Zo krijg je 100% zeker een loonsanctie van UWV

Column | Reïntegratie van zieke werknemers

Een zieke werknemer heeft gedurende twee jaar recht op loondoorbetaling en geniet tijdens deze periode ontslagbescherming. Aan het einde van deze 2 jaar wordt er een WIA-aanvraag ingediend bij het UWV. Soms besluit het UWV om de periode van loondoorbetaling met nog een jaar te verlengen: de loonsanctie.

In het geval van een loonsanctie is het UWV van mening dat er iets niet goed is gegaan op reïntegratiegebied gedurende de 2 jaar en dat jou als werkgever hierbij iets valt te verwijten. Je kunt de sanctieduur verkorten door alsnog de missers in het dossier te herstellen. Er zijn twee situaties waarbij je 100% zeker een loonsanctie van het UWV krijgt.

Situatie 1: de administratieve loonsanctie

Je ontvangt deze sanctie van het UWV als de WIA-aanvraag niet compleet is. Stukken als de probleemanalyse, het plan van aanpak en bijstellingen, en het actueel oordeel zijn voorbeelden van stukken die verplicht onderdeel uit maken van het reïntegratiedossier. Zie voor een compleet overzicht de site van het UWV. Alleen complete WIA-aanvragen worden in behandeling genomen. Deze beoordeling gaat aan de inhoudelijke beoordeling vooraf. Pas als de aanvraag compleet is, wordt het dossier doorgestuurd naar de arbeidsdeskundige van het UWV voor een inhoudelijke beoordeling.

Situatie 2: de inhoudelijke loonsanctie

De eerste vraag die de arbeidsdeskundige van het UWV moet beantwoorden is: Is er sprake van een bevredigend reïntegratieresultaat? Dit is het geval wanneer de werknemer werkt en hiermee een salaris verdient dat minstens 65% van zijn oorspronkelijke salaris is. Wanneer dit het geval is, zal het dossier naar de verzekeringsarts gaan en zal de werknemer worden opgeroepen voor een keuring. Een loonsanctie is dan van de baan.

Als het reïntegratieresultaat echter niet bevredigend is (werknemer werkt niet, of werkt wel maar verdient hiermee minder dan 65% van zijn oorspronkelijke salaris), dan zal de arbeidsdeskundige zeer kritisch gaan kijken naar het dossier. Wat is er de afgelopen 2 jaar precies gebeurd? Heeft de werkgever wellicht reïntegratiekansen onbenut gelaten? Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan het niet doen van een arbeidsdeskundigenonderzoek of het niet onderzoeken van de mogelijkheid om de werknemer bij een andere werkgever aan een baan te helpen (spoor 2). Wanneer de arbeidsdeskundige tot de conclusie komt dat er geen goede reden is voor het onbevredigende resultaat, zal een inhoudelijke loonsanctie het gevolg zijn. 

Loonsanctie voorkomen 

Nu je weet in welke situaties het UWV je een loonsanctie gaat opleggen, weet je ook hoe je die kunt voorkomen. Je zorgt dat de WIA-aanvraag compleet is en dat er sprake is van een bevredigend reïntegratieresultaat. En mocht dat laatste niet gelukt zijn: zorg dan voor een steengoed dossier waaruit blijkt dat jou als werkgever niets te verwijten valt. Dan weet je zeker dat jij nooit een loonsanctie zal krijgen.

Wat vind je van dit artikel?

Auteur

Mark Idzinga