Prinsjesdag 2023: dit zijn de plannen voor 2024

De belangrijkste wijzigingen voor ondernemers

Prinsjesdag dit moet je als ondernemer weten

Prinsjesdag 2023 is achter de rug en het kabinet heeft het Belastingplan 2024 gepresenteerd. Benieuwd wat er allemaal aangekondigd is? In dit artikel zetten we een aantal belangrijke wijzigingen voor je op een rij.

Demissionair kabinet

Omdat het huidige kabinet demissionair is, is er weinig nieuw beleid gepresenteerd op Prinsjesdag. Maar de minister van Financiën heeft wel gewoon de Miljoenennota aangeboden. Bepaalde controversiële thema’s, zoals de stikstofcrisis en arbeidsmarkthervormingen, lopen vertraging op.

Voorjaarsnota 2023

Toch gaan er dingen veranderen. Sommige veranderingen zijn op Prinsjesdag 2023 aangekondigd als onderdeel van het Belastingplan 2024, andere dingen wisten we al uit eerdere Belastingplannen of op basis van de Voorjaarsnota 2023. Hierin heeft het kabinet bepaalde veranderingen voor 2024 voorbereid.

Koopkrachtpakket van 2 miljard 

Het kabinet heeft aangekondigd om 2 miljard euro uit te trekken om de koopkracht te verbeteren. Deze kostenpost wordt deels gedekt door een verhoging van accijns op alcohol en sigaretten, aldus bronnen van Telegraaf. Daarnaast zijn er andere belastingmaatregelen aangekondigd. Let op: sommige maatregelen zijn pas definitief als ze goedgekeurd zijn door de Eerste en Tweede Kamer.

INKOMSTENBELASTING

Arbeidskorting verhoogd

In 2024 zal de arbeidskorting worden verhoogd. Deze maatregel maakt deel uit van het koopkrachtpakket en zal gunstig zijn voor de lage- en middeninkomens. Iemand met een laag inkomen gaat er maximaal € 115 per jaar op vooruit.

Lees het nieuwsbericht: Arbeidskorting 2024 omhoog

Box 1: inkomensgrens schijf 2

Met het oog op de inflatie zou het drempelbedrag voor de tweede belastingschijf in box 1 opschuiven. Nu blijkt dat de tweede schijf minder ver opschuift door een lagere indexatie: 3,55% in plaats van 9,9%. De hogere inkomens gaan door deze maatregel meer belasting betalen dan oorspronkelijk het plan was voor 2024.

Lees het nieuwsbericht: Inkomstenbelasting 2024: grens tweede schijf aangepast?

Box 2: twee schijven

Vanaf 2024 komen er twee schijven in box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang). De drempelbedragen van deze schijven en de belastingtarieven zijn:

  • Inkomsten tot € 67.000: een tarief van 24,5%

  • Inkomsten boven de € 67.000: een tarief van 33%

Deze verandering heeft veel impact op de dividendbelasting.

Meer over de veranderingen in box 2

Nieuwe stelsel box 3 uitgesteld naar 2027

Dat er veranderingen op komst zijn in box 3, is niets nieuws. Daar schreven we al eerder over. Deze veranderingen hebben als doel: rendement rechtvaardiger belasten. De huidige overbruggingsregeling loopt tot en met 2025, maar zoals het nu lijkt, gaat het nieuwe stelsel pas in 2027 in. Dus niet in 2026.

Voor 2024 is nu duidelijk dat het kabinet van plan is het heffingsvrije vermogen niet te indexeren met de inflatiestijging. Daarmee blijft het in 2024 € 57.000. De belasting die je betaalt over box 3 gaat tegelijkertijd versneld omhoog van 32% naar 36%.

Meer uitleg over de veranderingen in box 3

Zelfstandigenaftrek in 2024 verder afgebouwd

Er blijft steeds minder over van de zelfstandigenaftrek. Waar je in 2023 nog recht hebt op € 5.030, mag je in 2024 nog maar € 3.750 als zelfstandigenaftrek in mindering brengen. De komende jaren wordt deze aftrekpost nog verder afgebouwd.

Meer over de zelfstandigenaftrek

Mkb-winstvrijstelling omlaag

De mkb-winstvrijstelling was altijd 14%, maar die wordt nu verlaagd naar 13,31%. Dit houdt in dat je over een groter deel van de winst belasting moet betalen.

Meer over de verlaging van de mkb-winstvrijstelling

Financiële herinvesteringsreserve (HIR) breder inzetbaar

Vanaf 2024 worden de voorwaarden voor de herinvesteringsreserve soepeler. Hierdoor wordt de regeling beter toegankelijk voor onder andere agrariërs die met hun bedrijf stoppen.

