RVU-vrijstelling: vernieuwde uitvoering Regeling voor vervroegd uittreden

Tijdelijke versoepelingen zodat oudere werknemers alsnog eerder kunnen stoppen met werken

23 april 2021 3 minuten

Wil je een oudere werknemer de mogelijkheid bieden eerder te stoppen met werken? Sinds 1 januari 2021 kun je werknemers een ontslagvergoeding meegeven zonder dat jij als werkgever extra heffingen hoeft te betalen: de RVU-vrijstelling. Deze regeling kan je veel geld schelen, terwijl je werknemer vervroegd met pensioen kan gaan. Wat houdt de RVU-vrijstelling in? En welke voorwaarden zijn eraan verbonden?

Pensioenopbouw voor je werknemers

RVU: oude situatie

RVU staat voor Regeling voor vervroegd uittreden. Deze regeling moet voorkomen dat bedrijven werknemers vanwege hun leeftijd laten afvloeien met een financiële regeling. Deze financiële regeling of ontslagvergoeding zou een werknemer in staat moeten stellen de tijd tot zijn AOW-leeftijd of zijn pensioen te overbruggen. De fiscus heeft bepaald dat je als werkgever dan een heffing van 52 procent moet betalen over deze uitkering. Per 1 januari 2021 zijn er versoepelingen ten aanzien van deze RVU-heffing. Waarom?

Langer doorwerken

De AOW-leeftijd wordt in stapjes verhoogd naar 67. Dat betekent dat werknemers langer moeten doorwerken. Veel oudere werknemers hadden hier geen rekening mee gehouden. En vooral voor oudere werknemers die een zwaar beroep hebben, kan het een uitdaging zijn door te moeten werken tot 67 jaar. Vandaar dat in het Pensioenakkoord een RVU-vrijstelling vastgelegd is, met name om die groep te ontzien. Overigens kunnen ook oudere werknemers die geen zwaar beroep hebben gebruik maken van deze regeling.

Tijdelijke RVU-vrijstelling van werk

De RVU-vrijstelling geldt vanaf 1 januari 2021 en duurt vijf jaar. Dankzij deze vrijstelling mag je als werkgever regelingen treffen met je oudere werknemer over eerder stoppen met werken, zonder dat je de RVU-heffing (pseudo-eindheffing) van 52 procent hoeft te betalen.

Je bent dus vrijgesteld van deze heffing. Je mag je werknemer maximaal 36 maanden lang een uitkering uitbetalen, direct voorafgaand aan zijn AOW-leeftijd. Het RVU-vrijstellingsbedrag is op zijn hoogst het nettobedrag van een AOW-uitkering voor alleenstaanden. Voor 2021 is dat bedrag € 1.847 per maand. Het maximale bedrag dat je werknemer kan krijgen is dan 36 x 1.847 = € 66.492.

Voorwaarden vrijstelling RVU

Natuurlijk gelden er voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze drempelvrijstelling:

  • De uitkering duurt maximaal 36 maanden, de 36 maanden voorafgaand aan de AOW-leeftijd van de werknemer in kwestie. De uitkering duurt korter dan 36 maanden als je werknemer later stopt met werken.

  • De werkgever moet het bedrag van de drempelvrijstelling per maand berekenen. Het bedrag is op zijn hoogst het nettobedrag van een AOW-uitkering maal het aantal maanden tot de AOW-leeftijd.

  • De tijdelijke regeling loopt tot 31 december 2025. Uiterlijk dan moet de werknemer de leeftijd bereikt hebben die maximaal 36 maanden voor zijn AOW-leeftijd ligt.

Als er niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, moet je als werkgever alsnog een RVU-heffing van 52% betalen. Je betaalt dat percentage dan over het bedrag boven de drempelvrijstelling. 

Een voorbeeld:

Je werknemer bereikt op 6 januari 2025 de AOW-leeftijd. Je wilt hem vervroegd laten afvloeien en gebruikmaken van de RVU-vrijstelling. Hij stopt op 1 februari 2022 met werken en krijgt een RVU-uitkering van 36 maanden. Uitgaand van het nettobedrag van een AOW-uitkering is het vrijstellingsbedrag 36 x 1.847 = € 66.492. Als je toch besluit hem meer mee te geven, moet je de RVU-heffing van 52 procent betalen over het bedrag dat boven de drempelvrijstelling komt. 

Geldige grondslag voor ontslag

Als er een geldige grondslag is voor ontslag, heb je niets te maken met de RVU. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je werknemers moet laten gaan om bedrijfseconomische redenen of vanwege disfunctioneren. De RVU-drempelvrijstelling is bedoeld als regeling voor oudere werknemers die vervroegd met pensioen willen gaan om gezondheidsredenen.

RVU-vrijstelling biedt kansen

Met deze tijdelijke RVU-vrijstelling zijn er meer kansen om oudere werknemers op een financieel aantrekkelijke manier te laten gaan. Het kan daarom verstandig zijn als organisatie een RVU-aanpak uit te werken en die aan te bieden aan oudere werknemers. Dat biedt bijvoorbeeld mogelijkheden bij reorganisaties: dankzij de RVU-vrijstelling kun je oudere werknemers een aantrekkelijke vrijwillige vertrekregeling aanbieden.  

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.