Subsidie voor energie: negen tips

Wat moet je als ondernemer weten over subsidie voor energie

12 juli 2018

Welke subsidies voor energie zijn er? Voor welke energiesubsidies kom ik in aanmerking? Allemaal vragen die 'duurzame ondernemers' hebben. En daarna natuurlijk: Hoe vraag ik een subsidie voor energie aan?

Energiebesparende maatregelen 2019

1. Vraag je subsidie voor energie snel aan

Alle subsidieregelingen, ook fiscale, hebben budgetten (per jaar of per periode). Als het budget op is, kan er geen subsidie meer worden aangevraagd. Informeer hiernaar. Je kan jouw investering uitstellen tot een volgende termijn/periode, totdat er weer een nieuw subsidiebudget is. Je loopt dan wel het risico dat een subsidieregeling verandert of stopt.

2. Vraag je subsidie aan vóórdat je begint met je duurzame werkzaamheden

Vraag subsidie aan voordat je begint met de werkzaamheden. Projecten die al zijn gestart komen meestal niet meer in aanmerking. In het geval van de fiscale regeling Energie-investeringsaftrek (EIA) moet je melding binnen drie maanden na opdrachtverstrekking binnen zijn. Bij andere (subsidie)regelingen worden de eerder gemaakte kosten/investeringen niet gesubsidieerd. Hoe eerder je aanvraagt, hoe meer kosten gesubsidieerd worden. Je zit niet direct vast aan de subsidie. Pas wanneer je jouw handtekening zet onder de ‘toekenning’ van de subsidie, ga je akkoord met de voorwaarden. Loopt het (subsidie)project anders dan gepland? In overleg met de subsidieverstrekker zijn er goede afspraken te maken over wijzigingen.

3. Neem (telefonisch) contact op met de organisatie die de regeling uitvoert.

Veel subsidieverstrekkers hebben consulenten in dienst die je kunnen helpen met een aanvraag. Dit vergroot de kans dat je voor de subsidie in aanmerking komt.

4. Neem voldoende tijd voor de aanvraagprocedure.

Hoeveel tijd je nodig hebt, varieert van het invullen van een eenvoudig formulier tot een uitgebreid projectvoorstel met (buitenlandse) partners. Vaak zijn er ook afwijsgronden.

5. Let op minimumbedragen

De meeste subsidies kennen drempel- en minimumbedragen. Om in aanmerking te komen voor bijvoorbeeld de Energie-investeringsaftrek (EIA) moet één investering minimaal 450 euro zijn en binnen een jaar dien je voor tenminste 2.200 euro aan energie-investeringen te doen. Bovendien dien je belastingplichtig te zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Ook voor grotere onderzoeksprojecten en subsidieregelingen geldt een minimumomvang van de projectkosten.

6. Houdt rekening met subsidiepercentage 

Veel subsidies werken met een subsidiepercentage van de projectkosten. Let altijd goed op welke kosten subsidiabel zijn, en welke niet, dit varieert. Je kan dit achterhalen door de subsidie of regeling goed te lezen. 

7. Combineren van subsidies

Bij de Energie-investeringsaftrek (EIA) krijg je een subsidie op uw investering. U krijgt echter alleen investeringsaftrek over de netto investering, dus na aftrek van een eventuele extra subsidie. De EIA mag wel gestapeld worden met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) waardoor de subsidie op maatregelen op kan lopen tot 14 procent. De KIA is een investeringsaftrek die op allerlei investeringen van toepassing is, dus niet alleen energie. De KIA is bedoeld voor kleine ondernemingen die tussen de 2.200 euro en 300.000 euro investeren. 

8. Denk ook aan Provincies, Gemeenten en Europese Unie

Naast de rijksoverheid hebben ook provincies, gemeenten en de Europese Unie regelingen om energiebesparing en duurzame energieopwekking te stimuleren. Op de website van Ondernemersplein kan je vinden welke regelingen er zijn van het Rijk, de provincies en de Europese Unie. Voor regelingen van gemeenten kan je terecht bij jouw eigen gemeente (meestal bij het ondernemersloket).

9. Hulp bij aanvragen

Subsidieregelingen veranderen nogal eens. Zorg daarom dat je altijd met de meest recente informatie werkt.