepaal je het minimumloon horeca?

Vakkracht en niet-vakkracht

De hogere lonen in de horeca-cao zijn van toepassing als iemand vakkracht is. Een vakkracht is een vakbekwaam persoon, wat betekent dat hij of zij voldoende ervaring heeft opgebouwd in de horeca. Er is sprake van voldoende ervaring als de medewerker 1976 uren in de horeca heeft gewerkt of in het bezit is van een vakdiploma. Ervaringsuren kunnen opgebouwd worden vanaf 18 jaar en moeten bijgehouden worden. Ervaring kan bij meerdere werkgevers worden opgebouwd.  

Elke medewerker die geen vakkracht is, ontvangt het wettelijk minimumloon. Ook BBL-leerlingen zijn niet-vakkrachten. Zij hadden in eerdere cao's afwijkende lonen, maar dit is niet langer het geval. Leerlingen worden nu aangemerkt als niet-vakkracht en verdienen dus ook het wettelijk minimumloon.

Functie

Lonen in de horeca verschillen naarmate het takenpakket meer verantwoordelijkheid bevat. Bij het bepalen van loon is het dus belangrijk goed op papier te zetten onder welke referentiefunctie in de horeca-cao de werknemer valt. De lonen die bij deze schalen horen zijn alleen van toepassing voor vakkrachten.

Leeftijd

Net als bij het wettelijk minimumloon is leeftijd een bepalende factor in de horeca-cao. Bij medewerkers onder de 21 hanteer je een vastgesteld percentage van het loon van een 21-jarige vakkracht. De percentages zijn:

  • 20 jaar: 90%

  • 19 jaar: 80%

  • 18 jaar: 70%

Jongeren onder de 18 en niet-vakbekwame medewerkers horen het wettelijk minimumloon te ontvangen.  Lees wat je nog meer moet regelen voor een nieuwe werknemer.

Auteur

Jelle Bos

Als eindredacteur help ik ondernemers antwoorden te vinden op hun vragen. Ik doe graag onderzoek naar de meest uiteenlopende onderwerpen en zet deze om naar toegankelijke kennisartikelen. Daarbij voeg ik de ervaring en kennis die ik zelf heb opgedaan in zowel zeer grote als kleinere bedrijven.