Welke verlofregelingen zijn in de wet vastgelegd?

Onderscheid tussen verlofregelingen via de WAZO en buitengewoon verlof
Zwangerschap, ondertrouw, zorg, jubilea... In welke gevallen moet ik mijn personeel verlof geven? Alle verplichte verlofregelingen staan in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) óf in de cao. Alle regels op een rij.

Wet of cao?

Er zijn diverse soorten verlofregelingen. Sommige daarvan zijn wettelijk geregeld in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) terwijl andere in de cao zijn vastgelegd. Mochten verloven die normaal gesproken onder de WAZO vallen onder een afwijkende regeling in de CAO zijn opgenomen, geldt in dat geval de cao.
 

WAZO

De volgende verlofregelingen zijn geregeld in de WAZO. Je bent als werkgever wettelijk verplicht je werknemers vrij te geven voor de gebeurtenissen die onder deze verloven vallen.
 • zwangerschaps- en bevallingsverlof;
 • ouderschapsverlof;
 • kortdurend zorgverlof (tiendaags zorgverlof);
 • calamiteitenverlof;
 • adoptieverlof;
 • kraamverlof;
 • langdurend zorgverlof;
 • levensloopregeling.
Meer over de WAZO lees je in dit artikel.
 

Cao

Ook kunnen werknemers verlof krijgen voor gebeurtenissen die niet in de WAZO zijn geregeld, bijvoorbeeld wanneer een familielid gaat trouwen of komt te overlijden. Dit heet bijzonder of buitengewoon verlof. Deze verlofregelingen zijn opgenomen in de cao. Let op, deze zijn per arbeidsovereenkomst verschillend. Indien je werknemers verlof willen voor een gebeurtenis die niet in de WAZO of cao is geregeld, ben je niet verplicht daarvoor vrij te geven.
Wel is het natuurlijk belangrijk dat je je als werkgever flexibel opstelt en het welzijn van je werknemers in de gaten houdt. Zo is het bijvoorbeeld niet verplicht om iemand een vrije dag te geven of te laten opnemen bij het overlijden van een goede vriend of vriendin omdat hier niet om bloedverwanten gaat. Toch kun je je ook wel voorstellen dat een werknemer graag afscheid wil nemen en het verlies moet verwerken.
Lees hier meer over hoe je er achter komt onder welke cao je onderneming valt.

 

Overzicht

Hieronder hebben we de verschillende soorten buitengewoon verlof op een rijtje gezet. Check voor de precieze regeling je cao.
 
 • Ondertrouw
Wanneer een werknemer in ondertrouw gaat, heeft hij/zij normaal gesproken recht op één vrije dag.
 
 • Huwelijk
Als een werknemer zelf gaat trouwen heeft hij/zij recht op twee tot vier vrije dagen.
 
 • Huwelijk 1e en 2e graads* familielid
Wanneer een kind, broer, zuster, ouder, schoonouder, zwager of schoonzuster gaan trouwen heeft een werknemer recht op één vrije dag. Voorwaarde is dat de huwelijksplechtigheid wordt bijgewoond.
 
 • Jubilea
Bij een jubileum kan een werknemer eveneens verlof krijgen. Dit kan bij:
 • Dienstjubileum: De werknemer is een bepaald aantal jaren in dienst bij zijn/haar werkgever. Afhankelijk van de lengte van de dienstbetrekking krijgt men één tot drie werkdagen vrij.
 • Huwelijksjubileum: Bij het eigen huwelijksjubileum (25, 40 jarig jubilieum) of bij het huwelijksjubileum van ouders, schoonouders of pleegouders (25, 40, 50, 60 jarig jubileum)
 • Verhuizing
Gemiddeld kan een werknemer twee werkdagen per jaar opnemen voor zijn/haar verhuizing.
 • Kerkelijke bevestiging en Eerste Heilige Communie van partner
Eén dag, hier hoeft zelden gebruik van te worden gemaakt. Bovendien is dit meestal op een zon- of feestdag.
 
 • Overlijden
 1. echtgenoot/partner, bloed- of aanverwanten in de 1e graad* > vier dagen vanaf de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis of crematie.
 2. bloed- of aanverwanten in de 2e graad* > twee dagen, de dag van overlijden en dag van de begrafenis of crematie
 3. bloed- of aanverwanten in de 3e* en 4e* graad > één dag voor het bijwonen van de begrafenis of crematie
 • Verwantschapsgraad
Bij meerdere soorten verlof wordt er over verschillende graads familieleden gesproken. Maar wat is nu een eerste graads familielid? De graad van bloedverwantschap tussen personen wordt gevonden door het aantal geboortes te tellen dat tussen hen in ligt. Ouder - kind is dus eerste graad en grootouder - kleinkind, tweede graad.
De graad van bloedverwantschap in de 'zijlinie' is iets anders. Die kun je vinden door het aantal personen te tellen met weglating van de gemeenschappelijke stamvader. Dus broer en zus is een tweede graads verwantschap, oom/tante een derde graads en neef/nicht een vierde graads.
 

Vraag niet beantwoord of nog een vraag?

MKB Servicedesk helpt je graag verder!

'Gezondheid personeel cruciaal voor bedrijf'

Talkshow: Ismail Canga over ondernemen zonder zorgen
Ismail Canga, winnaar van de Dare to have a Dream Award 2015, spreekt met presentator Willem Overbosch over ‘financiële gezondheid’, ambitie en ondernemerschap.
gezondheid-personeel-cruciaal-voor-bedrijf-26216164143.png

Hoe maak ik een werkrooster?

Stappenplan: werkrooster maken
Ondernemers werken nog steeds graag met Excel (of tegenwoordig ook Google Spreadsheets). Je kunt hiermee prima een werkrooster maken. Lees het...

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten