Wanneer moet ik mijn werknemer ziekmelden?

Doe de ziekmelding op tijd; riskeer geen boete

02 juli 2020 2 minuten

Een zieke werknemer kost je gemiddeld 250 tot 300 euro per dag. Moet je vervanging regelen, dan kan dat oplopen tot meer dan 400 euro per dag. En vergeet het regelwerk niet: vooral bij langdurig verzuim kost het omgooien van planning, het inwerken van nieuwe krachten en het re-integratietraject je veel tijd.

Word jij ziek van verzuim?

Ziekmelding bij arbodienst of bedrijfsarts

Als een van je werknemers ziek is, meldt hij dat natuurlijk eerst bij jou. Maar hij is niet de enige die een ziekmelding moet doen: jij als werkgever moet dat óók. 

Binnen zes weken moet je de ziekte van je werknemer melden bij de bedrijfsarts of arbodienst, maar liever doe je dat eerder. Je arbodienst of verzuimverzekeraar eist vaak dat je dit binnen twee dagen doet, maar maar liever doe je dat eerder. Je arbodienst of verzuimverzekeraar eist vaak dat je dit binnen twee dagen doet.

Met een snelle ziekmelding kan er direct ingegrepen worden en een goed plan gemaakt worden. Daarmee voorkom je mogelijk langdurig verzuim. Je bent in ieder geval verplicht in de zesde ziekteweek een arbodienst of bedrijfsarts in te schakelen. Als er sprake is van langdurig verzuim, maakt de bedrijfs- of arboarts een probleemanalyse. 

Ziekmelding bij het UWV 

Behalve bij de arbodienst of bedrijfsarts, moet je (mogelijk) ook een ziekmelding doen bij het UWV. Of en wanneer dat moet, hangt af van de situatie: 

  • Als het dienstverband van je werknemer stopt tijdens zijn ziekte, dan maakt je werknemer aanspraak op een Ziektewetuitkering vanaf het moment dat hij uit dienst treedt. Doe de ziekmelding in deze situatie precies op de laatste werkdag van je werknemer. De werknemer ontvangt de Ziektewetuitkering dan zélf van het UWV als hij daar op tijd aanklopt.  

  • Heb je een uitzendkracht? Dan ligt de taak van ziekmelding niet bij jou, maar bij het uitzendbureau. Je kunt dit wel vriendelijk aangeven bij het uitzendbureau en eventueel een vervanger vragen. Wat gebeurt er verder? Er zijn twee mogelijkheden: 

    1. Heb je een uitzendkracht met een contract met uitzendbeding? Dan eindigt de uitzendovereenkomst zodra de werknemer zich bij het uitzendbureau ziekmeldt. Het uitzendbureau is vervolgens degene die deze uitzendkracht moet ziekmelden bij het UWV om een Ziektewetuitkering aan te vragen. 

    2. Heb je een uitzendkracht met een contract zónder uitzendbeding? Dan heeft de werknemer tijdens ziekte geen recht op een Ziektewetuitkering en betaalt het uitzendbureau zijn loon door. 

  • Als je werknemer ziek is vanwege een zwangerschap of bevalling, ziek is door orgaandonatie, gebruik maakt van de compensatieregeling (werknemers die op leeftijd zijn en voormalig werkloos) of een no-riskpolis (werknemers met een arbeidsbeperking of ziekte) heeft, dan heeft hij recht op een Ziektewetuitkering. Jij als werkgever hebt de plicht om werknemers met een vast contract door te betalen. Daarom ben jij degene die deze Ziektewetuitkering ontvangt, zodat je die kunt verrekenen met het loon. Je moet wel aangeven bij het UWV wie de uitkering van het UWV ontvangt.

  • Is er geen sprake van de bovenstaande gevallen? Dan moet je je werknemer uiterlijk ziekmelden in de 42e week van zijn ziekte. Dit wordt ook wel de ‘42e-weeksmelding’ genoemd.