Partnervergoeding: meewerkende partner is fiscaal aantrekkelijk

Wat is partnervergoeding?

27 november 2020 2 minuten

Als je partner in je bedrijf meewerkt, zijn er enkele mogelijkheden om dit financieel aantrekkelijk te maken. Meestal kiezen ondernemers voor meewerkaftrek of partnervergoeding. Wat is partnervergoeding?

Het komt vaak voor dat een partner meehelpt binnen het bedrijf. Niet alleen door geheel mee te werken aan het product dat je maakt maar ook door bijvoorbeeld andere dingen. Als je partner bijvoorbeeld (of jij, als je in het bedrijf van je partner werkt, voor de rest van het artikel schrijven we vanuit het oogpunt van de eigenaar) de boekhouding voor je bijhoudt, of de overige administratie, kan je dat al definiëren als meewerken. Je kan dan je partner een partnervergoeding (ook wel meewerkbeloning genoemd) geven. Voorwaarde hiervoor is dat de werkzaamheden van de partner niet in dienstbetrekking verricht mogen zijn.

Dienstbetrekking

Hoe bepaal je of iemand die meewerkt in jouw onderneming, bij je in dienstbetrekking is? Dat is volgens de Belastingdienst het geval als:

  • hij/zij zich verplicht heeft om enige tijd arbeid te verrichten; en

  • hij daarvoor loon ontvangt; en

  • er tussen jou en de werknemer een 'gezagsverhouding' is. Dat wil zeggen: je kunt hem opdrachten en aanwijzingen geven over het werk dat moet worden gedaan, en hij moet zich daaraan houden.

Minstens € 5.000

Het bedrag voor de meewerkbeloning mag van de totale winst afgetrokken worden, als de beloning reëel is en tenminste € 5.000 bedraagt. Om aan te tonen dat het reëel is, wordt aangeraden om een urenadministratie bij te houden. Uit deze administratie moet duidelijk blijken hoeveel uur er gewerkt is en hoe deze uitbetaald zijn.  

Meewerkaftrek

Bij het bepalen van de winst komen mede niet in aftrek kosten en lasten die verband houden met vergoeding van arbeid door de partner van de belastingplichtige, indien de vergoeding lager is dan € 5.000. Als dit het geval is, heb je recht op meewerkaftrek. Meer informatie over deze aftrek, vind je in dit artikel.  

Belast

De uitbetaling van de partnervergoeding hoeft niet daadwerkelijk plaats te vinden, het moet echter wel op papier gezet worden door middel van een schulderkenning. Deze inkomsten zijn voor je partner natuurlijk wel belast. Vaak ligt het aan het aantal uren dat je partner meehelpt in de zaak welke optie voor je het beste is. Als je wilt weten wat de mooiste optie voor jou is, kan je contact opnemen met je accountant of via MKB Servicedesk in contact komen met een accountant.