Salaris doorbetalen bij ziekte

Hoe lang heeft je werknemer recht op salaris bij ziekte?

30 april 2021

Een van je werknemers is ziek. Als werkgever ben je verplicht het salaris door te betalen. Maar hoe werkt het precies? Hoe zit het met zijn salaris bij ziekte? Dit is wat je moet weten.

Salaris bij ziekte

Als je medewerker zich ziek meldt, heeft hij nog steeds recht op salaris. Maar hoe het precies zit, is afhankelijk van het type contract dat hij heeft. Een paar soorten arbeidscontracten:

1. Vast contract

Bij een vast contract heeft je werknemer maximaal 2 jaar recht op salaris bij ziekte. Het salaris dat hij ontvangt is minstens 70 procent van zijn loon. Voor het eerste jaar van zijn ziekte geldt dat hij minimaal recht heeft op het minimumloon, dus ook als dat meer is dan 70 procent van zijn loon. Voor het tweede jaar geldt dat deze 70 procent ook minder mag zijn dan het minimumloon.

Soms hebben werkgevers wachtdagen opgenomen in het contract: maximaal 2 dagen waarover de werkgever geen loon hoeft te betalen. Maar daarna krijgt hij zijn salaris doorbetaald. Naast de loondoorbetalingsverplichting moet je ook kijken hoe je een werknemer kunt helpen te re-integreren. Als je dat niet voldoende doet, kun je daarvoor bestraft worden en gedwongen worden om maximaal een jaar extra salaris door te betalen.

Salarisafspraken bij ziekte

Soms is in de cao of in de arbeidsovereenkomst vastgelegd dat jij als werkgever meer dan 70 procent salaris bij ziekte moet doorbetalen. In dat geval moet je je daar natuurlijk aan houden.

2. Tijdelijk contract

Voor werknemers met een tijdelijk contract gelden in essentie dezelfde regels als voor werknemers met een vast contract, met het verschil dat je bij ziekte salaris door moet betalen zolang het contract loopt. Als het contract afloopt, kun je het UWV inlichten dat je werknemer ziek uit dienst gaat.

3. Uitzendcontract

Heb je een uitzendkracht in dienst die ziek wordt? Dan is het afhankelijk van het type contract of hij recht heeft op doorbetaling van salaris. Vaak is er een uitzendbeding opgenomen in een uitzendcontract. Als dat het geval is, hoef je geen salaris door te betalen bij ziekte. Zo niet, dan moet je zijn salaris doorbetalen.

4. Nulurencontract

Oproepkrachten hebben vaak een nulurencontract. Dat betekent dat ze geen recht hebben op salaris bij ziekte, behalve voor 70 procent van het salaris waarvoor ze ingepland stonden.

Salaris bij ziekte door coronavirus

Bij ziekte door het coronavirus gelden dezelfde regels als bij andere ziekten. Dus ook dan moet je als werkgever salaris doorbetalen aan je werknemer met een vast contract. In principe krijgt een werknemer ook doorbetaald als hij verplicht in thuisquarantaine moet.

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.