Tegemoetkoming Energiekosten (TEK): zo vraag je hem aan

Het loket opent waarschijnlijk pas in Q2 van 2023

18 oktober 2022 3 minuten

Maken de energiekosten van jouw bedrijf een relatief groot onderdeel uit van je totale bedrijfskosten? Dan kun je waarschijnlijk Tegemoetkoming Energiekosten aanvragen. Hoe werkt deze regeling? En hoe kom je aan een overbrugging?

Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)

De regeling Tegemoetkoming Energiekosten is een tijdelijke regeling voor bedrijven die relatief veel energiekosten hebben. Door de stijgende energieprijzen zijn veel ondernemers in het energie-intensieve mkb, zoals bakkers, in financiële problemen gekomen. Vandaar dat het kabinet een steunpakket energiekosten voor het energie-intensief mkb heeft gepresenteerd in de vorm van de TEK. In het kort komt de TEK erop neer dat je als bedrijf een vergoeding kunt krijgen van 50% van de gestegen energiekosten, met een maximumvergoeding van € 160.000.

Voorwaarden TEK

Je kunt in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Energiekosten als je voldoet aan een aantal voorwaarden:

 • Je hebt een mkb-onderneming

 • Je staat ingeschreven bij de KVK

 • Je jaarlijkse verbruik is > 5.000 m3 gas óf > 50.000 kWh elektriciteit

 • Minstens 12,5% van de omzet bestaat uit energiekosten (dan krijg je het label ‘energie-intensief mkb’)

 • De grootte van je bedrijf is maximaal 250 medewerkers

 • Je hebt een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen

Hoeveel TEK-subsidie krijg ik?

Je kunt via de TEK 50% van de energiekostenstijging terugkrijgen. Het gaat dan om de kostenstijging boven de drempelprijs. De drempelprijs is:

 • € 1,19 per m3 gas

 • € 0,35 per kWh elektriciteit

De maximale energiecompensatie die je kunt krijgen is € 160.000. Voor landbouwbedrijven is de compensatie lager: maximaal € 62.000.

Voorbeeldberekening TEK

Een bakker heeft een gasverbruik van 50.000 m3 en een elektriciteitsverbruik van 40.000 kWh. De energieprijzen zijn:

 • € 2,52 per m3 gas

 • € 0,67 per kWh elektriciteit

In dit geval bereken je eerst de prijs boven het drempelbedrag:

 • € 2,52 - € 1,19 = € 1,33 per m3 gas

 • € 0,67 - € 0,35 = € 0,32 per kWh elektriciteit

De kostenstijging aan energie komt dan neer op:

 • 50.000 x 1,33 = € 66.500

 • 40.000 x 0,32 = € 12.800

 • Totaal = € 79.300

Hiervan wordt 50% gecompenseerd als TEK-vergoeding, oftewel: € 79.300 / 2 = € 39.650. De totale energiekosten in dit rekenvoorbeeld zijn: (50.000 x 2,52) + (40.000 x 0,67) = 126.000 + 26.800 = € 152.800.

TEK-compensatie: 26%

Deze bakker krijgt dus via de Tegemoetkoming Energiekosten zo’n 26% van de totale energiekosten vergoed. Natuurlijk betekent dit dat de bakker nog steeds gedeeltelijk zelf opdraait voor de hogere kosten. Maar via de TEK-subsidie kan hij in elk geval een flink deel gecompenseerd krijgen.

TEK-subsidie aanvragen

Je kunt de Tegemoetkoming Energiekosten aanvragen voor de volgende periode:

 • 1 november 2022 tot en met december 2023

Echter, het loket voor deze subsidieregeling gaat naar verwachting pas in Q2 van 2023 open. Je kunt dan wel met terugwerkende kracht een vergoeding aanvragen.

Overbruggingsregelingen energiekosten

Om de maanden tot het openen van de regeling te overbruggen, kun je gebruikmaken van diverse overbruggingsregelingen. Het is dus goed om nu al te kijken in hoeverre je hier gebruik van wilt of moet maken, zodat je tijdig kunt bijsturen. Een paar opties:

Uitstel van belasting

Als je liquiditeitsproblemen hebt door de stijgende energiekosten, kun je belastinguitstel aanvragen. Per 1 oktober is het beleid van de Belastingdienst voor uitstel van betaling versoepeld om energie-intensieve mkb-ondernemingen te ondersteunen. Er zal per geval gekeken worden op welke manier je belastinguitstel kunt krijgen.

Hulp financiële sector

Het kabinet is in overleg met banken en andere financiers over ondersteuning aan het energie-intensieve mkb. Bedrijven die in de kern gezond zijn kunnen bijvoorbeeld hulp krijgen via extra liquiditeit (overbruggingsfinanciering). Ook zal meer de focus komen te liggen op financieringen voor verduurzaming.

Steunregeling kleinverbruikers

Ook ondernemers die in de categorie kleinverbruikers vallen, krijgen compensatie, zij het op een andere manier. Zij vallen onder het prijsplafond voor energie dat ook geldt voor consumenten.

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.