Feestdagen en toeslagen, hoe zit dat nu precies?

Werknemer toeslag betalen op feestdag niet verplicht

08 maart 2021 2 minuten

Ben je als ondernemer nu wel of niet verplicht om je personeel een toeslag te betalen als zij werken op feestdagen? Het antwoord is nee, tenzij de CAO anders bepaalt.

Toeslagen

Of je werknemers wel of niet een toeslag moet geven als zij op feestdagen werken staat niet vastgelegd in de wet. Wel kan een CAO voorschrijven wat gebruikelijk is. In sommige CAO's staat dat werknemers recht hebben op 200 procent loon of een toeslag van 50 procent van het loon als zij werken op een officiële feestdag. 

Je kunt de afspraken met je medewerkers ook vastleggen in een arbeidsovereenkomst en/of een bedrijfsreglement of personeelshandboek. Vaak wordt werken op feestdagen gecompenseerd met vrije dagen in plaats van extra loon.

Feestdagen

Nederland telt elf officiële feestdagen, waarbij de medewerker "vrij" heeft en gewoon zijn salaris krijgt doorbetaald (behalve Goede Vrijdag en Hemelvaartsdag). Dit zijn overigens geen verplichte vrije dagen, je kunt hier vanaf wijken mits deze dagen niet zijn vastgelegd in een cao. Zo zijn de woonboulevard en andere winkels bijvoorbeeld gewoon open op Tweede Paasdag.

De feestdagen zijn: nieuwjaarsdag (1 januari), Goede Vrijdag, Pasen (zondag en maandag), Koningsdag (27 april), Bevrijdingsdag (5 mei, is een officiële feestdag eens in de vijf jaar, de volgende is in 2025), Hemelvaartsdag, Pinksteren (zondag en maandag) en Kerstmis (25 en 26 december). 

Goede Vrijdag

Goede Vrijdag is dus weliswaar een officiële feestdag, maar niet een verplicht vrije dag voor heel Nederland. Als je je bedrijf (geen school of overheidsorgaan) die dag wel sluit, dan ben je verplicht om salaris door te betalen, want de medewerker was wel beschikbaar voor arbeid. Dat geldt natuurlijk alleen maar als de medewerker normaliter die dag ook werkt!

Whitepaper:
Besparen op personeelskosten

Voorkom doorbetalen

Voorkomen dat je toch loon moet doorbetalen kun je als ondernemer ondervangen door (eventueel met ondernemingsraad) een aantal collectieve vrije dagen in te plannen, zoals Goede Vrijdag en de dag na Hemelvaart. Of dat je eerder sluit vanwege kerstavond. Soms is dit via de CAO overeengekomen, zoals bij bankinstellingen. Het is in elk geval belangrijk dat je de medewerker toestemming vraagt en schriftelijk op de hoogte stelt, wat ook via het personeelshandboek of arbeidsovereenkomst kan bij indiensttreding. Want wil je een verplichte vrije dag opleggen zonder uit te betalen, dan kan dat alleen als de werknemer hiermee akkoord gaat.

Auteur

Nieky van Vlerken