Wat is vennootschapsbelasting?

De tarieven en voorwaarden

25 maart 2020 17 september 2020

De vennootschapsbelasting (vpb) is een belasting die wordt geheven over de winst van ondernemingen. Voor wie deze belasting precies geldt en wat de tarieven zijn, lees je in dit artikel.

Weet jij hoe jouw onderneming er financieel voor staat?

Er zijn organisaties die de vennootschapsbelasting soms moeten betalen. Dat is het geval bij stichtingen en verenigingen. Andere partijen zijn zonder meer belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Het gaat hier om:

Uitzonderingen

Er zijn uitzonderingen voor de heffing van vennootschapsbelasting. De belangrijkste is de organisatie van een evenement. Dit kan een sportevenement zijn maar ook elk ander soort evenement. Als het (sport)evenement door een stichting of vereniging wordt georganiseerd dan moet deze ook over de winst vennootschapsbelasting betalen als het sociaal belang niet op de voorgrond staat (zie verder in het artikel over vrijstelling). De vrijstelling geldt dus voor evenementen waarin het maatschappelijke en sociaal belang centraal staat. Het gaat vaak om evenementen georganiseerd door vrijwilligers waarbij de opbrengsten een sociale besteding krijgen.

Wat is winst?

De winst wordt vastgesteld op basis van de regerende fiscale wetgeving alsmede fiscale beginselen en kan afwijken van de commerciële winst van de onderneming. Daarom is het belangrijk om op de hoogte te zijn van deze fiscale wetgeving. Lees bijvoorbeeld het artikel over het afschrijven van goederen. Daarin wordt een voorbeeld gegeven waaruit blijkt dat de fiscale winst anders kan zijn dan de commerciële winst.

Tarieven

De tarieven voor de vennootschapsbelasting 2021 zijn:

  • 15 procent over de eerste € 245.000 van de winst;

  • 25 procent over de rest. 

Lees meer over het vpb tarief in 2021 ten opzichte van 2020 en 2022.

Download:
Btw in het buitenland

Hoe zit het met DGA’s?

Een DGA (directeur-grootaandeelhouder) zit meestal wat betreft zijn inkomstenbelasting in box 1 en een deel van box 2. Als hij besluit zichzelf een ongebruikelijk laag salaris te betalen, om zo de belasting te ‘ontvluchten’ dan kan de Belastingdienst uitgaan van het zogeheten ‘gebruikelijk loon’. In 2020 is dit € 45.000.

Vrijstelling van vennootschapsbelasting

Volgens de Belastingdienst zijn dit de uitzonderingen. Als je hieronder valt, krijg je vrijstelling van de vennootschapsbelasting. Bij twijfel neem je contact op met de Belastingdienst.

  • Het behartigen van een algemeen maatschappelijk of sociaal belang staat op de voorgrond (bijvoorbeeld amateursport).

  • De vereniging of stichting gebruikt de inkomsten uitsluitend voor het genoemde doel.

  • De vereniging of stichting verkrijgt de inkomsten hoofdzakelijk door de inzet van vrijwilligers.

  • Het streven naar winst is van bijkomende betekenis. De eventuele winst is in het jaar van het evenement niet meer dan 15.000 euro, of in dat jaar en de daaraan voorafgaande 4 jaren samen niet meer dan 75.000 euro. Bij deze berekening moet je weer rekening houden met de kosten van vrijwilligers en andere fictieve kosten.

Verrekenen en coronareserve

Je kunt voor de vennootschapsbelasting je winst verrekenen met verliezen uit het verleden. Dat kan met verliezen tot zes jaar geleden. Vanaf 2021 kan dat voor de winst boven € 1 miljoen nog maar voor 50 procent. Wel vervalt in 2021 de tijdslimiet van zes jaar.

Heb je in 2019 winst gemaakt maar in 2020 verlies door corona? Je kunt bij de bepaling voor je winst voor de vennootschapsbelasting een coronareserve inbouwen. Hiermee stel je de winstbelasting uit.