Vangnetregeling of maatwerkregeling

Op welke manier begeleid jij je zieke werknemers?

Je bent verplicht professionals in te schakelen om jouw zieke medewerkers te begeleiden. Maar wist je dat je dit op twee manieren kunt doen?

Aan de ene kant kun je kiezen voor de vangnetregeling, waarbij je alle werkzaamheden aan één gecertificeerde arbodienst uit handen geeft. Je tweede optie is de maatwerkregeling, waarbij je zelf bepaalt welke deskundige bijstand verleent. Dit artikel legt beide regelingen uit, zodat je kunt zien welke het best bij jouw bedrijf en jouw budget past. 

Je verplichtingen als werkgever

Je bent verplicht te zorgen voor deskundige ondersteuning bij de uitvoering van het arbo- en verzuimbeleid. Dit omvat ondersteuning bij de ziekteverzuimbegeleiding, het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO), aanstellingskeuringen en toetsing en advies van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het bijbehorende plan van aanpak. Als je geen keuze maakt tussen de vangnet- of de maatwerkregeling, geldt automatisch de vangnetregeling. 

Vangnetregeling: volledig ontzorgd

Onder de vangnetregeling geldt de verplichting alle arbowerkzaamheden uit handen te geven aan een arbodienst. Met de vangnetregeling wordt bedoeld dat je onder bepaalde voorwaarden de directe loonkosten van een werknemer bij verzuim via UWV ontvangt. Vangnet is een toepassing van de Ziektewet. In plaats van 104 weken het loon zelf doorbetalen, krijg je het loon vergoed vanuit het UWV.

Welke werknemers komen in aanmerking?

In de volgende situaties kom je in aanmerking voor een vangnetuitkering:

een vrouwelijke medewerker verzuimt als gevolg van zwangerschap en/of bevalling;

een werknemer is ziek als gevolg van orgaandonatie;

de verzuimende werknemer is arbeidsgehandicapt of heeft een SFB-status.

De vangnetregeling is ook van toepassing op oproepkrachten en/of uitzendkrachten die verzuimen, mensen wiens tijdelijk contract afloopt terwijl ze ziek zijn en mensen met een WW-uitkering die ziek zijn.

Hoe vraag je de vangnetuitkering aan?

Het toekennen van een Ziektewet-uitkering is aan regels gebonden. Zo dien je een vangnetsituatie binnen vier werkdagen na begin van het verzuim en voor afloop van het dienstverband te melden bij UWV met het daartoe bestemde aanvraagformulier. Het UWV zal een claimbeoordeling uitvoeren en na toekenning verdere begeleiding, re-integratie en betaling starten. Voor herstelmelden geldt dat UWV uiterlijk vier dagen na werkhervatting geïnformeerd moet worden.

Maatwerkregeling: doe-het-zelven

Wil je liever zelf een arbodeskundige in dienst nemen die de contacten met je zieke werknemers onderhoudt? Of extern een zelfstandige bedrijfsarts of andere deskundige inhuren? Een bedrijfsarts inschakelen via een arbodienst of een combinatie van deze opties realiseren? Dan is de maatwerkregeling wellicht geschikter voor jou. Ook bij deze regeling kun je bepaalde loonkosten bij ziekte vergoed krijgen. Je bepaalt echter zelf welke deskundige je helpt en adviseert in welke situatie. Zo bespaar je jezelf de nodige euro’s!

Maatwerkregeling goedkoper dan vangnetregeling 

Bij de vangnetregeling huur je een gecertificeerde arbodienst in die je alle werkzaamheden uit handen neemt. Je voldoet zonder grote inspanning aan de verplichtingen uit de Arbowet. Dit is een groot voordeel ten opzichte van de maatwerkregeling waarbij je alles zelf moet coördineren. Dit zelf coördineren vraagt kennis, motivatie en tijd en brengt risico’s met zich mee. Daartegenover staat dat de maatwerkregeling wel minder kosten met zich meebrengt. Bij de vangnetregeling neem je immers een compleet pakket af bij een arbodienst en betaal je bijvoorbeeld ook voor administratieve werkzaamheden. Bij de maatwerkregeling bepaal je zelf wie je inschakelt en wanneer en betaal je niet voor zaken die je niet nodig hebt. 

Overstappen? Laat je adviseren!

Loopt je contract met de arbodienst binnenkort af en lijkt de maatwerkregeling je wel wat? Wil je overstappen van Vangnet- naar maatwerkregeling of andersom? Laat je dan goed adviseren door een financieel adviseur. Ook als je advies wilt over de voors en tegens of wilt weten of het vangnet geldt voor een van je zieke werknemers, kan een adviesbureau je van dienst zijn. Het kost even wat, maar dat verdien je snel genoeg terug als je de juiste keuze maakt!

Wat vind je van dit artikel?

Auteur

Femke Hellings