Meer over de herinvesteringsreserve 

PERSONEEL

Introductie minimumuurloon

2024 is het jaar van het minimumuurloon, oftewel een minimumloon per uur. Deze verandering zal een flinke loonkostenstijging tot gevolg hebben. Althans, voor werkgevers met minimumloners in dienst die meer dan 36 uur per week werken. In de nieuwe regeling wordt het uurloon van een werknemer met een 36-urige werkweek namelijk het uitgangspunt. Dat betekent dat een minimumloner met een 40-urige werkweek een stuk meer gaat verdienen.

Meer uitleg over het minimumuurloon

Onbelaste reiskostenvergoeding omhoog

In 2023 ging de maximaal onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. In 2024 stijgt deze onbelaste reiskostenvergoeding naar € 0,23 per kilometer.

Meer over reiskostenvergoeding

STAP stopt

Veel werkgevers gebruiken het STAP-budget voor de opleiding van hun personeel. Deze subsidie van € 1.000 houdt per 2024 op te bestaan. Dit is een bezuinigingsmaatregel, maar er was ook al lang kritiek op de regeling omdat er regelmatig misbruik van werd gemaakt.

Meer over het stopzetten van STAP

Geen Loonkostenvoordeel (LKV) meer voor ouderen

Werkgevers kunnen voor oudere werknemers Loonkostenvoordeel (LKV) aanvragen. Het gaat hierbij om oudere medewerkers (> 56 jaar) met een UWV-uitkering die weer aan de slag gaan. De regeling wordt te weinig gebruikt en gaat daarom stoppen. Naar verwachting vervalt de regeling vanaf 2026.

Vrije ruimte WKR op 1,92%

De Werkkostenregeling (WKR) is een populaire regeling voor werkgevers. Via de vrije ruimte (een bepaald percentage van de loonsom) binnen de WKR kun je bepaalde onbelaste vergoedingen geven aan je werknemers.

Deze vrije ruimte was in 2023 tijdelijk verhoogd van 1,7% naar 3%. In 2024 gaat de vrije ruimte naar 1,92%.

Meer over de tijdelijke verhoging van de WKR

Makkelijker ov-abonnementen verstrekken aan personeel

Het wordt makkelijker een ov-abonnement aan je personeel aan te bieden. Er komt een vereenvoudiging van de huidige regeling. Deze regeling bestaat uit één gerichte vrijstelling voor ov-abonnementen en komt in de plaats van de twee regelingen die er nu zijn.

Aof-premie kleine werkgevers niet omlaag

De Aof-premie voor kleine werkgevers zou in 2023 omlaag gaan. Maar in overleg met werkgevers is dat niet gebeurd. De maatregel is aangepast. In de praktijk is de Aof-premie zelfs gestegen, van 5,49% naar 5,82%.

Langere wachttijd tijdelijke contracten

De regels voor tijdelijke contracten worden aangescherpt. Je mag een tijdelijk contract binnen 3 jaar tot 2 keer verlengen. Vervolgens heb je te maken met een wachttijd: de tijd dat je moet wachten totdat je weer een contract mag aanbieden. Deze wachttijd is nu 6 maanden, maar die wordt langer: 5 jaar. Met deze maatregel worden tijdelijke contracten verder ontmoedigd.

Verlofstelsel vereenvoudigd

Het verlofstelsel zoals we dat nu kennen bestaat uit allerlei verlofregelingen: bijvoorbeeld verlof rond de geboorte van een kind, zorg voor dierbaren en andere omstandigheden. Naar verwachting wordt dit verlofstelsel vereenvoudigd zodat het makkelijker wordt voor zowel werkgever als werknemer.

Bpm-vrijstelling bestelauto’s afgeschaft

Een verandering die eerder aangekondigd is maar steeds dichterbij komt: de afschaffing van de bpm-vrijstelling voor bestelauto’s. Deze gaat in per 2025. Ondernemers kunnen in 2024 nog gebruikmaken van bpm-vrijstelling.

Meer over belastingregels voor bestelauto’s

Webinar Prinsjesdag 2023: definitieve plannen 2024

Wil je na Prinsjesdag direct weten wat er definitief voor ondernemers verandert? In dit webinar nemen experts - onder andere van MKB Servicedesk - je mee in wat de plannen van het kabinet voor jou betekenen. Inclusief rekenvoorbeelden van de financiële impact, en met veel ruimte voor jouw eigen vragen.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.