Het verschil tussen vennootschappelijke en fiscale winst

Hoe werken de afschrijvingen?

21 september 2020 2 minuten

In de regelgeving wordt verschil gemaakt tussen fiscale en vennootschappelijke winst. Het kan voorkomen dat de winst van de fiscale rekening niet hetzelfde is als die van de vennootschappelijke rekening. Hoe dat precies kan, wordt in dit artikel uitgelegd.

Jaarrekening

Het verschil begint al bij beide jaarrekeningen. Deze zien er anders uit.

De vennootschappelijke jaarrekening bestaat uit:

  • een balans

  • een winst- en verliesrekening

  • een toelichting op beide overzichten

De fiscale jaarrekening bestaat uit:

  • een fiscale vermogensopstelling

  • een fiscale winstberekening

  • een berekening van het belastbaar bedrag

  • een toelichting op alle overzichten

Meer over vennootschapsbelastingen lees je in dit artikel.

Verschil

Het fiscale afschrijvingspercentage voor bedrijfsmiddelen mag niet hoger zijn dan twintig procent per jaar. Dus doe je er sowieso vijf jaar over voor je een voorwerp geheel hebt afgeschreven. Het kan echter zijn dat de waarde van het verbruikte prestatievermogen anders ligt. Het Burgerlijk Wetboek geeft namelijk aan dat de bedrijfseconomische regels anders zijn. Bij de jaarlijkse afschrijving daarvoor (de fiscale winst dus) wordt echt gekeken naar de levensduur van de producten.

Checklist ondernemen geeft hierbij een voorbeeld dat we ook gebruiken. Stel je hebt een machine die maar vier jaar meegaat. Je moet hem voor de vennootschappelijke belasting in vijf jaar afschrijven, voor de fiscale in vier jaar. Hierdoor ontstaat er een verschil tussen beide rekeningen. Het is geen probleem als je het product vijf jaar of langer gebruikt, maar wel als je tussentijds je bedrijf verkoopt.

Gevolg

Je maakt in de vennootschappelijke jaarrekening een hogere winst omdat je minder mag afschrijven dan je eigenlijk zou moeten. Over deze winst moet je dus meer belasting betalen. De eerste jaren worden relatief zwaar belast. Je hebt wel voordeel van de situatie als je tussentijds verkoopt. De fiscus moet dan genoegen nemen met een lagere boekwinst.

Voor meer over afschrijvingen in het algemeen, klik hier.

Meer weten

Vragen over de boekhouding? Of is het allemaal net teveel regelgeving en wil je het uitbesteden? Word dan lid van MKB Servicedesk en stel al je vragen.