Loon doorbetaling bij ziekte

Wanneer moet je loon doorbetalen bij ziekte?

11 augustus 2020

Is je medewerker langdurig ziek? Dit kan leiden tot hoge kosten voor jou als werkgever. Zo ben je onder andere verantwoordelijk voor de re-integratie en moet je het loon doorbetalen bij ziekte. Hoeveel en hoe lang is deze doorbetaling bij ziekte? Dit zijn de regels.

Personeelsvragen? Word lid van MKB Servicedesk

Als een werknemer langdurig ziek is, kan dat jou veel geld kosten. Naast de doorbetaling van het loon moet je voor vervanging zorgen en ben je verantwoordelijk voor de re-integratie. Een zieke werknemer kost je gemiddeld 250 tot wel 400 euro per dag

Eerste twee jaar doorbetalen

Hoe lang moet je als werkgever doorbetalen bij ziekte? Dat is simpel, de eerste twee jaar moet je doorbetalen. Het eerste jaar is dit wettelijk gezien minstens 70 procent van het loon van de werknemer en minstens het minimumloon. Maar in de meeste cao’s is afgesproken dat de doorbetaling 90 procent of zelfs 100 procent van het loon is. Wat de afspraak ook is: pensioenpremie en vakantiegeld vallen hier ook onder. 

Voor doorbetaling bij ziekte in het tweede jaar geldt net een andere regel, namelijk dat het bruto bedrag onder het minimumloon mag liggen. De werknemer kan zelf een toeslag aanvragen bij het UWV als het bedrag in het tweede jaar onder het minimumloon valt. Daarnaast verschilt het per contractsoort hoe de regels zijn van salaris bij ziekte.

Nieuwe regels per 1 januari 2021

De kosten voor jou als werkgever kunnen flink oplopen. MKB-Nederland heeft daarom gelobbyd voor nieuwe maatregelen, die in 2020 en 2021 van start gaan. 

  • Je krijgt vanaf 1 januari 2021 een financiële tegemoetkoming van de overheid, hiervoor trekt de overheid €450 miljoen per jaar uit. Vanaf 2024 zal dit alleen gelden voor bedrijven tot 25 fte. 

  • De transparantie bij het UWV verbetert, het wordt duidelijker waar het UWV je op beoordeelt rondom de re-integratie (de toetsing van re-integratieverslag, ook wel RIV-toets). 

  • Het medische advies van de bedrijfsarts wordt leidend bij deze RIV-toets. In de huidige situatie kan de verzekeringsarts van het UWV nog een eigen oordeel vormen. 

  • Het tweede spoor, waarbij je werknemer bij een ander bedrijf aan de slag gaat, wordt verbeterd. Zo komt er ruimte voor experimenten tijdens dit traject. 

  • Sinds 1 januari 2020 bestaat de nieuwe MKB verzuim-ontzorgverzekering.

Doorbetaling bij ziekte verzekeren

Je kunt je verzekeren voor de wettelijke verplichtingen en de financiële risico’s bij verzuim, waaronder het loon doorbetalen bij ziekte. Sinds 1 januari 2020 bestaat er naast de reguliere verzuimverzekering ook de MKB verzuim-ontzorgverzekering, die meer gericht is op inhoudelijke ondersteuning en kwaliteit. Zo krijg je vanuit de verzekeraar een casemanager die je adviseert en ondersteunt bij alle stappen die je doorloopt bij een zieke werknemer. Ook ben je verzekerd voor loonsancties van het UWV. Kijk op Loondoorbetalingbijziekte.nl voor meer informatie. 

Auteur

Evelien Mulder

Als content marketeer help ik onze partners met het bereiken van onze doelgroep: ondernemers. Eigenlijk creëer ik een win-win-win-situatie: wij bieden de ondernemer gratis relevante content, zoals een kennisartikel, whitepaper of bedrijfsscan. Deze content wordt gesponsord door een partner, die hiermee ondernemers bereikt. De derde win? Ik draag bij aan onze missie: Verhalen maken die verbinden. Ik ben begonnen bij MKBSD als ondernemerssupporter, ik ondersteunde ondernemers via onze verschillende platformen. Door deze ervaring weet ik precies welke uitdagingen, problemen en kansen ondernemers in hun dagelijks ondernemersleven tegenkomen. Sinds 2017 werk ik bij MKBSD & content marketing bureau Agency No9 als content marketeer.