Wat is vennootschapsbelasting?

De tarieven en voorwaarden
De vennootschapsbelasting (Vpb) is een belasting die wordt geheven over de winst van ondernemingen, de vennootschappen. Voor wie deze belasting precies geldt en wat de tarieven zijn, lees je in dit artikel.
Meer over belasting?
Klik hier
Lees het whitepaper Belasting voor Starters
Download gratis
Er zijn verschillende partijen die de vennootschapsbelasting moeten betalen. Sommige rechtspersonen zijn zonder meer belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Het gaat hier om:

 

Uitzonderingen

Er zijn ook uitzonderingen. Belangrijkste is de organisatie van een evenement. Dit kan een sportevenement zijn maar ook gewoon elk ander soort evenement. Als het (sport)evenement door een stichting of vereniging wordt georganiseerd dan moet deze ook over de winst vennootschapsbelasting betalen als het sociaal belang niet op de voorgrond staat (zie verder in het artikel over vrijstelling). Bij de organisatie van een evenement stellen de betrokken partijen vaak een organisatiecomité in. De fiscale behandeling van dit comité is afhankelijk van de juridische vorm.

 

Wat is winst?

De winst wordt vastgesteld op basis van de regerende fiscale wetgeving alsmede fiscale beginselen en kan afwijken van de commerciële winst van de onderneming. Daarom is het belangrijk om op de hoogte te zijn van deze fiscale wetgeving. Lees bijvoorbeeld het artikel over het afschrijven van goederen. Daarin wordt een voorbeeld gegeven waaruit blijkt dat de fiscale winst anders kan zijn dan de commerciële winst.
 

Tarieven

De tarieven voor de vennootschapsbelasting 2017 zijn:
  • 20 procent over de eerste 200.000 euro van de winst;
  • 25 procent over de rest. 

In het regeerakkoord is afgesproken dat de twee tarieven in 2021 moeten zijn gedaald naar 16% en 21%. Nu is dat dus nog 20% en 25%. De afbouw van de tarieven zal geleidelijk verlopen:

  • 2019: 19% en 24%
  • 2020: 17,5% en 22,5%
  • 2021: 16% en 21%

 

Hoe zit het met DGA’s?

Een DGA (directeur-grootaandeelhouder) zit meestal wat betreft zijn inkomstenbelasting in box 1 en een deel van box 2. Als hij besluit zichzelf een ongebruikelijk laag salaris te betalen, om zo de belasting te ‘ontvluchten’ dan kan de Belastingdienst uitgaan van het zogeheten ‘gebruikelijk loon’. In 2017 is dit 45.000 euro.
 

Vrijstelling van vennootschapsbelasting

Volgens de Belastingdienst zijn dit de uitzonderingen. Als je hieronder valt, krijg je vrijstelling van de vennootschapsbelasting. Bij twijfel neem je contact op met de Belastingdienst.
  • Het behartigen van een algemeen maatschappelijk of sociaal belang staat op de voorgrond (bijvoorbeeld amateursport).
  • De vereniging of stichting gebruikt de inkomsten uitsluitend voor het genoemde doel.
  • De vereniging of stichting verkrijgt de inkomsten hoofdzakelijk door de inzet van vrijwilligers.
  • Het streven naar winst is van bijkomende betekenis. De eventuele winst is in het jaar van het evenement niet meer dan 15.000 euro, of in dat jaar en de daaraan voorafgaande 4 jaren samen niet meer dan 75.000 euro. Bij deze berekening moet je weer rekening houden met de kosten van vrijwilligers en andere fictieve kosten.

Praat met ons mee op

MKB Servicedesk
Postadres
Postbus 40273
3504 AB Utrecht

Bezoekadres - kantoor Agency No9:
Spaklerweg 53
1114 AE Amsterdam
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten