DEI subsidie voor energie- en klimaatinnovatie

Subsidieregeling voor bedrijven ter bevordering van innovatieve klimaatprojecten

18 juni 2021 2 minuten

Veel bedrijven zijn bezig met verduurzamen en proberen hun CO2-voetafdruk kleiner te maken. De Nederlandse overheid stimuleert deze transitie naar een duurzamer bedrijf met verschillende subsidieregelingen. Een van die regelingen is de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI) subsidie. Wat houdt de DEI-subsidie precies in en hoe kom je ervoor in aanmerking?

Wat is DEI+ subsidie?

DEI, of DEI+, staat voor Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie. Het is een subsidieregeling die is bedoeld als ondersteuning voor innovatieve technieken die bedrijven energiezuiniger kunnen maken. Denk daarbij aan technieken waardoor je minder CO2 uitstoot of waardoor je afval kunt hergebruiken voor nieuwe materialen. 

De nadruk ligt op innovatie: het moet gaan om het testen van nieuwe technologie, in een testomgeving of een praktijktoepassing. Deze technologie mag dus nog niet op grote schaal ingezet worden door andere bedrijven. Met de DEI-subsidie kun je een pilotproject of demonstratieproject bekostigen, waarna deze pilot eventueel blijvend in gebruik genomen kan worden.

Het doel van DEI

In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat Nederland in 2030 zo’n 49 procent minder broeikasgassen mag uitstoten ten opzichte van 1990. De DEI-subsidie is in het leven geroepen om pilot- en demonstratieprojecten te ondersteunen die hieraan bijdragen: projecten die kosteneffectief CO2-uitstoot reduceren. 

Mocht een demonstratieproject succesvol zijn, dan kunnen ook andere bedrijven profiteren van deze nieuwe, innovatieve techniek. Zo’n project biedt andere bedrijven perspectieven. De DEI+-regeling is dus in het leven geroepen ter ondersteuning van de duurzame groei van Nederland.

Hoe in aanmerking komen voor DEI-subsidie?

De DEI-subsidie is een regeling voor zowel grote als kleinere bedrijven in Nederland en Caribisch Nederland. Iedereen die wil investeren in hernieuwbare energiebronnen of in innovatieve-technieken om een bedrijf energiezuiniger te maken, mag een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Thema’s DEI+

De subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) heeft in 2021 de volgende de thema's:

  • Circulaire economie. Recycling en hergebruik van afval, overstap van fossiele grondstoffen op biobased grondstoffen.

  • CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage). Technieken om CO2 af te vangen, te hergebruiken en op te slaan en zo broeikasgas te verminderen.

  • Energie-efficiëntie. Vermindering van energieverbruik in het productieproces binnen het bedrijf.

  • Hernieuwbare energie. Bijvoorbeeld: windenergie, zonne-energie, biomassa, waterkracht.

  • Lokale infrastructuur. Bijvoorbeeld een infrastructuur zoals een warmtenetwerk waarbij het mogelijk is dat ook andere ondernemingen aangesloten worden.

  • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen.

  • Overige CO2-reducerende maatregelen. Overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector.

De voorwaarden

Voor demonstratie- of pilotprojecten die over bovenstaande thema’s gaan, kun je dus mogelijk subsidie krijgen. Zoals eerder gezegd, kun je deze subsidie aanvragen op de site van het RVO. Natuurlijk gelden voor elk thema bepaalde voorwaarden. Je kunt deze voorwaarden teruglezen in de handleiding DEI

Budget

Er zit zo’n 76,6 miljoen euro in het DEI+-subsidiepotje. Daarnaast is er een apart, aanvullend potje van 9 miljoen euro beschikbaar voor aardgasloze woningen, wijken en gebouwen.

Aanvraagperiode

Je kunt de subsidie DEI+ aanvragen in de periode 18 januari 2021 tot 7 januari 2022.

Andere milieusubsidies voor ondernemers

Het is duidelijk dat Nederland gaat voor duurzaam. Daarom zijn er verschillende subsidieregelingen voor ondernemers die investeren in duurzame bedrijfsmiddelen. Denk aan de MIA/VAMIL en de EIA. Er zijn volop kansen om nu over te stappen op duurzaam ondernemen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.